Home / AKTUELNO / NIKO NE MOŽE DA PROVALI PUTINOVU TAKTIKU: UPRKOS SANKCIJAMA, MOSKVA OTKRIVA NOVOG SAVEZNIKA KOJI POTISKUJE EU IZ RUSIJE!

NIKO NE MOŽE DA PROVALI PUTINOVU TAKTIKU: UPRKOS SANKCIJAMA, MOSKVA OTKRIVA NOVOG SAVEZNIKA KOJI POTISKUJE EU IZ RUSIJE!

Ta roba je preplavila je Rusiju, smanjujući izvozni udeo EU. Promenljivo globalno okruženje pomoglo je preusmeravanju ekonomskih odnosa Rusije na istok, posebno prema Kini. Kinesko-ruske veze takođe se razvijaju u kontekstu velike kineske inicijative Pojas i put.

Ovo postavlja pitanje u kojoj meri bi Kina mogla da zameni EU u Rusiji, u pogledu trgovine, investicija i pozajmljivanja novca. U radnom dokumentu Brisela (napisanom uz podršku Ekspertske mreže EU za spoljnu politiku) ocenili smo produbljivanje ekonomskih veza Rusije sa Kinom i šta to može značiti za EU.

Podaci bacaju svetlo na neka ključna pitanja na koja kreatori politika EU treba da obrate pažnju. Od 2002. godine udeo EU u ruskom uvozu smanjen je sa 53 odsto na oko 40 odsto, dok je udeo Kine porastao sa manje od 3 na 21 odsto.

Stoga EU i dalje dominira, ali ono što se izvozi u Kinu menja se – i to bi takođe trebalo da izazove zabrinutost. Udeo domaćeg sadržaja u robi koju Kina prodaje svetu je u porastu, a kineski izvoz sve više zamenjuje izvoz iz EU na rusko tržište, naročito u sektorima sa velikim kapitalom. Značajna preklapanja su vozila, industrijske mašine, elektronika i metalne komponente.

U pogledu ulaganja, kinesko rušenje položaja EU u Rusiji je manje očigledno. Iako su kineske investicije širom sveta u 2016. i 2017. godini porasle, izloženost Kine u Rusiji je ograničena i ostaje mnogo manja nego u EU. Kineske investicije u Rusiju su čak pale na -13 miliona dolara u 2018. godini.

Industrijski fokus kineskih investicija takođe se vrlo razlikovao od EU interesa.

U 2018. godini, najveći cilj kineskih direktnih investicija u Rusiji bio je sektor nekretnina.

Kompanije iz EU imaju mnogo šire interese za proizvodnju i nekoliko uslužnih sektora, uključujući veleprodaju i maloprodaju. Ipak, izgleda da je kupovina kineskih naftnih kompanija u 2019. godini udela u jednoj od najznačajnijih ruskih kompanija, proizvođaču prirodnog gasa Novoteku, izgleda da ukazuje da Rusija postaje glavni strateški partner za Kinu.

Krediti EU Rusiji su u međuvremenu opali u kontekstu sankcija. Ali kinesko finansiranje projekata u Rusiji se neprestano povećava. Ipak, EU je i dalje mnogo veća finansijska izloženost od Kine u Rusiji. Portfeljna ulaganja EU u

Rusiju su očigledno veća od kineskih portfeljskih ulaganja. Što se tiče bankarskih zajmova, iako nema zvaničnih statistika o ulozi kineskih banaka kao prekograničnih zajmodavaca, znakovi su da kinesko finansiranje projekata, iako raste, još uvek ne odgovara čak jednoj trećini protoka kredita EU u Rusiju.

Evropa je i dalje najveći ruski trgovinski partner, zajmodavac i investitor, ali Kina brzo napreduje, posebno u vezi sa trgovinom i finansiranjem projekata. Na osnovu podataka o trgovini najjasnije se pokazuje konkurencija između EU i Kine na ruskom tržištu, pri čemu je EU izgubila tržišni udeo, a Kina povećala dodatnu vrednost svog izvoza u Rusiju.

Iako je teško izvući bilo kakvu uzročnost iz naše deskriptivne analize, prethodni empirijski rad koji smo sproveli na ovoj temi koristeći sektorske podatke pokazuje da je Kina uzela tržišni udio od evropskog izvoza u ključnim sektorima u kojima je EU odavno zadržala komparativnu prednost.

(Kurir)

Check Also

Komanda Oružanih snaga Ukrajine: Rusi nas napadaju iz devet pravaca, odjednom!

Ruske jedinice napadaju ukrajinske oružane snage u Donbasu u devet pravaca. O tome je na …