Home / SRBIJA / Nemojte očajavati ako ste izgubili važno suđenje, i ako je presuda doneta protiv vas- Evo kako da je naknadno ipak dobijete..! (Savet sudija i advokata)

Nemojte očajavati ako ste izgubili važno suđenje, i ako je presuda doneta protiv vas- Evo kako da je naknadno ipak dobijete..! (Savet sudija i advokata)

sud-sudija-sudnica-sudjenje
Evo kako su pojedine sudije u Osnovnom sudu Valjevo uspeli da na šokantan način naprave sistem naknadnog obaranja konačne presude Apelacionog suda.

Kada Apelacioni sud stavi tačku na predmet i da konačnu presudu stvar ipak nije završena jer neke sudije u Valjevu imaju rešenje i za to.

Saznanje je neverovatno pa vam ostaje da pročitate tekst koji vam prenosimo u celosti od Webtribune.rs

Možda nekome naslov liči nestvarno ili misli da se radi o izmišljotini ili triku, ali sve u ovom tekstu je potpuna istina sa navedenim brojevima predmeta i punim imenima sudija.

U tekstu neće biti nikakvih pretpostavki koje ne  mogu da se dokumentuju, a biće sasvim dovoljno podataka da se dobije slika o neverovatnoj činjenici iz naslova.

Svrha ovog teksta je da taj nezakoniti „patent“ ne bude samo ekskluziva Osnovnog suda u Valjevu, nego da za njega zna cela država kako bi se jednog dana neki od ministara pravde setio svojih obaveza i presekao ovu umreženu rabotu.

Činjenica je da Osnovni sudovi u Srbiji ne funkcionišu kako bi trebalo i za sada se viši sudovi suprotstavljaju ovom bezakonju kako znaju i umeju.

Dakle, da počnemo od početka i predmeta broj P.1665/15 kod sudije Gordane Stojanović u Osnovnom sudu Valjevo.

Tužba kojom je iniciran P. 1655/15  je  u pogledu činjenica, zahteva, kao i predloženih dokaza potpuno identična sa tužbom kojom je pred istim sudom iniciran spor P. 569/12 – sudija Ana Jevtić, koji je već pravosnažno okončan odlukom Apelacionog suda GŽ.5280/13 od 22.04.2015 godine u korist tuženog.

Navedenom presudom Apelacioni sud je preinačio presudu Osnovnog suda u Valjevu a na štetu tužioca. Na ovu presudu ćemo se vratiti nešto kasnije.

Zbunjeni ste, ništa vam nije jasno?

Da pojasnimo: Tužilac koji je izgubio spor gore navedenom odlukom Apelacionog suda, ponovo je podneo tužbu sa potpuno istim elementima odnosno činjenicama, zahtevom, dokazima i svedočenjima iz parnice koju je već jednom izgubio. Glavni element tužbe su svedočenja koja je Apelacioni sud već imao na uvid i doneo konačnu prsudu.

Dakle, tužilac prepisuje tužbu sa kojom je izgubio spor P. 569/12 i sada je aktuelan predmet P.1665/15.

Advokat tuženog je naravno u 3 navrata istakao prigovor pravosnažno presuđene stvari i  tražio od sudije Gordane Stojanović da odbaci tužbu, ali se ona na to ne obazire i zakazuje saslušanje stranaka bez da je izvršila uvid u pravosnažno okončani predmet P. 569/12

Kako je onda moguće da tužilac ponovo napiše istu tužbu sa istim dokazima, zahtevom i dokaznim predlozima u istom vremenskom okviru?

Po zakonu je to moguće ali nije normalno da se sudija ne obazire na prigovor pravosnažno presuđene stvari i ne izvrši uvid u pravosnažno okončani predmet povodom tog prigovora i da bez toga  insistira na novom suđenju.

Ima jedna mala razlika ovog suđenja i onog završenog, a što je tuženi u podnesku napomenuo, a to je beogradski advokat.

U ovom novom suđenju je umesto valjevskog advokata, tužilac angažovao beogradskog advokata što je njegovo pravo. Kako je tuženi povezao beogradskog advokata i Apelacioni sud u podnesku stoji i koga interesuje od nadležnih može da pročita a time se ovaj tekst neće baviti jer ne poseduje proverljive činjenice.

Pošto sudija nije našla za shodno da odbaci tužbu, tuženi je tražio ne samo njeno izuzeće nego i izuzeće Predsednika Osnovnog suda u Valjevu, kao i još nekoliko sudija ovog suda ali i Apelacionog suda u Beogradu kao i predsednika VKS Beograd, što je sve zakonsko pravo tuženog, kao i delegaciju osnovnog suda Valjevo, sve to po Zakonu obrazložio.

Ali dobijamo dopis od VKS bez pečata i potpisa sudije u kome oni odbijaju delegaciju osnovnog suda Valjevo a posle toga sudija Gordana Stojanović čije izuzeće je traženo bez odluke po njenom izuzeću odbacuje ostala izuzeća između ostalih i predsednika AS i VKS Beograd kao i predsednika osnovnog i Višeg suda Valjevo i time  uskraćuje tuženog za zakonsko pravo na izuzeće.

Osim što krši Zakon, zbog čega će tuženi protiv nje podneti krivičnu prijavu koju će VJT Valjevo verovatno odbaciti kao i stotine pre protiv nosilaca pravosudnih funkcija iz Valjeva, bez izvođenja ikakvih dokaza, a prigovor će odbiti AJT Beograd u kome je do skora AJT Beograd bio jedan Valjevac.

Koji su razlozi ovog HORORA ne zna se ali svakako neko nadležan bi trebalo da priupita sudiju da li ona ima neku korist od ovoga.

Dakle, već se može videti mehanizam „poništavanja“ konačne odluke Apelacionog suda a to je: Prepišete tužbu iz spora koji ste izgubili, vezu u osnovnom sudu Valjevu imate još od izgubljene parnice ali sada angažujte advokata koji ima konekciju sa Apelacionim sudom Beograd i stvar ste „završili“

Kako god bilo ovaj predmet će sasvim sigurno doći u ruke evropskih sudova i zvaničnika koji se bave srpskim sudstvom. Odgovarajuća dokumentacije se sprema za Evropsku Uniju, jer u Srbiji ovakvim SKANDALIMA nema ko da se bavi. To na kraju sudije Osnovnih sudova znaju pa se zato ovako i ponašaju.

Ono što je sasvim sigurno, sudstvo u Srbiji je na samom dnu zahvaljujući sudijama bez kontrole i savesti.

Kako Osnovni sud još   vara Apelacioni sud i kako nameštaju presude?

  1. Sudija Osnovnog suda donosi presudu.
  2. Po žalbi Apelacioni sud razmatra presudu i u većini slučajeva vraća na ponovno suđenje, sa precizno iznetim uputstvima na šta treba obratiti pažnju.
  3. Sudija Osnovnog suda se ne pridržava odluke Apelacionog suda, ignoriše sve preporuke, prepisuje u potpunosti svoju prvu presudu i čini bitnu povredu odredaba ZPP.
  4. Apelacioni sud po drugi put raznatra predmet po žalbi i donosi konačnu presudu.

Šta ste primetili u ovom sistemu? To da sudija Osnovnog suda ignoriše presudu Apelacionog suda i ponovo donosi presudu koja mu je već pobijena, čime čini bitnu povredu odredaba ZPP.

Šta se događa dalje? Najeminentniji advokati potvrđuju da se konačna odluka Apelacionog suda u 90% posto slučajeva poklapa sa odlukom Osnovnog suda iako sudija Osnovnog suda ništa nije izmenio u drugoj presudi. Kako je ovo moguće?

Advokati tvrde da je to zbog preopterećenosti sudija Apelacionog suda te da njihovi stručni saradnici u da tako kažemo, manje važnim predmetima jednostavno potvrde presudu iako je u potpunosti identična sa već pobijenom presudom.

Dakle, rezime je da Apelacioni sud prvu presudu vrati Osnovnom sudu koji prepiše tu presudu i na kraju Apelacioni sud to sve potvrdi.

Sve ovo znaju sudije Osnovnih sudova i upravo na to računaju kada manipulišu presudama.

U ovo se mogu uveriti nadležni ukoliko pogledaju gore navedeni predmet GŽ.5280/13 od 22.04.2015 godine’.

U ovom predmetu sve funkcioniše po gore navedenoj šemi osim tačke 4. jer je ovoga puta Apelacioni sud u celosti i po svim tačkama PREINAČIO presudu P. 569/12 valjevskog sudije Ane Jevtić.

Ovo se retko događa ali se dogodilo uglavnom zbog dva razloga.

  1. Presuda je napisana toliko katastrofalno da je sudija Ana Jevtić čak u presudu uvrstila samoinicijativno činjenice koje nisu obuhvaćene tužbom, dakle nisu bile predmet spora, a niz činjenica je izmislila iako je u predmetu imala originalne dokumente koje suprotno govore. Naprimer sudija je u presudi tvrdila da je tuženi vlasnik kuće na određenoj lokaciji iako u dokumentima stoji nešto drugo.
  2. Žalbu je napisao jedan od najeminentnijih advokata u Srbiji, izloživši nepogrešivo sve propuste presude.

Dakle, Sudija Ana jevtić je izmislila brdo činjenica i nije se pridržavala preporuka iz prve presude Apelacionog suda. Ono što je alarmantno je to da za sve ovo nije pretrpela nikakve sankcije te će što je vrlo logično nastaviti sa istim načinom delovanja.

Šta je rezime ove priče?

Sudija Ana Jevtić napiše izmišljenu presudu, Apelacioni sud to preinači i donese konačnu presudu. Tužilac koji je izgubio spor,  sada preko beogradskog advokata ima konekciju sa Apelacionim sudom u Beogradu onda napiše potpuno istu tužbu koju je Apelacioni sud pobio. Međutim sada postoji mogućnost da apelacioni sud potvrdi tu drugu presudu i presuda  u konkretnom slučaju GŽ.5280/13 od 22.04.2015 godine će biti promenjena na štetu onoga u čiju korist je bila.

Nova tužba pod navedenim brojem P.1665/15 dolazi kod sudije Gordane Stojanović, koja umesto rešenja o odbačaju tužbe insistira na novom suđenju, izvođenju istih  dokaza i sl. to i pored tri podneska tuženog sa prigovorom pravosnažno presuđene stvari, sve da bi se ostvario „scenario“ iz prethodne rečenice i promenila konačna presuda  Apelacionog suda GŽ.5280/13.

Dakle, sudija Gordana Stojanović će po zahtevu iz tužbe ponovo izvoditi dokaze,  razmatrati izjave svedoka iz gore navedenog okončanog predmeta GŽ.5280/13.

Pošto  nije zbog prigovora pravosnažno presuđene stvari odbacila tužbu, nameće se logičan zaključak da ima nameru da presudi sve suprotno od konačne presude Apelacionog suda Gž.5280/13 a na osnovu iskaza koje je već razmatrao Apelacioni sud i doneo konačnu presudu.

Šta se može očekivati?

Kako stvari idu sudija će presuditi u korist tužioca a ako nekim slučajem Apelacioni sud to potvrdi dogodiće se nešto što se NIKADA NA SVETU NIJE DOGODILO, NI U JEDNOJ DRŽAVI, da Apelacioni sud jednom da konačnu presudu a drugi put u potpuno identičnom predmetu sa identičnim zahtevom, činjenicama i iskazima svedoka presudi suprotno.

Bez obzira šta će se na kraju dogoditi i ovo do sada što se događa, sa očigledno lažiranim suđenjem pokazuje da je suđenje u Osnovnim sudovima DNO DNA.

U daljem odvijanju suđenja saznaćemo i kakva je uloga beogradskog advokata a čiju je ulogu advokat tuženog u sva tri podneska apostrofirao.

Ono što niko ne može da spori to je činjenica da u Srbiji postoji PARASUDSTVO U SOPSTVENOJ PARADRŽAVI, te da za iste nije autoritet ni država Srbija, ni vlada Srbije, ni ministar pravde.

Sudije Osnovnog suda mogu praktično sve bez straha od represije države, mogu da izmisle činjenice, dokumente ili da vrše nezakonitu reviziju konačne odluke Apelacionog suda a što se može videti uvidom iz gore navedenih predmeta.

Pošto je ovaj slučaj MONSTRUM pravosuđa sam po sebi, javnost će biti redovno izveštavana o svemu.

Ukoliko ne reaguju državni organi na ove anomalije, na kraju ćemo se svi udaviti u ovoj NOVOJ PARADRŽAVI u okviru države Srbije.

(K.N.) Ime poznato redakciji

Check Also

Žena Žike Todorovića otkrila detalje stravične tragedije: Sin nam se nije otrovao

Ana Todorović, supruga Srđana Todorovića je očajna, na lekovima, i obamrla od tuge posle smrti …