Home / AKTUELNO / Srbija ostaje bez državne banke- Vučićev režim doneo odluku da sve državne banke rasproda!

Srbija ostaje bez državne banke- Vučićev režim doneo odluku da sve državne banke rasproda!

Aleksandar Vučić

Vlasnički udeli države Srbije u bankama će se prvenstveno prodavati putem tendera, predviđa se Uredbom o načinu i postupku prodaje akcija banaka u državnom vlasništvu koju je usvojila Vlada Srbije.

Vlada će odluku o prodaji kapitala banaka koje su u državnom vlasništvu donositi na temelju obrazloženog predloga Ministarstva finansija, objavljeno na zvaničnom sajtu Vlade Srbije.

Javni poziv zainteresovanim kupcima objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira u Srbiji, prema potrebi i u drugim uticajnim domaćim i stranim sredstvima javnog informisanja iz finansijske oblasti, kao i na internet stranici Ministarstva finansija.

Ministarstvo finansija može angažovati domaća ili strana pravna lica kao finansijske savetnike za obavljanje poslova i pružanje pomoći u organizaciji, kao i sprovođenje postupka prodaje akcija banaka i izbora najbolje rangirane ponude.

Zainteresovana lica za učešće na tenderu dužna su da dostave izjavu o zainteresovanosti Ministarstvu finansija u roku od 21 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Učesnik na tenderu je, kako se navodi u Uredbi, dužan da položi depozit, uplatom u novcu ili u obliku bankarske garancije, u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Ministarstvo finansija razmatra ponude, koje nakon toga dostavlja Narodnoj banci Srbije (NBS) od koje traži mišljenje o oceni podnetih dokaza o finansijskom stanju i dobroj poslovnoj reputaciji.

Ako Ministarstvo u postupku razmatranja oceni da određena ponuda ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, ono će je proglasiti nevažećom i bez odlaganja je vratiti podnosiocu ponude.

(Tanjug)

Check Also

The Daily Mail: Ono što čeka Britaniju ove zime, nije viđeno decenijama..!

Mnogim porodicama u Velikoj Britaniji biće potrebno mnogo više pomoći u bliskoj budućnosti, nego što …