Građani Srbije, od novembra država daje 6.000 dinara: Postoji samo jedan uslov..

dinari- novac- pare

Penzioneri u Srbiji će u novembru dobiti jednokratnu pomoć od po 6.000 dinara. Do kraja godine stići će im i najavljeno povećanje penzija. Koliko će penzioni čekovi biti deblji još nije utvrđeno, ali je zato iznos pomoći već utanačen.

Kako nadležni naglašavaju, za penzije se danas iz budžeta izdvaja 37 odsto, što je rezultat povećanja zaposlenosti, dok je u iste svrhe pre nekoliko godina iz državne kase stizalo čak 20 procenata više. Merama fiskalne konsolidacije došlo se do viška novca u budžetu koji će biti iskorišćen upravo da se pomogne najstarijim sugrađanima koji su do sada podneli najveći teret državne štednje.

Poslednji put koverte najstarijih građana bile su „ojačane“ za po 5.000 dinara krajem prošle godine, odnosno 23. novembra za one sa prebivalištem u Srbiji, dok su 19. decembra svoje sledovanje dobili i svi oni koji žive van teritorije naše zemlje, a čekove primaju iz našeg fonda. Oni su tada iznos primili u deviznoj protivvrednosti. Za ovu namenu tada je izdvojeno 8.5 milijardi dinara, što je unapred bilo dogovoreno sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, a povećanje od 1,5 odsto stiglo je već početkom 2017. godine.

Tada su prvi put jednokratnu pomoć dobili svi, što se očekuje i sada. Pre toga, na takva dodatna primanja mogli su da računaju samo domaći penzioneri ili samo oni sa penzijom do određenog iznosa, odnosno nisu je dobijali korisnici sa većim iznosima na čeku.

Jednokratnu linearnu pomoć do kraja 2017. godine može da očekuje, prema podacima Fonda PIO, više od 1,7 miliona ljudi. Njihova statistika pokazuje da će ovu finansijsku injekciju preko tekućeg računa dobiti oko 1,3 miliona najstarijih, dok će nešto više od 450.000 penzionera taj novac dobiti u gotovini na ruke. Troškove poštarine i ovog puta platiće Fond PIO, i taj trošak neće uću u tih 6.000 dinara.

Za isplatu jednokratne linearne pomoći od 6.000 dinara za nešto više od 1,7 miliona penzionera u Srbiji, Vlada će morati da obezbedi nešto više od 10 milijardi dinara.

  • Nena Ora

    POVECANJE PENZIJS????Mislite vratiti penzije na staro primanje, a oduzeti novac vratiti u 6000 din. Sto je za mboge samo jedna penzija umanjena. KO JE BRE OVO ZAHEBAVANJE, 16.09. Ako nedocete na proteste, pocrkajte svi …

  • r

    Zabluda je da se samo 37% izdvaja iz Budžeta, iz prostog razloga što većinu zaposlenih čine državni činovnici i ostali iz javnih službi koji primaju plate iz Budžeta (prosveta, zdravstvo, vojska, policija). Od njihovih primanja se odvaja za penzije a to je opet iz budžeta. Samo oni koji posluju po sistemu profita su pravi učesnici u penzionom fondu. Njih je malo tako da se može slobodno reći da budžet dotira penzioni fond sa preko 80%.