Home / AKTUELNO / PRESUDA EVROPSKOG SUDA PORAZILA BANKARE: I u Srbiji ugovori za kredite u švajcarskim francima BIĆE NIŠTAVNI

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PORAZILA BANKARE: I u Srbiji ugovori za kredite u švajcarskim francima BIĆE NIŠTAVNI

S obzirom na to da se radi o presudi Suda EU čije su presude obavezujuće za sve sudove država članica EU, mnoge zemlje očekuju slične presude svojih Vrhovnih sudova.

sud-sudija-sudnica-sudjenje

Povodom nedavne Presude Evropskog suda u vezi kredita u švajcarskim francima C-186/16 u Rumuniji, koju mnogi smatraju istorijskom za sve dužnike u švajcarskim francima, potvrđeno je da su finansijske institucije i poslovne banke, bile dužne da potrošače obaveste o svim ekonomskim posledicama i rizicima u vreme kada su takve kredite nudili na tržištu, a što one nisu učinile. S’ tim ciljem, Centar za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija organizovao je konferenciju za novinare.

S obzirom na to da se radi o presudi Suda EU čije su presude obavezujuće za sve sudove država članica EU, mnoge zemlje očekuju slične presude svojih Vrhovnih sudova.

– Da su klijenti znali da moraju da budu obavešteni o kretanjima na međunarodnom deviznom tržištu, jer tako nalažu obaveze korisnika, nikada ne bi potpisivali taj ugovor. Banke su, kao neko ko se bavi analizom deviznog tržišta, znale da indeksiranje CHF nosi dvostruki valutni rizik i da NBS ne utiče na odnos franak-dinar, ali da svakodnevno interveniše kod kursa evra. To neznanje su iskoristile. Korisnici CHF kredita sad plaćaju ne samo kamatu, već i kursnu razliku franak-evro i razliku evro-dinar – ukazala je advokat Jelena Pavlović, pojasnivši da je još Zakono o obligacionim odnosima iz 1978. regulisao odnose klijent – banka u korist korisnika, u slučaju da nemaju dovoljno znanja.

Ona je rekla i da je posle presude Evropskog suda od 20. septembra ishod svih sporova u Srbiji izvestan i da će mnogi sporovi o kreditima u švajcarskim francima biti proglašeni ništavnim.

Srbija ima identične direktive i zakone kao i evropski i zato je ova presuda u slučaju Rumunije odgovor na sve dileme u Srbiji. Treba samo da dokažemo pred sudovima ovde da korisnici nisu dobili relevantne informacije o postojećim rizicima od banaka. Drugo, što će biti lako, jeste dokazivanje očigledne nesrazmere, što je vrlo lako.

– Ako ovaj problem reši sud u Srbiji, ovakvu poslovnu praksu će snositi oni koji su je koristili. Banke će imati pravo da traže revalorizaciju ako budu smatrale da su oštećene – dodaje Pavloviceva.

Razlog zbog koga još nisu rešeni sporovi u našoj zemlji je, kako objašnjava, taj što su kod nas sudije opšte prakse, pa im treba vremena da shvate ove procese i drugi, kod nas svi procesi jednostavno dugo traju.

– Ako se problem ne reši u Srbiji, sporove će rešiti Sud za ljudska prava u Strazburu i u tom slučaju će posledice snositi drzava i mi kao poreski obveznici. Taj luksuz Srbija sebi ne sme da dozvoli – istakla je advokat Pavlovic.

Za to što problem nije rešen, advokat Milan Matić, iz udruženja za zaštitu korisnika pomenutih kredita.

– Stajanje predmeta u apelaciji po tri ili četiri godine, ukazuju da kod srpskih sudova postoji neznanje – smatra on, i dodaje:

– Srpski sud je bio dužan po službenoj dužnosti da štiti građane Srbije, i da pojedine nezakonite odredbe stavi van snage. Imao je te odredbe pred sobom, a nije ih uvažio. Sad je pitanje da li iz neznanja, ili nije hteo – ukazuje Matić.

Pavlović je iznela podatak da država Srbija danas plaća oko 2.000 stanova, jer je preuzela rizike banaka preko Nacionalne organizacije, i to je, kaže, jedan od razloga što ovi sporovi još nisu rešeni.

– Stav udruženja je da država ne treba da donosi zakon, jer ne treba da snosi troškove, već da bi kolektivna tužba bila dobra, i na taj način se sudovi ne bi zatrpavali predmetima – poručuje Pavlović.

Ako se donese odluka da se ti ugovori sa bankama proglase ništavnim, predlog udruženja je da se kredit automatski vrati u dinarski sa početka otplate.

– Svaka rata bi onda trebala da bude ista, rata plus kamata u dinarima. Sve preko toga što ste plaćali, banka treba da vam vrati, ili da tu razliku iskoristite za prevremenu otplatu – kaže Pavlović.

Ovo udruženje, za razliku od udruženja Efektiva protiv raskida ugovora, nije dobro, jer su “posledice raskida neizvesne i banku oslobađa odgovornosti za štete koje je nanela.

Check Also

GORI PARIZ- DEMONSTRANTI ZAPALILI I CENTRALNU BANKU FRANCUSKE (VIDEO)

Francuska policija upotrebila je suzavac protiv demonstranata koji su se okupili u Parizu zbog donošenja …