Home / TEMA DANA / SITUACIJA OKO SRPSKE POSTAJE NAPETA– Zapad udara na Dodika! Evo šta se sprema..

SITUACIJA OKO SRPSKE POSTAJE NAPETA– Zapad udara na Dodika! Evo šta se sprema..

Banjalučki pokret „Izbor je naš“ zbog složene i zabrinjavajuće situacije u BiH i RS uputio je pismo institucijama Srpske i Srpskom članu Predsjedništva BiH, najvažnijim političkim strankama u Republici Srpskoj kao i ambasadama SAD i Velike  Britanije.

Evo punog sadržaja tog pisma:

„Nevladina organizacija  SNP «Izbor je naš» sa velikom zabrinutošću primjećuje rastuću napetost političke situacije u Republici Srpskoj u predizbornom periodu. Nekoliko evidentnih činjenica svjedoče da je vještačka napetost bila kreirana izvan granica Republike Srpske, te da je njen krajnji cilj stvaranje situacije u kojoj bi Visoki Predstavnik mogao da iskoristi svoja ovlaštenja kojima bi direktno uticao na promjenu vlasti u RS.

Naša zabrinutost i obraćanje ne nosi subjektivni karakter SNP «Izbor je naš», nego su osnovani na sve većem broju informacija koji se pojavljuju u lokalnim medijima, od kojih možemo izdvojiti za primjer sledeće publikacije:

– «Glas Srpske» od 12.07.2018 g., «Ćeranić Jačanje britanskog prisustva govori da predstoji nestabilnost u BiH»: http://www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Ceranic-Jacanje-britanskog-prisustva-govori-da-predstoji-nestabilnost-u-BiH/265381.html

– «Novosti.rs» od 10.06.2018 g., «LAZANSKI TVRDI: Slanje britanskih vojnika u BiH pred izbore je pritisak na RS! Englezi rade u tišini», http://www.novosti.rs/vesti/planeta/300.html:732197-lazanski-tvrdi-slanje-britanskih-vojnika-u-bih

U ovim člancima se direktno ukazuje na opasnosti političkih provokacija koje bi izazvale političku nestabilnost i haos u RS, a što bi poslužilo kao povod za upotrebu ovlaštenja Visokog Predstavnika. Sve ovo bi dalo pravo Visokom Predstavniku da se obrati zemljama NATO, koje bi poslale svoj vojni kontigent u Republiku Srpsku «radi uvođenja reda i mira».

Da se priprema ovakvoga scenarija vodi već uveliko – svjedoči dolazak kontigenta vojnika iz Velike Britanije u BiH.

Istovremeno u gore navedenim publikacijama govori se i o «nepoželjnom» odnosu zemalja članica NATO-a prema ličnosti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koga aktivno podržava i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Zbog svega ovoga, ne treba da se isključi mogućnost organizovane obojene revolucije i u RS kao što je to bio slučaj u nekim drugim zemljama prethodnih godina.

Istovremeno relevantne analize govore da se aktuelno okupljanje na Trgu Krajine, u kontinuitetu dužem od 100 dana, koristi za održavanje napete situacije iz koje treba proizaći rascjep u srpskom narodu, što treba dovesti do haotične situacije i unutarnacionalnog sukoba.

U takvoj situaciji svaka policija na svijetu, pa i Policija Republike Srpske, ima ustavnu zadaću održavanja javnog reda i bezbijednosti. Međutim, ta pravila koja važe za svaku policiju neće važiti za našu policiju.

Njoj bi eventualno bilo dozvoljeno da početno reaguje, a onda bi i to poslužilo OHR-u da se pozove na svoja (kvazi)bonska ovlašćenja te zatraži od ovdašnjeg EUFOR-a i NATO-a da stupe u akciju.

Paralelno s tim, od OHR-a se može očekivati da smijeni predsjednika Srpske i ministra policije, čime bi institucionalni sistem Srpske bio uzdrman, a na ove pozicije OHR bi imenovao svoje domaće poslušnike.

Visoki predstavnik pravno gledano nema ovakva ovlašćenja iz sljedećih razloga. Kao prvo, treba reći da je OHR uspostavljen 14.12.1995. u Parizu, potpisivanjem Dejtonskog sporazuma. To znači da je pet strana potpisnica (tadašnja Alijina Republika BiH, Federacija BiH, Republika Srpska, Republika Srbija – tadašnja SR Jugoslavija, te Republika Hrvatska) Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma dalo svoju saglasnost za uspostavljanje OHR-a i prisvajanja  ovlaštenja.

Međutim  nijedno od njih, ne ovlašćuje visokog predstavnika da nameće zakone, da formira institucije niti da smjenjuje bilo koga.

S tim u vezi treba imati u vidu i da Rezolucija Savjeta bezbijednosti UN, broj 1031 od 15.12.1995. godine, daje podršku uspostavljanju OHR-a koji će, u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, nadgledati primjenu Dejtonskog sporazuma i, kako stoji u istoj rezoluciji, mobilisaće, davati smjernice i koordinisati aktivnosti civilnih organizacija i agencija uključenih u taj sporazum. Dakle, ni ovom temeljnom rezolucijom Savjeta bezbijednosti ta institucija takođe nije ovlastila OHR da radi što je inače radio ovdje.

Bez obzira na sve ovo, visoki Predstavnik još uvijek se ističe kao važan instrument zemalja Zapadne Evrope i NATO, koji direktno utiču na političku realnost u Republici Srpskoj.

Sa velikom žalošću, mi vidimo da radi ostvarenja svojih interesa zapadne zemlje u ovoj situaciji iskorištavaju opozicione partije u Republici Srpskoj, koje radi dostizanja svojih političkih ambicija, pokazuju spremnost da doprinesu destabilizaciji u društvu Republike Srpske.

Uzimajući u obzir alarmantnost situacije, SNP se obraća relevantnim institucijama u BiH sa ciljem da daju odgovore na sledeća pitanja

1. Da li se slažete sa zaključkom da je politička nestabilnost u Republici Srpskoj uoči samih izbora, nastala pod direktnim uticajem zemalja zapadne Evrope i NATO?

2. Da li se slažete sa zaključkom da opozicione partije u Republici Srpskoj mogu biti aktivno iskorištene od zemalja Zapadne Evrope i NATO u svrhu realizacije planova za promjenu političke situacije u RS?

3. Da li se slažete sa zaključkom, da u cilju promjene političke situacije u RS Visoki Predstavnik može da utiče na sam predizborni proces, iako to nije u njegovoj nadležnosti ni po odredbama međunarodnog prava, ni po zakonima RS?

4. Da li se slažete sa zaključkom da u uslovima političkih provokacija RS. ima pravo da svojim sopstvenim snagama održava javni red i mir preko svoji zakonskih organa, prije svega policijskih?

5. Da li se slažete sa  potrebom da se svi politički subjekti u Republici Srpskoj ograde od takvih političkih aktivnosti koje za sobom vuku negativne posledice za narod u RS  i doprinose stvaranju društvene nestabilnosti?

SNP «Izbor je naš» poziva sve relevantne institucije da u atmosferi otvorenoga demokratskoga dijaloga obrate pažnju na sve navedene probleme, te da naše obraćanje vide kao izraz brige za očuvanje Republike Srpske i opstanka našega naroda.

Check Also

RIO TINTO I SRBIJA- ILI EKOLOŠKA KATASTROFA NEOPISIVIH RAZMERA, KOJU OSTAVLJA ZA SOBOM! EVO ŠTA SE KRIJE..

Rio Tinto je tokom svojih brojnih rudarskih operacija širom sveta iza sebe ostavljao potpunu ekološku …