Home / TEMA DANA / „Kao što je nekada pod komunizmom postojao put sa kojeg se nije smelo skrenuti, tako je i danas sa EU integracijama!“

„Kao što je nekada pod komunizmom postojao put sa kojeg se nije smelo skrenuti, tako je i danas sa EU integracijama!“

Nekadašnji predsednik DSS-a, dr Vojislav Koštunica, objavio je autorski tekst u listu Pečat u kojem se bavi pitanjem stvaranja nove državne politike, odnosno, redefinisanja odnosa Srbije prema EU.

kostunica

On u tekstu ističe da je ostvarivanje nacionalnih interesa Srbije moguće samo prekidom EU integracija.

Zaštita državne celovitosti Srbije, njen ekonomski oporavak i razvoj, kao i očuvanje njenog kulturnog i duhovnog identiteta, mogućni su samo pod uslovom redefinisanja odnosa sa EU, odnosno prekidanja evropskih integracija, navodi Koštunica u tekstu.

„Kao što je nekada pod komunizmom na ovim prostorima postojao put sa kojeg se nije smelo skrenuti, tako je i put u članstvo EU, kada je reč o vlastima i vladajućoj politici, postao danas neupitan. Kao što se nekada smatralo da komunizam nema alternativu, tako se i danas tvrdi da EU nema alternativu.

Kada je to tako, kada vlasti u Srbiji u poslednjih šest godina dolaze i odlaze zaričući se da nam nema života bez EU, kada je srpsko pitanje zamenjeno evropskim pitanjem, kada je EU postala naša najdragocenija reč, prava je prilika da se podsetimo šta je put u Uniju do sada doneo Srbiji. Kao što je i prava prilika da se zapitamo, uprkos svakodnevnim porukama i upozorenjima, da li je taj put u EU za Srbiju jedini i bogomdani, kao i da se zapitamo da li EU ipak ima alternativu.“ – piše Koštunica.

„Evropske integracije, odnosno kretanje zemlje u pravcu inače neizvesnog članstva u Uniji, nesumnjivo su na štetu Srbije posle jednostranog i protivpravnog proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine, koje je podsticala a zatim i podržala Evropska unija. Tada se krajnje jasno i postavilo pitanje da li Srbija može da bude prva i jedina država koja treba teritorijom i uništavanjem svojih državnih institucija na toj teritoriji da plati ulazak u EU.“ – navodi Koštunica u svom novom autorskom tekstu objavljenom u listu Pečat.

Check Also

ZAOKRET NA KOJI MOSKVA NIJE RAČUNALA: ENERGETSKA KATASTROFA U EVROPI POGODIĆE I SAMU RUSIJU!

U Evropskoj uniji vlada prava panika: cene gasa i struje rastu, razgovara se o stvaranju …