Home / TEMA DANA / SOLARIJUM ZABRANJEN ZA MLAĐE OD 18 GODINA- SVI ŽELJNI KVARCOVANJA MORAĆE DA POTPIŠU POSEBAN PRISTANAK

SOLARIJUM ZABRANJEN ZA MLAĐE OD 18 GODINA- SVI ŽELJNI KVARCOVANJA MORAĆE DA POTPIŠU POSEBAN PRISTANAK

I taj dan je napokon došao. Posle nekoliko godina rasprava i najava, na snagu je stupio Pravilnik Ministarstva zdravlja kojim se korišćenje solarijuma zabranjuje za maloletne osobe. Iako najvažnije i najduže čekana, ovo nije jedina novina koja za osam dana stupa na snagu. 

Svake godine u Srbiji od karcinoma kože oboli oko 600 ljudi, a njih 200 u trenutku postavljanja dijagnoze već ima metastaze. Lekari objašnjavaju da je nastanak melanoma kod mladih od 18 do 29 godina u najvećem broju slučajeva posledica UV zračenja u solarijumu.

Upravo zato će u svakom objektu koji nudi kvacovanje morati da stoji vidno postavljen natpis „UPOTREBA SOLARIJUMA MOŽE IZAZVATI RAK KOŽE“.

I ne samo to. Svi korisnici solarijuma moraće da daju informisani pristanak u dva primerka, jedan primerak zadržavaće vlasnik solarijuma, a drugi korisnik. Na ovom obrascu biće  naznačeno da korisnik na sopstveni rizik koristi solarijum i u njemu će biti navedena sva štetna dejstva UV zračenja.

Informisani pristanak korisnika solarijuma dat je na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Po novom Pravilniku solarijum ne smeju da koriste ljudi koji koriste lekove osetljive na UV zračenje, maloletne osobe i svi koji su bolovali ili boluju od malignih tumora kože ili od oboljenja koja su praćena pojačanom osetljivošću na UV zračenje i toplotu.

Vlasnici solarijuma moraće da poseduju sertifikat o tehničkim karakteristikama aparata i servisnu knjigu. Tehničku ispravnost solarijuma utvrđuje ovlašćeno lice na svakih šest meseci. Podaci o urađenom pregledu unose se u servisnu knjigu, a na solarijum se stavlja kontrolna nalepnica o izvršenom pregledu.

U kabini solarijuma postavlja se digitalni merač utrošenog vremena lampi bez mogućnosti resetovanja kako bi svaki klijent mogao da ima uvid o istrošenosti lampi, kao i sertifikat proizvođača o roku upotrebe lampi. Neposredno posle redovne zamene lampi, od strane ovlašćenog lica, stavlja se nalepnica sa datumom zamene.

OVO ĆE PISATI NA OBRASCU ZA PRISTANAK ZA KORIŠĆENJE SOLARIJUMA

Upotreba solarijuma predstavlja izlaganje kože i vidljivih sluznica ultravioletnom zračenju i može ozbiljno narušiti Vaše zdravlje i dovesti do raka kože.

Upotreba solarijuma može da dovede do:

1. Povećanog rizika za nastanak raka kože – lica koja koriste solarijum pre 35. godine starosti izlažu se riziku za nastanak malignog melanoma za 75 odsto, a korišćenje solarijuma u bilo kom uzrastu povećava rizik za nastanak melanoma za najmanje 20 odsto

2. Povećanog rizika za nastanak raka kože sa svakom upotrebom solarijuma

3. Oštećenja oka, uključujući melanom oka i povećani rizik za nastanak katarakte

4. Prevremenog starenja kože, koja postaje rapava, gruba i naborana u mlađem životnom dobu

5. Kratkoročnog, odmah vidljivog, rizika za zdravlje ukoliko se solarijum neadekvatno koristi, kao što je:

– Pregorevanje kože, koja postaje crvena, bolna, a mogu se javiti i plikovi

– Suvoća kože

– Osip praćen svrabom

– Upala konjunktive oka praćene svrabom i težom povredom oka

Solarijum ne mogu da koriste:

1. Lica koja koriste lekove koji povećavaju osetljivost na ultravioletno zračenje

2. Maloletna lica

3. Lica koja su bolovala ili boluju od malignih tumora kože ili boluju od oboljenja koja su praćena pojačanom osetljivošću na UV zračenje i/ili toplotu

Pored navedenih stanja, najveći rizik za zdravlje od upotrebe solarijuma imaju lica svetle puti, lica sa brojem mladeža preko 50, sa velikim brojem pega, koja su ranije imala opekotine od sunca, koja imaju oslabljen imunološki sistem, kao i lica čiji su krvni srodnici imali maligne tumore kože.

U trudnoći koža postaje pojačano osetljiva na dejstvo ultravioletnih zraka, opekotine od sunca su češće i povećan je rizik za nastanak raka kože.

Svi korisnici solarijuma potpisuju obrazac za informisani pristanak u dva primerka, jedan zadržava firma, a drugi korisnik.

Ja ______________________________ sam zakonski punoletna/tan i pažljivo sam pročitala/o i razumela/o informaciju sadržanu o napred navedenom štetnom dejstvu upotrebe solarijuma i na sopstveni rizik svojevoljno biram da u ovom objektu __________________________ budem izložen/a ultravioletnom zračenju.

(Gorica Avalić/[email protected])

Check Also

DR MIROVIĆ: ISTINA O HAOSU U CRNOJ GORI- SLEDI EPILOG KOJI NIKO NE OČEKUJE! (VIDEO)

Gost medijskih kuća „Centar”, i „Srbin.info”, u emisiji „Intervju”, bio je profesor Pravnog fakulteta Prištinskog …