Home / IZA KULISA / OD 2020. ZEMLJI PRETI KATAKLIZMA- ZBOG OVOG POČINJE MASOVNO UMIRANJE PTICA, KITOVA, PČELA..

OD 2020. ZEMLJI PRETI KATAKLIZMA- ZBOG OVOG POČINJE MASOVNO UMIRANJE PTICA, KITOVA, PČELA..

Mreža pete generacije 5G već uveliko se testira u Americi i evropskim zemljama. Reč je o tehnologiji koja će izazvati revolucionarne promene jer će podatke koje 3G mreža prenosi za 24 časa nova mreža prenositi za samo 3,6 sekundi. Brzina će biti veća od deset do sto puta od dosadašnje 4G mreže i čak hiljadu puta veća od 3G mreže.

Ali da li će te revolucionarne promene  povećati nivo zračenja kome smo izloženi i imamo li razloga za strah.

Profesor Univerziteta „Union — Nikola Tesla“ Petar Kočović u razgovoru za Sputnjik ističe da je najveća novina revolucionarna brzina.

„Ali pitanje je da li nam ta brzina uopšte treba. Nekima da, nekima ne. Velika upotreba biće u domenu prenosa video-signala. Kod 5G mreže neće dolaziti do tzv. zamrzavanja slike, pojavljivanja kvadratića. Velika primena biće i u oblasti interneta i za kontrolu i upravljanje  vozilima sa automatskim navođenjem (vozila bez vozača). Sa 5G mrežom sa pomenutom brzinom moći će vrlo precizno, u deliću metra, da se izvrši određena akcija.“

Kočović objašnjava da sve mreže koje su u dosadašnjoj primeni potpadaju pod deo elektromagnetnog spektra koji se zove radio-spektar.

„5G će biti prva mreža u mikrotalasnom opsegu. Ovaj sistem će u obliku mreža biti instaliran bukvalno na svaki deo određene teritorije i zbog toga se sada vodi polemika i bitka, zbog nekih medicinskih analiza, pa će u početku 5G spektar biti ograničen.

Ali da bi se videli pouzdani zdravstveni efekti potrebno je da prođe oko dvadeset godina, da bi se utvrdila povezanost oboljevanja od teških bolesti i mikrotalasnog zračenja. Zasad je Svetska telefonska unija naredila da se izvrše dodatna ispitivanja i pomerila je početak instalacije mreže na mart 2020. godine.“

Kočović precizira da je trenutno oko nas mreža od 2G do 4G, kao i da su neki frekvencijski spektri dodeljeni vojsci i policiji.

„Najveću količinu elektromagnetnog zračenja mi proizvodimo, ali dosta toga nam stiže i iz kosmosa. Mnogi slučajevi se povezuju sa posledicama povećanog elektromagnetnog zračenja. Kao na primer, uginuće ptica prilikom testiranja nove mreže, masovno nasukavanje kitova… U nekim delovima Meksika se zbog elektromagnetnog zračenja operatera od 1G do 4G desilo da su pčele praktično napustile tu teritoriju i promenile stanište. A mi znamo da bez pčela nema života“, kaže Kočović i ističe da je u međuvremenu više od sto naučnika iz različitih država zahtevalo odlaganje uvođenja 5G mreže.

Govoreći o dosadašnjim nivoima zračenja, predstavnik Republičke agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel) Zoran Branković naglašava da je ova institucija već uradila projekat praćenja elektromagnetnog zračenja na teritoriji Srbije.

„’Ratel‘ je postavio mrežu senzora na lokacijama koje su osetljive u smislu populacije koja se nalazi u blizini (vrtići, škole, bolnice i sl.), na kojima kontinuirano prati nivoe elektromagnetnog polja. Dosadašnja merenja pokazuju da ti nivoi nisu ni približno alarmantni, odnosno ne približavaju se dozvoljenoj jačini magnetnog polja. U Srbiji su inače mnogo oštriji kriterijumi i dozvoljene vrednosti su četiri puta niže nego u zemljama Evrope.“

Branković objašnjava da elektromagnetno zračenje spada u nejonizujuće zračenje i da nema karakteristike gama-zraka, odnosno da ne menja strukturu atoma.

„Efekat nejonizujućeg zračenja se ogleda u zasad dokazanom termičkom efektu. I veoma je bitno da naglasimo da zračenje iz antena baznih stanica ne može da se poredi sa zračenjem koje može da proizvede mobilni telefon u blizini mozga. Taj efekat je mnogo ozbiljniji zbog blizine izvora zračenja.“

Branković kaže da su „Ratel“ i nadležno Ministarstvo trgovine i telekomunikacija u procesu donošenja i usvajanja novog plana namene korišćenja radio-frekvencijskog spektra gde su planirani i opsezi za 5G.

„Sledeći uslov je prodaja spektra, a za to je neophodno da postoji interesovanje mobilnih operatora. Prodaja spektra može da usledi već sledeće godine jer 2020. godina i za Srbiju, kao i za okolne zemlje, predstavlja cilj implementacije 5G mreže.

Naš sagovornik zaključuje da posle uvođenja nove mreže sa svim elementima njene primene svet vrlo brzo neće ličiti na ovaj koji danas poznajemo. Sve će biti kontrolisano, a na zemaljskoj kugli neće biti oaze gde neće biti nekog signala mobilne telefonije.

Jelena Vučićević (Sputnik)

Check Also

U EGIPTU, OTKRIVEN 3.000 GODINA STAR PAPIRUS KOJI PRIKAZUJE NLO?! (VIDEO)

Drevni egipatski tekstovi kažu da je egipatski bog Ra doplovio sa zvezda i sleteo u …