Home / TEMA DANA / Dr PETROVIĆ: SVETSKA VLADA VEĆ STVORENA- 1% LJUDI VEĆ POSEDUJE POLA PLANETE ZEMLJE (VIDEO)

Dr PETROVIĆ: SVETSKA VLADA VEĆ STVORENA- 1% LJUDI VEĆ POSEDUJE POLA PLANETE ZEMLJE (VIDEO)

Protivrečnosti u neoliberalnom vladajućem ekonomskom konceptu u svetu, posebno na Zapadu, su dostigle vrhunac. One se ogledaju u padu rasta BDP, posebno per capita – po glavi stanovnika poslednje dve decenije, potom manjem rastu plata i nadnica u odnosu na ionako usporen rast produktivnosti, pojastu društvenih nejednakosti, gde 1 % najbogatijih povećava svoje enormno bogatstvo, a sa druge strane polovina populacije u najbogatijim zemljama ima tek oko 1 % ukupnog BDP, te sve većem padu udela u svetskom BDP Zapada (EU, SAD, Kanade).

Mnogo se očekuje od uvođenja industrije IV generacije, ali ona sama po sebi neće smanjiti ove tendencije, ako se ne uvedu paralelno i mere ublažavanja socijalnih nejednakosti i onih faktora koji ih generišu.

Navedeni trendovi pogađaju i Balkan, računajući i Srbiju.

(srbin.info)

Check Also

RUSKE TRUPE U KAZAHSTANU ZA SAT VREMENA NEUTRALISALE NEKOLIKO STOTINA OBUČENIH MILITANATA

Ruske trupe koje su stigle u Kazahstan uspešno su izvele operaciju eliminisanja nekoliko stotina militanata …