Home / TEMA DANA / Srbijom protutnjao radioaktivni oblak koji nagoveštava nuklearnu katastrofu!

Srbijom protutnjao radioaktivni oblak koji nagoveštava nuklearnu katastrofu!

500

Radioaktivni oblak, koji je proteklih nedelja nad Evropom i koji nagoveštava da je došlo do nesreće u nuklearnom objektu u Rusiji ili Kazahstanu poslednje nedelje septembra, protutnjao je i kroz Srbiju.

On je, kako je saopštila Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, iznad naše zemlje je bio između 29. septembra i 5. oktobra ove godine.

Agencija je informaciju o detekciji radioaktivnog izotopa rutenijuma-106 iznad Evrope dobila 3. oktobra 2017. godine od Institutu za nuklearne nauke „Vinča“, odnosno Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine „Zaštita“ koja na osnovu zahteva Agencije meri sadržaj pojedinačnih radionuklida u vazduhu.

– Na osnovu obavljenih merenja utvrđeno je da je u periodu od 29. septembra do 5. oktobra 2017. godine na mernim mestima na teritoriji Srbije detektovano u vazduhu prisustvo rutenijuma 106. Izmerene vrednosti kretale su se u opsegu od 54 mBq/m3 (megabekerla po kubiku) koliko je izmereno 2. oktobra 2017. godine do ispod granica detekcije nakon 5. oktobra 2017. godine. Ovi rezultati odgovarali su vrednostima izmerenim u istom periodu u drugim laboratorijama u Evropi. Od tada nije ponovo detektovano prisustvo rutenijuma-106 na teritoriji Srbije – navela je Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja.

Dodaje se da izmerene vrednosti koncentracije rutenijuma-106 nisu imale, niti imaju uticaja na zdravlje stanovništva i životnu sredinu u Republici Srbiji.

– Agencija svakodnevno 24 sata prati nivo radioaktivnosti i o bilo kakvim promenama javnost će biti blagovremeno obaveštena. Nemamo zvanične podatke na koji način je došlo do prisustva radioizotopa rutenijuma-106 u vazduhu iznad centralne Evrope u prethodnim danima. Ukoliko je oslobađanje rutenijuma-106 nastalo usled probe nuklearnog oružja ili akcidenta na nuklearnom reaktoru došlo bi takođe, i do oslobađanja mnogih drugih radioizotopa.

– Polazeći od činjenice da je u vazduhu iznad jednog dela Evrope detektovan samo rutenijum-106, a ne i drugi fisioni produkti, pretpostavlja se da je ovaj radionuklid u atmosferu dospeo najverovatnije iz nekog od industrijskih ili medicinskih objekata gde se ovaj radioizotop koristi, a što se navodi u Izveštaju Francuskog instituta za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost (IRSN- Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety) koji je objavljen na sajtu ovog instituta.

(Telegraf.rs)

Check Also

PRVO ĆE BITI PROGLAŠENA TRAMPOVA, PA BAJDENOVA POBEDA, POTOM ĆE POČETI OBRAČUNI PO GRADOVIMA..

Autor: Sergej MARKOV Sjedinjenim Državama se približava najoštrija politička kriza. Evo najverovatnijeg scenarija te krize. 1. …