Home / SPEKTAR / 12 ŽIVOTNIH LEKCIJA ISUSA HRISTOSA

12 ŽIVOTNIH LEKCIJA ISUSA HRISTOSA

Ovde se ne radi samo o religiji, već o stvarnim životnim lekcijama koje se mogu primeniti u životu i koje nam vrlo brzo mogu doneti vidljive rezultate. Isusova je mudrost stvarna, primenjiva i uzvišena. Njegov je primer uzoran i nadahnjujuci svima koji teže duhovnim sferama.
isus hrist
U susret Uskrsu, izdvojili smo 12 snažnih Isusovih citata:

1. Biti velik znači služiti

„Znate da oni koje se smatra vladarima gospodare narodima i velikaši ih drže pod svojom vlašću. A među vama neka ne bude tako! Nego ko god hoće biti velik među vama, neka vam bude sluga, i ko god hoće biti prvi među vama, neka bude rob svima! Jer ni Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život dade kao otkupninu za mnoge. „Marko 10: 43-45

Ovo je tajna velikog vodstva. Vođstvo nije stvar vladanja već služenja drugih. Kad dajete drugima, u vašem životu nikada neće nedostajati onoga što je dobro.

2. Za brigu postoji lek

„Pogledajte ptice nebeske, jer one ne seju niti žanju niti skupljaju u žitnice, a ipak ih vaš Otac nebeski hrani. Niste li vi vredniji od njih? Ko od vas može zabrinutošću svojom imalo produžiti svoj životni vek? I za odeću, zašto ste zabrinuti? Pogledajte ljiljane u polju, kako rastu! Ne muče se niti predu, ali kažem vam da ni Solomon u svoj slavi svojoj nije bio odeven kao jedan od njih. A ako Bog tako oblači bilje poljsko, koje danas jest, a sutra se u peć baca, neće li još pre vas, maloverni? Zato nemojte biti zabrinuti i govoriti: ‘Šta ćemo jesti?’ Ili ‘Šta ćemo piti?’ Ili ‘Šta ćemo obući?’ Jer svim tim zaokupljeni su neznabošci. A Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. „Matej 6: 23-32

Radosno je živeti bezbrižni život. Teskoba je ubica. I stoga, suočite se sa svakim danom, znajući da ako može postojati tako prekrasan i veličanstven svet, nema razloga za brigu. Pogledajte samo prirodu oko sebe i zaključite sami.

3. Ljubav sve pobeđuje

„Učitelju, koja je najveća zapovest u Mojsijevom zakonu?“

„Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, i svom misli svojom!“

„To je prva i najveća zapovest.“

„Druga, jednako važna, glasi:“ Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe! “

„Sve druge zapovesti i svi zahtevi proroka proizlaze iz tih dviju zapovijedi.“

Matej 22: 36-40

Takođe …

„Ako te ko prisili jednu milju, pođi s njim dve. Ko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. “

„Čuli ste da je rečeno: Ljubi bližnjega svoga, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? “

„Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!“ Matej 5: 41-48

Što se tiče ljubavi, ponuđene su 3 smernice: Ljubi Boga. Ljubi bližnjega svoga. Ljubi neprijatelje svoje.

Prvi korak napred za razvoj ove ljubavi u našem životu je naučiti kako se moliti. Molitva je deljenje svog srca s nekim ko je veći od nas, prihvatanje Njegova autoriteta i prepoznavanje Njegove ljubavi prema nama i svim ostalim živim bićima.

4. Sledite zlatno pravilo

„Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, zaista, Zakon i Proroci. „Matej 07:12

Zapitajte se šta želite da ljudi učine za vas, a zatim preuzmite inicijativu i uradite vi to za njih. Koji prekrasan princip. Samo uradite ono što želite da bude učinjeno. Često se dobro delo neće vratiti od onoga kome ste ga učinili, ali vratiće se iz nekog kutka ovog čudesnog svemira u kojem živimo.

5. Pitajte ono što treba

„I ja vama kažem: Ištite i daće vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Zaista, ko god ište, prima; i ko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvoriće se. „Luka 11: 9-10

Nemojte se cjenkati s Bogom. Budite direktni. Pitajte za ono što vam je potrebno. Ovo nije igra mačke i miša, ili žmurke, Usudite se pitati. Moć se nalazi u postavljanju pitanja. Ne kažemo da treba Bogu predstaviti božićnu listu poklona, ali pitajte stvari koje su bitne, očekujte čuti odgovor i budite ga spremni prihvatiti. Kad nas deca nešto pitaju, mi kao roditelji ne možemo odoliti, a da se ne potrudimo i damo im najbolje što im možemo ponuditi, zar ne?

6. Ne sudite

„Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I merom kojom merite mjerit će vam se. Šta gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svomu: ‘De da ti izvadim trun iz oka’, a eto brvna u oku tvom? Licemjere, izvadi najpre brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova! „Matej 7: 1-5

„Ne dajte svetinje psima! Niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgnu vas. „Matej 7: 7

Nemojte kriviti ljude, skakati na njihove neuspehe i kritikovati im mane – osim ako, naravno, ne želite isti tretman. Taj duh ima svojstvo bumeranga. Tako je lako videti mrlju na licu svog suseda i biti nesvestan ružne grimase na svom. Imate li hrabrosti reći, „Dozvoli mi da ti očistim lice“, kada je vaše sopstveno lice iskrivljeno prezirom? Ukoliko sudimo drugima imamo sindrom ‘svete’ bolesti „Ja sam svetiji od tebe.“ Kada u nekoga upirete kažiprstom, setite se da su ostala tri prsta usmerena prema vama. Oduprite se takvom mentalitetu.

7. Držite reč

„Vaša reč neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.“ Matej 05:37

Kada manipulirate rečima da bi bilo po vašem, to nije dobro. Ako možete reći da – recite da. Ako to ne možete – onda recite ne. Nemojte lagati kad znate da ne možete učiniti ono što ste obećali. Reč ‘ne’ može biti vaš najveći oslobađajući prijatelj, ako je koristite mudro. Ne možete učiniti sve. A ako kažete ‘da’ pobrinite se da uradite ono što ste rekli – čak i ako je to nezgodno. To gradi dubinu karaktera u vašem biću i poverenje onih oko vas.

8. Dajte u tajnosti

„Ti, naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti.“ Matej 6: 3-4

Kada nekome pomažete, ne razmišljajte o tome kako to izgleda. Učinite to tiho i u tajnosti. Nemojte ‘na sva zvona’ o svojoj milostivosti. Naučite umetnost davanja u tajnosti.

9. Izvinite

„Zaista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustiće i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka. „Matej 6: 14-15

U molitvi postoji veza između onoga što Bog čini i što vi radite. Ne možete dobiti oprost od Boga, na primer, bez da vi takođe oprostite drugima. Ako odbijete učiniti svoj deo, uskraćujete si i onaj s Božje strane.

Oprostiti drugima je oslobođenje od lanaca neoprostivosti. ‘Oprosti’ je ponekad najteža reč, ali kad je jednom kažete, oslobođeni ste. Nemojte čekati da se drugi ispričaju vama. Vi vodite i budite prvi koji će ponuditi ruku oprosta. Tu se ne radi o tome ko je u krivu, a ko u pravu, već o životu ispunjenom slobodom.

10. Govorite Božje reči

„Dobar čovek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovek iz riznice zle vadi zlo. A kažem vam: za svaku praznu reč koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji. Zaista, tvoje će te reči opravdati i tvoje će te reči osuditi. „Matej 12: 35-37

Svaka nemarno izgovorena reč će se vam se vratiti. Reči su snažne; uzmite ih za ozbiljno. Reči mogu biti vaše spasenje, ali takođe i vaša propast. Smrt i život su u moći jezika, tako da reči koristite mudro. Analizirajte reči koje ostavljaju vaše usne. Jesu li one pozitivne? Ili su pune negativnosti i osuda? To je ozbiljna stvar pa obratite pažnju na ovaj savet. Tu leži razlika između spasenja i prokletstva ovde na zemlji, a kamoli u celoj večnosti.

11. Ništa nije nemoguće, ako imaš veru

„Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: ‘Pomeri se odavde onamo!’, Premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće. „Matej 05:20

Kad biste imali tračak vere, mogli biste kretati planine. Vera je mala reč, ali moćna. Vera je poverenje u nekoga većeg od sebe, poverenje u sposobnosti koje su smeštene u vama, te poverenje da sa svakim korakom napred pronalazite svoj put prema svojim snovima i ciljevima. Uz još mrvicu postojanosti možete samo izaći kao pobednik.

12. Koristite ili izgubite

„Zaista, kao kad ono čovek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednome dade pet talanata, drugome dva, a trećem jedan – svakome po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talanata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj, naprotiv, koji je primi jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun.

Pristupi mu onaj što je primio pet talanata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao! ‘Reče mu gospodar:’ Valjaš, slugo dobri i verni! U malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga! ‘Pristupi i onaj sa dva talenta te reče:’ Gospodaru! Dva si mi talenta predao.

Evo, druga sam dva talenta stekao! ‘Reče mu gospodar:’ Valjaš, slugo dobri i verni! U malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga. ‘A pristupi i onaj koji je primi jedan talenat te reče:’ Gospodaru! Znadoh te: čovek si strog, žanješ gde nisi sejao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje! ‘A gospodar mu reče:’ Slugo zli i lenji! Znao si da žanjem gde nisam sejao i kupim gde nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. ‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima 10. Zaista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. „Matej 25: 14-30

To je poput imućnog čoveka koji odlazi na duži put. On je pozvao svoje sluge i delegirao im odgovornosti. Jednom je dao 5000 $, drugom dve hiljade, trećem hiljadu, zavisno o njihovim sposobnostima. Zatim je otišao. Prvi sluga je odmah otišao na posao i udvostručio ulaganje. Drugi je učinio isto. No, čovek sa 1 hiljadom je iskopao rupu i pažljivo pokopa gospodarev novac. Nakon dugog izbivanja, gospodar te tri službenika se vratio. Onaj kome je dao 5000 $ mu je pokazao kako je udvostručio svoju investiciju. Gospodar ga je pohvalio i učinio svojim partnerom.

Isto je učinio i sa drugim slugom. Sluga kojem je dao hiljadu dolara je rekao: Gospodaru, bojao sam se da bi mogao da vas razočarati pa sam pronašao dobro mesto za skrivanje i osigurao novac. Ovde je, sigurno do poslednjeg centa. „Gospodar ga je ukorio i rekao:“ Kriminalno je biti toliko oprezan. Ako si znao da ja tražim najbolje, zašto nisi učinio barem najmanji trud? Mogao si barem oročiti novac na banci pa bih dobio neku malu dobit. Tu hiljadu daj mome prvom slugi koji je najviše rizikovao. “

Svako od nas je obdaren određenim darom ili prirodnim talentom koji zahteva korišćenje. Ako ne uspete iskoristiti onda ćete ga izgubiti. Šta god da radite, nemojte se upoređivati sa nekima koji izgledaju kao da su dobili hrpu talenata. Koristite onaj koji vi imate i razvijajte ga. On predstavlja vašu ličnu snagu, a poput mišića, najbolji način za razvoj snage u vašem životu je tako da ga koristite. I stoga, u svakoj prilici ga koristite – i na taj način ga nikada nećete izgubiti. Zapravo ćete poboljšati svoju poziciju i postati lider u vašem izabranom području delovanja.

(atma.hr)

Check Also

Šešelj otkrio: Ako se Tramp i Putin dogovore, ovo će se dogoditi sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom, Krajinom i Makedonijom…(VIDEO)

Šešelj izjavio da više od pola Srbije ne želi u EU. Vlast uništava privredu i …