Home / TEMA DANA / HOĆE LI SRBIJA STATI NA PUT OVOME? Američki USAID, preko Centra za socijalni rad, roditeljima otima decu..

HOĆE LI SRBIJA STATI NA PUT OVOME? Američki USAID, preko Centra za socijalni rad, roditeljima otima decu..

500
Slučaj maloljetne šestogodišnje devojčice iz Beograda (Marija.T) koja je više od 20 dana odvojena od svojih bioloških roditelja uzburkala je duhove. Prošlo je više od 20 dana od odvajanja 6.godišnje djevojčice Marije T., rođene u Beogradu, od svojih roditelja po Privremenom Zaključku o osiguranju smještaja kojeg je donio Centar za socijalni rad “Zvezdara“ u Beogradu pod brojem 56036-6972/2017 i to: u sastavu Dubravka Gavrilović, Smilja Igić (psiholog) mob. 062/8088497, Jelena Acić (soc. radnik) mob. 062/8013806 i Jasna Matović, mob.062/8013738. Ovo su službeni telefoni na koje možete tražiti odgovore od ovih osoba, samo su, naravno, nedostupni!..

Uvidom u priloženu dokumentaciju mogu se uočiti brojne nejasnoće i nepravilnostu u postupku (Zakon o Općem Upravnom Postupku, druga Zakonska i podzakonska akta koja reguliraju ovu oblast po pozitivnom zakonodavstvu RS kao i kršenje odredaba samog Ustava kao najvišeg pravnog akta i međunarodnih normi, propisa i deklaracija, međunarodnih akata i konvencija.

Obavljen je razgovor sa roditeljima i proučena je dokumentacija vrlo temeljno. Ovaj slučaj je presedan, jer je dijete više od 20 dana fizički odvojeno od svojih roditelja a da je pritom potpuno nejasan sadržaj donesenih akata, radnji i postupanja Centra za socijalni rad “Zvezdara“. Daljim uvidom jasno se vidi da ne postoji pravni niti bilo kakav drugi osnov za oduzimanje djeteta (nema kaznene niti prekršajne odgovornosti roditelja, nema tragova eventualnog nasilja, roditelji su potpuno zdravi, nema svjedoka, nema utvrđenog materijalnog činjeničnog stanja.

Nema ničega, ali dijete je oduzeto!? I sada su Centar za socijalni rad i USAID u velikim problemima jer ne znaju kako opravdati ovu otimačinu, a prenijeli su je mnogi mediji i portali u svijetu.

Majka je izrazila bojazan da će njihovo dijete biti prodano.

S obzirom da je ovo vrlo teška trauma za dijete i njene roditelje, a slučaj nesvakidašnji, kao i to da su spomenute osobe Centra za socijalni rad upotrebljavale riječ “adaptacija djeteta” sve navodi na osnovanu sumnju da se ne radi o uobičajenom postupanju onih koji bi trebali zaštititi obitelj i dijete.

Kao primer mogu da poslužiti riječi male 6-godišnje Marije koja je plačući prilikom jedinog susreta sa svojim roditeljima izgovorila – citiramo: Neću ovde više biti! Hoću da živim sa mamom i tatom, nakon čega je čvrsto prigrlivši oca plačući izgovorila: Tata vodi me kući!

Iz svih navedenih i ovde nenavednih razloga tražimo odgovor:

1. Po kojem osnovu je dijete oduzeto od roditelja i zašto?

2. Kako je moguće da se usmeno roditeljima naloži da tog dana i u to vrijeme dovedu dijete koje će biti oduzeto od njih a da za to prethodno ne postoji nijedan pismeni akt!?

3. Zašto je nemoguće dobiti odgovore od Centra za socijalni rad Zvezdara (više puta pokušano)?

4. Do kada će biti zatočeno u nepoznatom tom objektu i zašto?

5. Zašto se roditeljima onemogućava posjeta i viđanje njihova djeteta?

6. Zašto se djetetu uskraćuje pravo da vidi svoje roditelje?

7. Zašto se djetetu uskraćuje pravo da bude sa svojim roditeljima?

8. Što zapravo znači “period adaptacije” kada je opće poznato da se termin koristi samo u slučaju trajnog a ne privremenog oduzimanja deteta (Zaključak glasi da se radi o privremenom smještaju)?

10. Da li je dijete oduzeto privremeno ili trajno?

11. Koje će se mjere nadalje primjenjivati prema djetetu?

12. Koje se mjere primjenjuju sada? (nijedan odgovor na brojna pitanja u pisanoj formi upućena organima socijalne i obiteljske zaštite po urgentnom postupku – do ovoga trenutka nisu dala odgovor)

13. Može li Centar za socijalni rad preuzeti ingerencije i nadležnosti drugih državnih organa prije svega organa pravosuđa i po kom zakonskom osnovu?

14. Da li će se dijete ikada više vratiti svojim roditeljima? (nikakav rad sa roditeljima nije poduzet od samog Centra, ukoliko uopće i postoji potreba za tako nečim, a ako ne postoji ZAŠTO je dijete i dalje fizički odvojeno od svojih roditelja)?

15. Po kom osnovu se vrši selektivna primjena Zakona? Jesu li heroinski i kokainski ovisnici koji zaista vrše nasilje u obitelji zaštićeni od Zakona zbog svog društvenog statusa, položaja, funkcija i slično i zašto se njima ne oduzima dijeca i ne pokrećete postupak za zaštitu dijece?

16. Odakle “Autonomnom Ženskom Centru“ podaci iz Centara za Socijalni rad koji bi morali biti zaštićeni Zakonom o zaštiti podataka o osobama (naročito osjetljivih kategorija stanovništva) i tko im zapravo dostavlja te podatke, po kom osnovu, zakonskom aktu, dogovoru usmenom ili pismenom, za koje namjene zapravo kada oni ne postoje u bazi APR. Link:

http://pretraga.apr.gov.rs/AssociationWebSearch/Details/Details?beid=4518702&rnd=845850FF507B548A8F922ACDCEF196BB38DD1CFA)

17. I ono što je najvažnije u cijeloj ovoj priči: U kom se svojstvu pojavljuje i šta stvarno radi američka organizacija USAID u Centrima za socijalni rad? Koja je njihova prava i stvarna namjena i uloga? Zašto baš u Centrima za socijalni rad? Ako Centri za socijalni rad nisu osposobljeni za obavljanje svojih poslova zašto onda i postoje kao takvi? Jesu li predali sve svoje ingerencije Organizaciji?

Zašto su Centrima isključeni telefoni dok na velikim plakatima USAID-a stoje desetine telefona gde se ljudi pozivaju da prijavljuju jedni druge i rade ili ne rade sve ono što je zapravo u ingerenciji ovih centara?

U nadi da ćete zbog hitnosti slučaja odgovoriti na gore postavljena pitanja u najkraćem mogućem roku kako bi se spriječila dalja duševna patnja i psihološke traume deteta i njenih roditelja, budite slobodni da kontaktirate na dole ostavljene kontakte kako bi javnost bila u detalje upućena u ovaj slučaj.

Duško Velkovski – istraživački novinar IFJ, EFJ (Međunarodne Federacije Novinara – IFJ – International Federation of Journalists (front & back).

U centrima za socijalni rad ne rade fiksni telefoni i to u prilično dugom vremenskom periodu cca 1 godina!? Koriste se mobilni telefoni koji preusmeravaju na druge mreže (zovete 063 prebace vas na 064)… praktički, komunikacija sa centrima za socijalni rad najugroženijeg dijela stanovništva je ‘u prekidu’.

Jesu li USAID i ostale organizacije tzv “nevladinog sektora” i tzv “civilnog društva” Georgea Sorosa preuzele centre za socijalni rad? Jer, bez suda, sudaca, pravosuđa i zakona, dokumentom koji je nazvan “Privremeni zaključak o osiguranju smještaja,” u kojem se navode članovi Zakona o Općem Upravnom Postupku, uopće ne postoje u Zakonu o Općem Upravnom Postupku!!

Potpuno je jasno da USAID stoji iza “posuđivanja“ djece. A iza ove ‘humanitarne’ agencije za međunarodnu pomoć i razvoj koju financiraju Soros i ostala ¨svjetska oligarhija imaju široko područje aktivnosti.

Tako se USAID direktno uključuje u predizborne kampanje u svim bivšim republikama Jugoslavije. Tako ona svojim promotivnim spotovima birače poziva ne samo da izađu na izbore, već im i sugerira za koga da glasaju, odnosno za koga ne bi trebali glasati.

Isto tako ova američka vladina agencija za međunarodni razvoj (USAID) uložila je sedam milijuna dolara u srpske mainstream medije za medijski rat protiv Rusije i Putina. Na način da su raspisali natječaj za podijelu milijuna na ime projekata “Medijske reforme u Srbiji“ navodeći da je cilj projekta poboljšanje pravnih, normativnih i ekonomskih uvjeta za rad u oblasti medija u Srbiji.

Naravno da je natječaj samo maska za upumpavanje dolara u medije koji će koordiniranom kampanjom rušiti rejting Rusije među Srbima. Kakve to ima veze sa Centrom za socijalni rad?

Oni su zajedno sa Centrom za socijalni rad izradili Zakon (sve što se događa u Srbiji sa zakašnjenjem će se dogoditi u Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori) koji dozvoljava socijalnim radnicama da mogu oduzeti dobrim i brižnim majkama dijete, ako na primjer dijete nema toplu vodu!?

Posebno su im “na meti“ obitelji bez posla sa više djece. Umjesto da pomognu takvoj obitelji, nađu barem jednom članu posao, oni bez sudske odluke oduzimaju djecu. Tako su jedno dijete koje je dojilo i 24 sata bilo uz svoju majku, a koja nije zaposlena, oteli i poslali “hraniteljima“. A slučajeva je sve više i više.

Pitanja: Što radi USAID u zgradi Centra za socijalni rad?

Zašto USAID nudi gratis svoje odvjetnike obiteljima kojima prijeti oduzimanje djece?

Stoji li USAID iza ove ozakonjene krađe djece?

Što se događa sa djecom nakon nekog vremena?

Jesu li djeca nakon otimanja zapravo topovsko meso za pedofile ?

Odgovore (komentare) čekamo od vas dragi čitatelji!

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.com

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/negovorumrznjeistinomprotivlazi

Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. ‘Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice’

Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)

Izvor: http://istinomprotivlazi.com/

Preuzeto sa: „Pravoslavna porodica“

Check Also

RUSIJA ĆE ODMAH ZAPOČETI PREVENTIVNI NAPAD NA SAD- POSLEDICE ĆE BITI STRAŠNE..

Rusija će odmah započeti preventivni napad ako su Sjedinjene Države krive za „kritični trenutak“. Posledice …