Home / IZA KULISA / NEVIDLJIVA BRIGADA KOJA JE ŠOKIRALA NATO: EVO KAKO JE 252. OKLOPNA BRIGADA PREBAČENA NA KIM…

NEVIDLJIVA BRIGADA KOJA JE ŠOKIRALA NATO: EVO KAKO JE 252. OKLOPNA BRIGADA PREBAČENA NA KIM…

srbija- tenkovi

 Nekoliko danas posle početka bombardovanja doneta je na najvišem nivou odluka o upućivanju 252 oklopne brigade iz Kraljeva na Kosovo i Metohiju, koja je izvedena neopaženo u uslovima apsolutne neprijateljske prevlasti u vazduhu.

Naređenje za marš stiglo je iznenada da se u roku od četiri sata tenkovi popune borbeni kompletima i ukrcaju na transportne vagone. Tačno u 22.30 časova 28. marta 1999 tri kompozicije vagona na kojima su bili tenkovi M -84 i BVP M-80 sa čime je počelo četvorodnevno nadigravanje sa NATO avijacijom.

Prebacivanje oklopne brigade na prostor Kosova i Metohije bio je veliki posao. Kada bi se sva sredstva brigade koju je posedovala stavila u jenu kolona, njena dužina bi bila preko 60 km.

U jedan sat posle ponoći 29. marta prvi voz sa ukrcanim tenkovima na kompozciju zaustavljen je u stanici Lešak, jer je saopšteno da je na sedam kilometara dalje pored mosta preko kog je trebao da prođe kompozicija pronađen radio lokator.

Pošto se čekanje specijalizovane ekipe da otkloni lokator odužilo odlučeno je pred zoru oko 3.30 sati da se sakriju sve tri kompozicije u tunelima duž pruge. Prva kompozicija u 6.30 sati skrivena je u tunel Kula, druga je skrivena u tunel Pavlica, a treća u tunel Banjska.

Dok su tenkovi skrivani komandat transporta potpukovnik Božić uspostavlja vezu sa komandantom Prištinskog korpusa generalom Lazarevićom. Naređenje je bilo da transport tenkova treba da što pre stigne u Lipljan i da zatim produži u rejon Kline.

Naređen je transport za Lipljan prve kompozicije, a posade ulaze u tenkove i borbena vozila da u slučaju dođe li do avio napada pošto se transport kreće po danu spuštaju sa vagona i zauzmu rastresit raspored. Ostala dva voza dobila su naređenje da uđu u tunele prethodnih kompozicija.

Narednih tri dana brigada je sa devet kompozicija prevezena na Kosmet, bez ijedno gubitaka. Na taj način je prebačena jedna od najmoćnijih brigada VJ.

I pored sve opreme i različitih platformi za izviđanje NATO snage nisu otkrile pokret, čak sto vise dugo su ostali u nedoumici jer su tokom Aprila iz vazduha bacani leci na kojima je pisalo ispod slike aviona A-10 koji nišani tenk, „Pripadnici 252. bataljona predajte se, naši avioni će vas uništiti“.

Varka je uspela, jer je NATO raspolagao informacijom o jednom bataljonu ove brigade koji je još od 1998 bio raspoređen na Kosovu i Metohiji.

Tu informaciju NATO je izmenio tek sredinom maja 1999, kada je potvrđeno postojanje 252 oklopne brigade na prostoru Kosova i Metohije.

Bataljoni su sprovedeni do rejona razmeštaja, tako da je za par dana, celokupna brigada posela svoju zonu odbrane.

Četiri dana nakon dolaska kompletne brigade na Kosmet, svi mostovi u Ibarskoj klisuri su porušeni.

(Kurir)

 

Check Also

OSTAĆETE ZALEĐENI: DRŽAVNI UDAR U MOSKVI, NESTAO PUTINOV DVOJNIK- TAJNA DEŠAVANJA U SVETU I SRBIJI (VIDEO)

Aleksandar Nogo književnik, nezavisni istraživač i analitičar u ovom  videu iznosi niz tvrdnji koje će …