Home / ZANIMLJIVOSTI / NAJBITNIJI GOVOR ISUSA HRISTA: DŽABA AKO NE RADITE NA CRVENO SLOVO, AKO OVO NISTE PROČITALI

NAJBITNIJI GOVOR ISUSA HRISTA: DŽABA AKO NE RADITE NA CRVENO SLOVO, AKO OVO NISTE PROČITALI

Beseda na gori je za hrišćane ubedljivo najbitniji deo čitavog Svetog pisma, bilo Starog bilo Novog zaveta. Nalazi se u tri poglavlja Jevanđelja po Mateju: petom, šestom i sedmom.

U tom tekstu Isus Hrist je izneo srž svog učenja, odnosno, iz hrišćanske perspektive (budući da hrišćani veruju da je Isus Hristos sam Bog), svoje poruke ljudima zbog koje je i došao na Zemlju. Tekst pred vama nije prepričavanje događaja iz Isusovog života već govor, reči samog Isusa.

Sa čisto etičkog stanovništa, Beseda na gori je nešto najradikalnije ikada izgovoreno, ona predstavlja naglavačke obrnutu moralnu logiku koja je vladala ne samo tada nego i sada. Istovremeno, ona samu sebe ubedljivo potvrđuje logičkim argumentima, kao što ćete moći i sami da vidite (naravno, ako nikada niste pročitali Besedu na gori).

Da bi oni koji se prvi put susreću sa Biblijom i Novim zavetom lakše ispratili tok teksta i da se ne bi zbunili, iz njega smo uklonili numeraciju. Priložili smo, ipak, link ka izvoru tako da možete dublje da uđete u materiju ako to želite.

Prevod je delo Komisije Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve.

Čitajte pažljivo i polako.

POGLAVLjE 5

A kad on vidje narod mnogi, pope se na goru, i sjede, i pristupiše mu učenici njegovi. I otvorivši usta svoja učaše ih govoreći: Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo Carstvo nebesko; Blaženi koji plaču, jer će se utješiti; Blaženi krotki, jer će naslijediti zemlju; Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi; Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani; Blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti; Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati;

Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo Carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore protiv vas svakojake rđave riječi, zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili i proroke prije vas.

Vi ste so zemlji: ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ona već neće biti ni za šta osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze. Vi ste svjetlost svijetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Niti se užiže svjetiljka i meće pod sud nego na svijećnjak, te svijetli svima koji su u kući. Tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima.

Ne mislite da sam došao da ukinem Zakon ili Proroke: nisam došao da ukinem nego da ispunim. Jer zaista vam kažem: Dok ne prođe nebo i zemlja, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne crte iz Zakona dok se sve ne zbude.

Ako, dakle, ko ukine jednu od ovih najmanjih zapovijesti i nauči tako ljude, nazvaće se najmanji u Carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u Carstvu nebeskome. Jer vam kažem da, ako ne bude pravda vaša veća nego pravda književnika i fariseja, nećete ući u Carstvo nebesko. Čuli ste kako je kazano starima: Ne ubij: jer ko ubije, biće kriv sudu.

A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svoga ni za što, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svome: “Raka!” biće kriv sinedrionu; a ko reče: “Budalo!” biće kriv paklu ognjenome. Ako, dakle, prineseš dar svoj žrtveniku, i ondje se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi ondje dar svoj pred žrtvenikom, i idi te se najprije pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj.

Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda slugi i u tamnicu da te ne vrgnu. Zaista ti kažem: Nećeš izići odande dok ne daš do posljednjega novčića.

Čuli ste kako je kazano starima: Ne čini preljubu. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svome. A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe; jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.

Ako li te desna ruka tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe; jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli da sve tijelo tvoje bude bačeno u pakao. Tako je kazano: Ko otpusti ženu svoju, neka joj da knjigu otpusnu. A ja vam kažem da svaki koji otpusti ženu svoju, osim zbog preljube, navodi je da čini preljubu; i koji se oženi otpuštenicom, preljubu čini.

Još ste čuli kako je kazano starima: Ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako: ni nebom, jer je prijesto Božiji; ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovim; ni Jerusalimom, jer je grad velikoga Cara. Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlaku jednu bijelom ili crnom učiniti.

Dakle, neka bude riječ vaša: da, da; ne, ne; a što je više od toga od zloga je. Čuli ste da je kazano: Oko za oko, i zub za zub. A ja vam kažem da se ne protivite zlu, nego ako te ko udari po desnom obrazu tvom, okreni mu i drugi; i koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu; i ako te ko potjera jednu milju, idi s njim dvije. Koji ište u tebe, podaj mu; i koji hoće od tebe da pozajmi, ne odreci mu.

Čuli ste da je kazano: Ljubi bližnjega svojega, i mrzi neprijatelja svojega. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vrijeđaju i gone, da budete sinovi Oca svojega koji je na nebesima; jer On svojim suncem obasjava i zle i dobre; i daje dažd (kišu; prim. nov.) pravednima i nepravednima.

Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li tako i carinici? I ako pozdravljate samo braću svoju, šta odviše (posebno; prim. nov.) činite? Ne čine li tako i neznabošci? Budite vi, dakle, savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski.

Check Also

VIDOVITI STARAC SA SVETE GORE UPOZORAVA: NIKAKO OVO NE RADITE JER ĆETE PROKLETI SVOJE DETE

Starac Pajsije koji je živio na Svetoj Gori ukazuje nam da ljudi koje je neko …