Home / AKTUELNO / Sprema se više od 11.000 otkaza u Srbiji

Sprema se više od 11.000 otkaza u Srbiji

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu.

posao-problemi

U odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme utvrđenih Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih za kalendarsku 2015. godinu (462.674) predlog maksimalnog broja zaposlenih za Odluku Vlade za 2017. godinu manji je za 11.241 i iznosi 451.433.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, smanjenje ni ovoga puta nije izvršeno linearno, a prilikom definisanja instrukcije za smanjenje sagledavani su standardi i prioriteti u okviru svakog od resora.

PONOVO PRAVE REORGANIZACIJU PROSVETE!

Tokom ove godine radi se po prvi put na ozbiljnijoj reorganizaciji u sistemu prosvete.

Do kraja ove godine predviđeno je smanjenje od preko 2.700 normi (ili punog radnog vremena) u osnovnom i srednjem obrazovanju, što će biti rezultat efikasnije raspodele resursa i bolje organizacije školstva.

Ovaj efekat će se postići najviše kroz reorganizaciju mreže škola, koju Ministarstvo prosvete priprema na osnovu funkcionalnih analiza Svetske banke.

JAČANJE INSPEKCIJE

U ovogodišnjoj Odluci akcenat je stavljen na jačanje kapaciteta u određenim resorima – kao što su medicinski radnici u zdravstvu i inspekcijske službe, koje imaju vodeću ulogu u borbi protiv sive ekonomije i uvođenju reda u sistem kroz kontrolu primene zakona. Do kraja godine u planu je zapošljavanje 2.500 medicinskog osobl?a (lekari i medicinske sestre).

Kroz Odluku se podržava i jačanje kapaciteta u okviru resora finansija, kako bi Ministarstvo finansija bilo u prilici da što bolje analizira i kontroliše troškove, ali i da pronalazi

dugoročne uštede na drugim mestima u sistemu (kroz uređenje sopstvenih prihoda, oporezivanje sve značajnijeg sektora profesionalnih i pametnih usluga).

Izuzetno je važno jačanje kapaciteta Poreske uprave Srbije s obzirom na značaj ove institucije u sprečavanju sive ekonomije i povećanju naplate javnih prihoda.

Jačanje kapaciteta predviđeno je i u resoru pravde, kako bi se došlo do efikasnijeg i pouzdanijeg pravosuđa.

NA LOKALU ĆE BITI OKO 2.500 MANJE ZAPOSLENIH

Za svaku jedinicu lokalne samouprave Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru definisan je optimalan broj zaposlenih — na osnovu internog međusobnog upoređivanja jedinica lokalne samouprave po osnovu površine, broja naselja, broja stanovnika, broja turista i broja jezika u upotrebi.

Jedinice lokalne samouprave koje imaju broj zaposlenih ispod predviđenog optimuma dobile su prostor za novo zapošljavanje, dok one iznad tog broja moraju i ove godine da smanjuju broj zaposlenih. Do kraja ove godine na lokalu je predviđeno ukupno neto smanjenje broja zaposlenih od 2.500.

Tokom dosadašnjeg procesa racionalizacije pronađeni su prostori za uštede ali tako da nije narušen kvalitet rada javne uprave i funkcionalnost sistema.

Srbija je jedna od zemalja sa najmanje zaposlenih u javnoj upravi u Evropi, ukoliko je posmatramo kroz racio broja zaposlenih u javnoj upravi u odnosu na 100 stanovnika. Nakon dva kruga sveobuhvatne racionalizacije broja zaposlenih, u Srbiji danas imamo 6,4 zaposlena u javnoj upravi na 100 stanovnika, dok je prosek u EU 8,5.

Cilj nam je da javna uprava bude relativno manja, samim tim i jeftinija, a efikasnija, i da time podrži privredni rast. To podrazumeva uvećanje produktivnosti javne uprave, a ono je moguće kroz reorganizaciju institucija i njihovih mreža, što su složene strukturne mera koje nam predstoje tokom ove i naredne godine.

Reorganizacija treba da uspostavi sistem koji je usklađen sa potrebama građana i privrede – od usluga na šalterima, preko znanja koje se prenosi u školama, zdravstvene i socijalne zaštite, pa sve do bržeg i pouzdanijeg pravosuđa.

Osim kvalitetnijih usluga, reorganizacija je neophodna kako bi sve što je u prethodnom periodu urađeno bilo i održivo, naročito u kontekstu postignutih budžetskih ušteda.

U skladu sa navedenim, tokom 2017. godine očekuje se usvajanje akcionih planova u resorima prosvete, zdravstva, finansija, socijalne zaštite i poljoprivrede i zaštite životne sredine – koji sadrže merljive i dostižne aktivnosti uz jasne ciljeve i rokove za reorganizaciju, ističe se u saopštenju.

Kakav je vaš utisak? Da li Srbija gubi ljude koji zaista rade, a povećava broj tzv. “ćata” ili su ovakve “seče” zaposlenih opravdane? Svoje odgovore ostavite u komentarima

(Tanjug)

Check Also

The Daily Mail: Ono što čeka Britaniju ove zime, nije viđeno decenijama..!

Mnogim porodicama u Velikoj Britaniji biće potrebno mnogo više pomoći u bliskoj budućnosti, nego što …