Home / AKTUELNO / USKORO ĆE SVI U SRBIJI MORATI DA IMAJU OVO – „RADIOAKTIVNI PASOŠ“!

USKORO ĆE SVI U SRBIJI MORATI DA IMAJU OVO – „RADIOAKTIVNI PASOŠ“!

500

 Primenu rendgenskog zračenja u dijagnostici potrebno je ograničiti samo na one slučajeve kada manje invazivne metode nisu dale odgovarajuće rezultate

Upotreba rendgena, magnetne rezonance i drugih dijagnostičkih aparata moraće da se svede na minimum. Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije predložiće Ministarstvu zdravlja uvođenje radiološkog kartona, dokumenta koji bi sadržao sve informacije o zračenju pacijenata kako bi se izbeglo prekomerno izlaganje građana jonizujućim zračenjima, a samim tim i obolevanje od raka.

Direktor ove agencije Slađan Velinov kaže za Telegraf da oni već osmišljavaju čitav projekat koji će se u narednim fazama raditi u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja.

Ovo je prava istina o ozračenosti gradova u Srbiji!

– Ideja je da se “radiološki karton“ implementira kroz zdravstveni informacioni sistem, kako bi svi koji brinu o zdravlju stanovništva imali dostupne podatke koji se odnose na zračenje pacijenata kako u dijagnostičke, tako i u terapijske svrhe. Bolja i efikasnija informisanost smanjila bi mogućnost prekobrojnog zračenja – objašnjava Velinov za naš portal.

On napominje da je osnovni cilj zaštite od jonizujućih zračenja prevencija pojave ozbiljnih radijacionih povreda kod ozračenih osoba i redukcija rizika pojave stohastičkih efekata u prihvatljivoj meri, koja obezbeđuje veću korist od upotrebe nego što je nastala šteta.

– Potpuno je jasno da je medicinska primena izvora jonizujućih zračenja u dijagnostici i radioterapiji korisna. Ipak, primenu rendgenskog zračenja u dijagnostici potrebno je ograničiti samo na one slučajeve kada manje invazivne metode nisu dale odgovarajuće rezultate – kaže naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, prilikom primene izvora jonizujućih zračenja u medicini mora se obezbediti adekvatna zaštita i dozimetrijska kontrola – upotreba paravana, skraćivanje vremena nepotrebnog izlaganja, povećanje rastojanja u odnosu na sam izvor…

– Sve doze koje nastaju usled medicinskog izlaganja, izuzev doza u radioterapijskim postupcima, treba ostvariti na najnižem mogućem nivou koji je odgovarajući za dobijanje dijagnostičke informacije, uzimajući u obzir ekonomske i socijalne faktore. Nastanak kancera može se povezati sa prekobrojnim, nekontrolisanim i neadekvatnim izlaganjima jonizujućim zračenjima – upozorava Velinov.

Agencija, koja kontrolu izloženosti jonizujućim zračenjima u našoj zemlji, sprovodi kroz Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti i kroz podzakonske akte, vodi i evidenciju odnosno formira bazu podataka o svim izvorima jonizujućih zračenja, koja između ostalog sadrži i vrste uređaja, njihove korisnike, podatke profesionalno izloženim licima…

Svi ti podaci imaju za cilj da se korišćenje izvora jonizujućih zračenja isključivo drži pod kontrolom i na taj način smanji njegovo eventualno štetno dejstvo po ljude.

(Lj. Račić)

Check Also

JAPANSKI LEK KOJI SRBIJA DOBIJA ZA KORONU- UPUTSTVO ZVUČI ZASTRAŠUJUĆE

Kad je Ani Lj. dijagnozirana korona, glavna terapija bio je japanski lek “haifukang”, a jedino …