Home / TEMA DANA / SLOBODAN ANTONIĆ OTKRIO STRAŠNE STVARI: NEMA NIKAKVOG PUTA SRBIJE U EU! EVO ŠTA SE KRIJE IZA SVEGA…

SLOBODAN ANTONIĆ OTKRIO STRAŠNE STVARI: NEMA NIKAKVOG PUTA SRBIJE U EU! EVO ŠTA SE KRIJE IZA SVEGA…

– Zamislite Srbiju u kojoj se na jednoj strani nalaze arapski bogataši, na drugoj muslimanska sirotinja, a između njih glavinjaju srpski domoroci koji rade za svakog ko nudi €200 mesečno.

Da li vam to liči na „evropsku” zemlju kakvu nam predočava standardna atlantistička propaganda? – piše u svom autorskom tekstu Slobodan Antonić.

Die Presse je objavio, a srpski mediji su preneli, da „Beč pregovara sa Beogradom o sabirnom centru za migrante koje EU neće”.

Naime, reč je o uspostavljanju „kampova za proterivanje osoba koje budu dobile negativan odgovor na zahtev za dobijanje azila, a koje su došle preko balkanske rute”.

Ta lica trebalo bi da budu privremeno „parkirana” u nekoj, za migrante „manje atraktivnoj zemlji”. Projekat, kako ističe „Prese”, bar kada je reč o zemljama EU, direktno podržavaju Danska i Holandija.

Problem je u tome što je:

samo 2015. godine kroz Srbiju prošlo više od 600.000 muslimanskih migranata, a posle toga još desetine hiljada (naše vlasti ne objavljuju podatke);
što su bliskoistočni i ostali migranti, od svih evropskih zemalja, baš u Srbiji prvi put registrovani;
to znači, prema Sporazumu o readmisiji koji je Srbija sklopila sa EU (2007), da se migranti koji ne dobiju azil u bilo kojoj zemlji EU vraćaju u „sigurnu” zemlju u kojoj su registrovani;
u ovom slučaju, to je jedino Srbija.

Ne verujete? Mislite da je reč o „opozicionom spinovanju”?

Najpre je UNHCR u izveštaju od 21. avgusta 2015. godine proglasilo Makedoniju „nesigurnom trećom zemljom” u koju se, dakle, ne mogu vraćati izbeglice koje su dospele u EU.

A prethodno je i Grčka, odlukom Evropskog suda za ljudska prava, proglašena „nesigurnom zemljom”. Otuda za države EU ne postoji mogućnost deportacija migranata ni u Grčku, niti u Makedoniju.

Srbija je, s druge strane, zaključila 2007. godine sa EU Sporazum o readmisiji .

U njemu stoji (čl. 3) da će „Srbija prihvatiti, na zahtev države članice (EU) bilo kog državljanina treće zemlje koji ne ispunjava uslove za boravak na teritoriji države članice (EU), ukoliko je na osnovu podnetih prima facie dokaza moguće verodostojno pretpostaviti da je u pitanju lice koje je u vreme ulaska posedovalo važeću dozvolu boravka izdatu od strane Srbije”.

To je tipična država „poluperiferije” koja služi kao spremište „rezervne radne snage” potrebne za povremene periode ekonomskog buma u centru evropskog trans-nacionalnog kapitalizma.

A mi i naši budući sustanari – Arapi – trebalo bi da imamo funkciju upravo te nemačke „rezervne radne snage”.

Tako se još jednom pokazuje da gubitak suverenosti ne može biti „na parče”.

Narod koji zbog obećavanja boljeg standarda pristane na gubitak makar dela suverenosti, ubrzo dobija kolonijalnu upravu koja je ravnodušna ne samo prema njegovom sve lošijem standardu nego i prema zameni tog istog „desuverenizovanog” naroda nekim drugim narodom.

– I bez obzira na to gde, koliki i kakvi budu „migrantski kampovi za readmisiju” u Srbiji, oni ostaju pokazatelj statusa naše zemlje – završava Antonić u tekstu koji prenosi portal Stanje stvari.

– Za nas nema „evropskog” puta. Ima samo puta u sve dublju EU koloniju.

Check Also

Jeremić: Bojim se da sledi ekonomsko rasulo, inflacija i nestašice!

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je u Novom danu da je njegov prvi politički …