Home / AKTUELNO / KOGA DA TUŽITE ZBOG DOPRINOSA Šta mogu da urade zaposleni čije firme im ne uplaćuju staž

KOGA DA TUŽITE ZBOG DOPRINOSA Šta mogu da urade zaposleni čije firme im ne uplaćuju staž

Zaposleni kome poslodavac ne uplaćuje doprinose ne može svoje pravo da ostvari na sudu, kao pojedinac, jer ove tužbe oni odbacuju.

srbija- protest- strajk- radnici

Jedino rešenje koje im ostaje je da pokrenu sudski spor protiv države, zbog toga što Poreska uprava nije na vreme gonila njihove poslodavce, koji nisu uplaćivali poreze i doprinose. To je put za ispravljanje nepravde stotina hiljada ljudi jer ne postoje gotovo nikakvi drugi mehanizmi njihove zaštite od bahatih gazda.

Razlog za ovakvu proceduru, koja nije mnogima poznata, jeste taj što su sudovi zauzeli stav da odlučivanje po samostalnom tužbenom zahtevu ne spada u njihovu nadležnost. Da je to tako uverila se i Zorana Martinović iz Beograda.

– Radila sam u firmi koja je važila za uspešnu. Međutim, poslodavac nam i pored redovno isplaćivanih plata nije uplaćivao doprinose. Slučajno smo to otkrili nekoliko kolega i ja. Odlučili smo da podnesemo pojedinačne krivične prijave protiv gazde.

Međutim, sud je sebe proglasio nenadležnim i uputio me da sve prijavim Poreskoj upravi i Inspekciji rada, kao i PIO fondu. Advokat mi je rekao da je to Sizifov posao i da odustanem, što sam i uradila, pa sada imam rupu u stažu – objašnjava Martinovićeva.

Da je ovo tačno potvrđuje i pravnik Igor Janković.

– Jedino rešenje za radnike je da pokrenu sudski spor protiv države zbog toga što Poreska uprava nije na vreme gonila njihove poslodavce. Ljudi uglavnom ili ne znaju za tu mogućnost ili ne žele da angažuju advokate misleći da im se to ne isplati – objašnjava Janković.

Zakon o PIO propisuje novčanu kaznu od 10.000 do 800.000 dinara za poslodavca
S druge strane, iz PIO fonda kažu da ukoliko poslodavac ne izmiruje obaveze, osiguranici mogu da se obrate Inspekciji rada, finansijskoj inspekciji i na kraju nadležnom sudu.

– Zakonska obaveza poslodavaca je da plaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve zaposlene, a obračun, kontrola i naplata doprinosa je pod nadležnošću Poreske uprave. Obaveza poslodavca je da dostavlja Fondu M4 prijavu, o isplaćenim zaradama i plaćenim doprinosima.

Zakonom o PIO propisano je da se novčanom kaznom od 10.000 do 800.000 dinara kazni preduzeće ako ne podnese prijavu podataka za matičnu evidenciju, dok za poslodavca, fizičko lice, novčana kazna iznosi od 5.000 do 400.000 dinara – kažu u PIO fondu.

Kako da proverite podatke

PIO fond je omogućio strankama da informacije o svojim podacima mogu da dobiju ne samo na šalterima Fonda, već i elektronski, koristeći jedinstveni PIN kod. Na ovaj način građani mogu proveriti da li im poslodavci plaćaju doprinose.

Šta raditi ako vam poslodavac ne plaća doprinose

1. Zatražite listing uplata doprinosa od PIO

2. Podnesite prijavu protiv poslodavca Inspekciji rada

3. Prijavite poslodavca Poreskoj upravi

* tri godine je rok posle kog zastareva obaveza isplate raznih naknada na platu

(Slađana Vukašinović)

Check Also

The Daily Mail: Ono što čeka Britaniju ove zime, nije viđeno decenijama..!

Mnogim porodicama u Velikoj Britaniji biće potrebno mnogo više pomoći u bliskoj budućnosti, nego što …