Home / AKTUELNO / ISTORIJSKA PRESUDA: OSUĐEN VUČIĆ U PROCESU PROTIV OBRADOVIĆA!

ISTORIJSKA PRESUDA: OSUĐEN VUČIĆ U PROCESU PROTIV OBRADOVIĆA!

Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu kojom se predsednik SNS Aleksandar Vučić obavezuje da plati 200.000 dinara predsedniku Srpskog pokreta Dveri Bošku Obradoviću zbog povrede ugleda i časti jer ga je nazvao “lopovom” i “fašistom”.

Povod za Obradovićevu tužbu bila su dva gostovanja Aleksandra Vučića na TV PINK od 13. i 16. februara 2019. godine, u kojima ga je u uživo prenosu nazvao „lopovom“ i „fašistom“. Na sudu se pojavio samo Boško Obradović. Karakteristično je da Vučićev advokat nije tražio njegovo izjašnjavanje na sudu niti ga pozvao u svojstvu svedoka da dokaže svoje tvrdnje, kao i da je na taj način Vučić izbegao suđenje i suočavanje sa Obradovićem, ali nije mogao izbeći presudu.

U nastavku donosimo obrazloženje iz ove istorijske presude: „Sud je poklonio veru iskazu tužioca, nalazeći da je isti objektivan, jasan i logičan, te da je u skladu sa pismenim dokazima u spisu predmeta…

Prema sadržini navedenih izjava i u skladu sa kontekstom u kojem su date, mišljenje je ovog suda da je tuženi ovakvim izjavama doveo do omalovažavanja tužioca i povrede njegovog dostojanstva, zbog čega je kod tužioca došlo do povrede kako ugleda (kao objektivne kategorije koja podrazumeva stav i mišljenje koje sredina ima o ličnosti nekog pojedinca) tako i časti (kao subjektivne kategorije, odnosno skupa čovekovih vrlina i mišljenja koje pojedinac ima o sebi samom), budući da je tuženi ovakve izjave dao u svojstvu predsednika države i na televizijskom kanalu sa nacionalnom frekvencijom, što je predmetnim izjavama dalo dodatnu težinu.

Takođe, dodatnu ozbiljnost ovakvim navodima tuženog daje činjenica da je tužilac predsednik političke stranke koja je u vreme davanja ovih izjava bila parlamentarna i koja je učestvovala u radu Skupštine Republike Srbije, te da su stoga izjave date od strane predsednika države kojom je predsednika jedne parlamentarne stranke okarakterisao kao lopova i fašistu na televiziji uticale ne samo na ugled tužioca kao pojedinca već i na ugled stranke čiji je on predsednik.

Naime, dovođenje tužioca u vezu sa rečju „lopov“ i čuđenje tuženog zbog čega tužilac nije u zatvoru nesporno predstavlja uvredu iznetu na račun tužioca koja povređuje njegov ugled i čast, budući da ovaj izraz ne može imati bilo kakvu drugu konotaciju sem negativne u javnosti, pogotovu kada se ima u vidu da je takva kvalifikacija na račun tužioca izneta na televiziji sa ciljem i namerom da se diskredituje tužiočev lik i delo.

Takođe, sud smatra potrebnim pojasniti i da je kvalifikativ „fašista“, koji je tuženi upotrebio kao način karakterizacije tužioca, jasno uvredljiv kako u kontekstu u kome ga je tuženi upotrebio u odnosu na tužioca, budući da se fašistom označava pobornik fašističke ideologije, koja je totalitarna i diskriminatorska, tako i sam po sebi u Republici Srbiji imajući u vidu da su fašisti izazvali ogromna stradanja u Srbiji tokom Drugog svetskog rata, zbog čega ovaj izraz u našoj zemlji nosi sa sobom izrazito negativnu konotaciju, jer se istim označava okupator ili saradnik okupatora, a što tuženom, kao predsedniku države i političaru sa višedecenijskim iskustvom, prilikom davanja ovakve izjave nije moglo biti nepoznato.

Pored toga što je termin „fašista“ uvredljiv za tužioca kao pojedinca, on je uvredljiv i za tužioca kao predsednika političke partije koja je u momentu davanja izjave bila parlamentarna, budući da označavanje predsednika jedne političke stranke kao fašiste od strane predsednika Republike upućuje i na potencijalnu nezakonitost rada stranke čiji je on predsednik, s obzirom na to da je čl. 2 Zakona o zabrani manifestacija

neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja (Sl. Glasnik RS, br. 41/2009) propisano da se zabranjuju manifestacije isticanja simbola ili obeležja ili bilo kakvo drugo delovanje pripadnika neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja (stav 1), te se propisuje pokretanje postupka za brisanje iz registra takve organizacije ili udruženja“.

Ovim povodom Boško Obradović izjavio je sledeće: „Ovo je veliki dan i istorijski trenutak kada je nezavisno sudstvo u Srbiji donelo prvu sudsku presudu protiv Aleksandra Vučića kao ne samo pojedinca već i simbola aktuelne vlasti. Ovom presudom je odbranjena moja čast i ovo je velika satisfakcija za mene lično, moju porodicu i Srpski pokret Dveri u celini.

Niti smo fašisti niti smo lopovi, niti predsednik SNS i Srbije sme tako da nas naziva u medijima bez ikakvih dokaza. To što u Srbiji vlada fasadna demokratija, što nema slobode medija i poštenih izbora, što su institucije zarobljene, ne znači da predsednik SNS može da radi šta hoće i da se svakodnevno preko režimskih medija obračuva sa političkim neistomišljenicima, ili izdaje takve naloge svojim horovima. Pozivam Aleksandra Vučića da se izvini zbog ovih reči, a sve režimske medije da prenesu vest o ovoj presudi.

Koristim se prilikom da se zahvalim uglednom beogradskom advokatu Vladimiru Todoriću na ovoj pravnoj pobedi i istorijskoj presudi, kao i svim ljudima koji nisu verovali u Vučićeve laži i koji su mi pružali podršku sve ove godine. Ovo je veliki dan nade i za sve druge koji su maltretirani, oklevetani i provučeni kroz brojne negativne kampanje pod ovom vlašću da će i oni dočekati pravdu.

Ovo je dokaz da je pravda spora, ali dostižna. Kao što je u prvom stepenu završen ovaj prekršajni sudski postupak, tako će uskoro biti pokrenuta i krivična odgovornost svih onih iz aktuelne vlasti koji su ogrezli u kriminal i korupciju a danas izgledaju tako nedodirljivi. Pravda je danas važnija Srbiji od hleba, a nepravda i odsustvo poštenog sistema je jedan od najvećih razloga zašto mladi i visokoobrazovani odlaze iz ove zemlje. Neka bi ovaj današnji dan označio veliki početak promene sistema u Srbiji koja tek dolazi.

Konačno, ova presuda vraća veru u srpsko sudstvo, njegovu nezavisnost i budućnost vladavine zakona i pravde u Srbiji. Nova godina nije mogla početi većim simboličkim činom za sve gladne i žedne pravde u našoj zemlji.

Neka ova istorijska presuda postane vesnik jedne nove epohe u srpskoj istoriji koja će nam konačno svima doneti vladavinu prava i odgovornost političara na vlasti za izgovorene laži i učinjena krivična dela“.

(info dveri)

Check Also

The Daily Mail: Ono što čeka Britaniju ove zime, nije viđeno decenijama..!

Mnogim porodicama u Velikoj Britaniji biće potrebno mnogo više pomoći u bliskoj budućnosti, nego što …