Home / ZANIMLJIVOSTI / Kako je mladić pred celim razredom dokazao profesoru da Bog postoji i posramio ga za sva vremena!

Kako je mladić pred celim razredom dokazao profesoru da Bog postoji i posramio ga za sva vremena!

500-1

Početak dvadesetog veka…

Na univerzitetu u Berlinu profesor je izazivao studente pitanjem:

„Da li je Bog stvorio sve što postoji?“

Jedan je student hrabro odgovorio:

„Da, stvorio je!“
„Bog je sve stvorio?“, Upitao je profesor ponovo.
„Da, profesore“, odgovorio je student.

Profesor reče:

„Ako je Bog stvorio sve, onda je stvorio i zlo. A sudeći prema pravilu – da naša dela govore ko smo mi – Bog je zao. “
Student je zaćutao.
Profesor je bio jako zadovoljan sobom, i hvalio se studentima kako je još jednom dokazao da je hrišćanstvo samo mit.

Jedan je drugi student podigao ruku i rekao: „Mogu li ja vas nešto pitati, profesore?“

„Naravno“, odgovorio je ovaj.

Student je ustao i rekao:

„Profesore, postoji li hladnoća?“
„Kakvo je to pitanje?
Naravno da postoji. Tebi nikada nije bilo hladno? „, Odgovorio je profesor.
Mladić je odgovorio: „Činjenica je da hladnoća ne postoji. Prema zakonu fizike, ono što mi smatramo hladnoćom je zapravo nedostatak toplote.

Predmeti ili živa bića se mogu proučavati kad imaju ili prenose energiju, a toplina je ono što čini da telo ili materija prenose energiju. Apsolutna nula je potpuna odsutnost topline, materija postaje inertna i nesposobna za bilo kakvu reakciju. Hladnoća ne postoji, mi smo stvorili tu reč da opišemo kako se osećamo kad nemamo toplote. “

Student je nastavio: „Profesore, postoji li tama?“

Profesor je odgovorio: „Naravno da postoji!“

Student odvrati:

„Ne, profesore, tama ne postoji. Tama je zapravo nedostatak svetla.

Svetlo možemo proučavati, ali tamu ne. Zapravo, možemo koristiti Nevtonovu prizmu da razbijemo bijelo svjetlo i proučimo različite talasne dužine boja. Ne možemo izmeriti mrak. Jednostavna vazduha svetla može se probiti u svet tame i osvijetliti ga.

Kako možete znati koliko je određeni prostor taman? Ono što možete izmeriti je količina svetla koje je prisutno. Tama je izraz koji čovek koristi da bi pokazao što se događa kad svetlo nije prisutno! “

Konačno, mladi je čovek upitao: „Profesore, postoji li zlo?“

Iznerviran profesor je odgovorio: „Postoji. Vidimo ga svaki dan u primerima čovekovog nehumanog ponašanja. U kriminalu i nasilju. “

Na to je student odgovorio: „Zlo ne postoji, profesore. Ili barem, ne postoji samo za sebe. To je kao tama i hladnoća reč koju je čovek stvorio da bi opisao odsustvo Boga.

Bog nije stvorio zlo. Zlo nije kao vera ili ljubav koje postoje kao što postoje svjetlo i toplina. Zlo je samo nedostatak Boga, nedostatak Božje ljubavi u srcu. “

Profesor je ćutke seo …

Check Also

ZNACI IZ PROŠLOG ŽIVOTA: DA LI VAM SE DESILO DA UPOZNATE NEKOG SA KIM SE ISTOG TRENUTKA POVEŽETE..

Da li vam se desilo da upoznate nekog sa kim se istog trenutka povežete ili …