Home / SPEKTAR / Na drevnoj piramidi na Rtnju naučnici naišli na iznenađujuća otkrića..

Na drevnoj piramidi na Rtnju naučnici naišli na iznenađujuća otkrića..

Aktivnosti na Rtnju koje sprovodi Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja iz godine u godinu poprimaju razmere koje planinu Rtanj sve više stavljaju u ravnopravan položaj sa poznatim svetskim piramidalnim građevinama.

rtanj- piramida

Rtanj nije sačinjen od obrađivanih kamenih blokova ali sve veći broj istraživača uviđa da to i nije potrebno činiti na mestima na kojima postoji prirodni potencijal reljefa koji može da se preoblikuje u željenu geometriju. Sigurno je da Rtanj čuva mnoge tajne koje nam verovatno neće skoro otkriti, što je možda i dobro jer ga ljudska nepromišljenost neće dovesti do nenamenske upotrebe. Ipak, evidentno je i da iz dana u dan on otkriva sve više svojih lepota i neobičnosti koje podstiču naučnike da razmišljaju o njegovoj višeslojnoj enigmi.

Međunarodni monitoring

Nova otkrića na Rtnju se nižu i zato ih je potrebno detaljnije obraditi i iz njih izvući poruku koju su superiorni graditelji piramida slali kroz njenu matematiku i na druge simboličke načine. Zbog toga Duh Rtnja ove godine organizuje pet većih istraživačkih aktivnosti.

Rtanj Exploring Festival 2013. koji je trajao od 23. do 25. avgusta je okupio istraživače iz sfera ortrodoksnih ali i alternativnih nauka. Pored terenskih aktivnosti na vrhu i u podnožju piramide, projekcija dokumentarnih filmova „Rtanj – novo svetsko čudo“ i „Rtanj – vremenska mašina“, pet gostujućih predavača je upoznalo prisutne o različitim aspektima sagledavanja Rtnja. Poznato je da su svojstva piramida pozitivna po njeno okruženje pa je specijalista za javno zdravlje Mirjana Jacanović predstavila plan na koji način će sprovesti realizaciju ankete i drugih delovanja kojim će se započeti praćenje i doći do podataka o značaju Rtnja za javno zdravlje okolnog stanovništva. Doktor Ranđel Petrović, stručnjak za balneoklimatologiju je govorio o uticaju radioaktivnog gasa radona na zdravlje stanovnika Sokobanje, kao i Rtnja u funkciji katalizatora okolne klime.

Akademik Miloš Grozdanović je predstavio svoju novu knjigu koja je inspirisana kamenom trougaone formacije u blizini brda Kostandinovića o kojoj je pisano u ranijim brojevima Trećeg oka. Tema Grozdanovićevog predavanja i istoimene knjige je bila „Rtanjski Horusov kameni pečat piramidalnog vremena i prostora“. Veliku podršku istraživanjima je dao i arheolog i antroplog Dragan Jacanović kroz arheološko – topografsko – kosmološku analizu Rtnja kao i radiestezista Sava Spasojević sa obradom teme „Rtanj, jedna u nizu od piramida na Balkanskom poluostrvu“. Bilo je i govora o aktuelnoj kolosalnoj glavi sa severo-istočne strane, kao i krečnjačkom stećku u vidu kipa sa južne strane čiji konstrukcijski oblik nije moguće objasniti uticajima prirodnih procesa.

Koriscenje tovarnih konja za iznošenje najteže opreme na vrh piramide

Terenske aktivnosti koje je ponovo sproveo istraživački centar Duh Rtnja na vrhu Rtnja potvrđuju prisustvo elektromagnetne frekvencije stabilne vrednosti od 26 KHz. Pokrenuta je inicijativa za profesionalno tretiranje lokaliteta energo potentne lokacije na obodu naselja Rtanj na kojem je utvrđeno i prisustvo arheoloških aspekata čije je datiranje preliminarno procenjeno na period bronzanog doba. Obavljena su do sada i najopsežnija radiestezijska istraživanja njegovih podzemnih prostorija i tunela koja za sada pokazuju pravilne geometrijske zakonitosti.

Internacionalna istraživačka konferencija Rtanj Experiment 2013. održana od 2. do 11. avgusta 2013. godine je uz veliki ljudski i tehnički angažman i uz prevazilaženje mnogobrojnih poteškoća na terenu uspešno sprovedena kraju. Na Rtnju je boravilo 20 multidisciplinarnih stručnjaka iz Kanade, Rusije, Engleske, Italije, Finske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije koji su uz podršku preko 100 volontera, sproveli organizaciono najzahtevniji i tehnički najsloženiji istraživački poduhvat ikada izveden na Rtnju.

Sve što se dešavalo na Rtnju, pratilo se i u Beogradu, na Fruškoj gori, ali i putem aparatura u Zagrebu i urađaja koji je bio postavljen u Visokom.

Deo atmosfere sa vrha Rtnja

U večernjim časovima u glavnoj istraživačkoj bazi, 16 predavača je izlagalo svoje poglede na problematiku Rtnja. Tokom 8 terenski aktivnih dana, planinarskim akcijama i istraživačkim konvojem koji je brojao više od 15 automobila, posećeno je 20 lokacija u njegovoj bližoj i daljoj okolini u opštinama Boljevac, Sokobanja i Zaječar. Održani su skupovi i istraživanja na vrhu Rtnja, u Bogovinskoj pećini, u zlotskoj i rtanjskoj magnetnoj anomaliji, brdu Ljuljaška, brdu Kostandinovica, Ilinu, Boljevcu, Brestovačkoj banji, Feliks Romulijani, Gamzigradskoj banji, Banji Jošanica, Sokobanji… ali i nesvakidašnjem predavačkom ambijentu u bazenu o lekovitosti i sastavu termomineralnih voda obogaćenih blagotvornim radioaktivnim gasom radonom.

Akumulatori se prazne

Glavni eksperiment je trajao neprekidnih 60 sati i vođen je pod stručnim rukovodstvom profesora doktora Slobodana Mizdraka iz Zagreba i uz podršku Centra za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja. Koordinirane su aktivnosti iz glavne baze ( prof. dr Slobodan Mizdrak, prof. dr Paolo Debertolis, prof. dr Ljubo Ristovski, dr Vitalij Pravdivcev, dr Ivan Šimatović, ing. Heikki Savolainen, ing.el.teh. Goran Marjanović, ing. Spasoje Vlajić, Nina Tornihill, Martin Carruthers…) sa bazom na vrhu Rtnja ( mag. Domagoj Nikolić i ing.el.teh. Ivan Jušković ) i baznim kampom Pojate ( biospeleolog Siniša Ognjenović ), sa podacima Geomagnetne opservatorije Grocka ( prof. dr Spomenko Mihajlović ), sa 30 volontera i 4 konja. Oko 500 kg opreme je bilo u funkciji merenja na vrhu Piramide u periodu od ponedeljka 5.8. od 23:00 časa do četvrtka 08. avgusta do 11:00 časova, do kada je trajao glavni eksperiment.

Rtanj je tokom eksperimenta pobuđivan frekventnim generatorom i praćeno je prostiranje njegovog eha. Merenja se sprovode da bi se otkrio oblik i tačna lokacija izvora zračenja elektromagnetnih talasa kao i ultrazvuka na Rtnju i njegovo upoređivanje sa ostalim energetskim lokacijama.

Celokupan projekat pripreman je 6 meseci ranije i organizovan da u slučaju neplaniranih okolnosti bude ispoštovan minimum za njegovo uspešno sprovođenje. Svi merni podaci sa vrha Rtnja su beleženi na dva računara paralelno ( 7,2 Gb ukupnih tekstualnih i numeričkih podataka prikupljenih sa 4 sonde ).

Ono što je vrlo zanimljivo su poteškoće koje su se konstantno javljale na terenu su ubrzano trošenje baterija, kvarovi na akumulatorima ( auto i portabl ) i kvarovi i smetnje na elektronskim uređajima. To je uzrokovalo potpuni ili delimični gubitak komunikacije između baza, tj. kvalitet vizuelnog monitoringa sa samog vrha Rtnja.

Od 4 kamere montirane na njegov vrh samo je jednom bilo moguće ostvariti direktni vizuelni kontakt sa glavnom bazom u naselju Rtanj. Od 19 akumulatora 11 je bilo ispražnjeno. Aparat za merenje jonizujućih zračenja je bio van funkcije a mobilni i drugi uređaji nisu se ponašali uobičajno i baterije su im se takođe brzo trošile. Jedan mobilni osciloskop je pregoreo prlikom pokušaja merenja na energetskoj lokaciji u okolini naselja Rtanj, a dodatne poteškoće su nastajale lomljenjem šoferšajbne na jednom i velikim ogrebotinama na nekoliko drugih vozila iz istraživačkog konvoja. Otežavajući faktor je bila visoka temperatura i česte restrikcije vode. Zbog ovih okolnosti i fokusa na uspešnu realizaciju glavnog eksperimenta, svi koji su planirali da u direktnom internet prenosu prate sliku i podatke sa vrha Rtnja, bili su za to uskraćeni.

Za potrebe arhive je zabeleženo preko 4000 fotografija i video snimaka gabarita preko 50 Gb. Zabeleženo je preko 2000 audio signala ultra i infra zvuka za koje će biti potrebno nekoliko meseci za detaljnu analizu.

Neverovatni rezultati

Nakon mnogobrojnih merenja i utisaka sa terena, prvih analiza, 20 sati predavačkog programa, brifinga, kao prelininarne zaključke je moguće izvesti sledeće:

Ono što je preliminarno potvrđeno od strane prof. dr Slobodana Mizdraka jeste da na vrhu Rtnja postoji izražen elektromagnetni talas stabilne frekvencije od 28 KHz koji dopire iz Rtnja, identično kao na piramidama u Bosni i Hercegovini, Sudanu i Iranu. Tokom aktivnog merenja je primećeno da su sonde na vrhu piramide Rtnja povremeno registrovale veći elektromagnetni signal (4,1 V) od matematički predviđenog (0,9 V). Postoji razlika potencijala od oko 4000 V na svakih 5 metara širine uzrokovana velikim prirodnim fenomenom – statičkim elektricitetom.

Preliminarni podaci govore da je signal na vrhu Rtnja stabilan i ima 4 puta jači intezitet u odnosu na matematičko predviđanje. Ultrazvuk nije zabeležen tokom merenja na vrhu, dok je u podnožju detektovan na nekoliko lokacija.

Tokom merenja je uočeno kašnjenje signala od 29 minuta. Nakon gašenja pobuđivačkog generatora merne sodne su i dalje primale signal istog intenziteta i vrednosti kao dok je on bio uključen. Sa aspekta klasične fizike teško je objašnjiv ovakav efekat rezidualnosti.

Profesor Paolo Debertolis iz Italije je izdvojio tri lokacije od onih koje je uspeo da analizira tokom boravka na Rtnju.To su vrh Rtnja gde je zabeležena niskoučestala frekvencija 22 Hz koja asocira na disanje i koja gotovo da se može čuti ljudskih uhom i osetiti telom. Na lokalitetu Vidovdanske crkve je snimljen ultrazvučni odraz ( naboj energije ) koji nije bio čujan u ljudskom zvučnom spektru. Treća vrlo zanimljiva lokacija je Feliks Romulijania gde je zabeleženo da levi tumulus posmatrano od dole emituje niskofrekventni signal a desni tumulus frekvenciju od 47 KHz. Na lokalitetu kraljičine palate je zabeležen ultrazvuk koji asocira na otkucaje srca.

Profesor Debertolis je zabeležio na svim posećenim lokalitetima u okolini Rtnja normalne vrednosti radioaktivnosti izuzev prilikom posete Bogovinskoj pećini. Zabeležene vrednosti na dve lokacije su prelazile maksimalne dozvoljene vrednosti zračenja. Nadležni opštinski organi će dalje preduzeti potrebne korake oko ponovne provere ovog lokaliteta.

Slobodan Mizdrak, Heikki Savolainen i Paolo Debertolis i Saša Nadjfeji u Sokobanji

Inženjer zvuka i specijalista za analizu infra i ultrazvuka Heikki Savolainen iz Finske zabeležio je već tokom prvih nekoliko snimanja neprirodni signal na frekvenciji od 40 KHz u podnožju severnog kraka piramide Rtnja.

Inženjer elektrotehnike Goran Marjanović je prilikom merenja na lokacijama Feliks Romulijana i u podnožju Rtnja beležio povećane vrednosti električnog polja dva do tri puta veće od prosečne vrednosti, a dešavalo se i da su instrumenti pokazivali odsustvo električnog polja. Ova merenja na Rtnju po svojoj suštini bi mogli biti antologijska i dovesti do Kopernikanskog prevrata u modernoj nauci. Tokom merenja je uočeno kašnjenje signala od oko 29 minuta što predstavlja fenomen koji je za sada moguće jedino objasniti Teslinim tehnologijama. Nakon gašenja pobuđivačkog generatora merne sodne su i dalje primale signal istog intenziteta i vrednosti kao dok je on bio uključen. Sa aspekta klasične fizike ovaj fenomen je teško objašnjiv, a ovaj efekat rezidualnosti ukazuje na moguće prisustvo Teslinih talasa.

Generalni preliminarni zaključak istraživačke akcije Rtanj Experiment 2013. je da su istraživački poduhvati na Rtnju vrlo složeni i da iziskuju veliki napor i mnogo vremena. Zahvaljujući dobroj koordinaciji i angažmanu svih učesnika, prevazilaženju svih teškoća na terenu uspešno je realizovan glavni istraživački eksperiment čiji će finalni rezultati biti objavljeni za nekoliko meseci. Sa sigurnošću se može reći da je Rtanj fenomen koji je vredan budućih istraživanja. Internacionalni tim je obećao svoj ponovni dolazak na Rtanj – samo na osnovu preliminarnih pokazatelja, ali i zbog beskrajne gostoljubovosti koju su osetili tokom boravka u Srbiji.

Do novih istraživačkih poduhvata koji će biti sprovedeni na Rtnju kroz dešavanja „Rtanj – drevna piramida ili remek delo prirode“ od 20. do 22. septembra i kroz „Rtanj – galaktički kontakt“ od 20. do 22. decembra, Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja se zahvaljuje svim zaljubljenicima i poštovaocima Rtnja, njegovim istraživačima, predavačima, volonterima i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji su omogućili i pomogli realizaciju navedenih projekata u kojoj je korišćena profesionalna oprema po strogo naučnim principima.

Pogledajte video:

(Web-tribune.com, Treće oko)

Check Also

Šešelj otkrio: Ako se Tramp i Putin dogovore, ovo će se dogoditi sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom, Krajinom i Makedonijom…(VIDEO)

Šešelj izjavio da više od pola Srbije ne želi u EU. Vlast uništava privredu i …