Home / ZANIMLJIVOSTI / O Zakonu Božijem i zakonu grehovnom, Sveti Jovan Damaskin

O Zakonu Božijem i zakonu grehovnom, Sveti Jovan Damaskin

molitva-svestenik-more-zalazak-sunca-camac-monah
O Zakonu Božijem i zakonu grehovnom
Sveti Jovan Damaskin

(„Tačno izloženje Pravoslavne vere“, knjiga IV, glava XXII)

Božanstvo je – dobro i predobro; takva je i volja Njegova. Jer ono, što Bog želi je –
dobro.

Zakon je zapovest, koja uči tome, da bi mi, prebivajući u njemu, bili u svetlosti;
narušavanje zapovesti jeste greh.

Greh proishodi od predloga satane i našeg,
neprinuđenog i dobrovoljnog primanja. Tako se i greh naziva zakonom.

I tako, zakon Božiji, ulazeći u naš um, privlači ga u sebe i budi našu savest. A naša
savest se naziva takođe i zakonom uma našega.

(Sa druge strane) predlog lukavog, t.j.
zakon greha, ulazeći u delove našeg tela, kroz njega deluje na nas.

Jer, jednom prestupivši proizvoljno zakon Božiji i podavši se predlogu lukavoga, mi
tom predlogu otkrivamo pristup (k nama), predavši na taj način, sami sebe grehu. Od tada
se naše telo (već) lako uvlači u greh.

Zato upokojivši se u našem telu, zadah i osećanje
greha, t.j. pohota i čulno zadovoljstvo, nazivaju se zakonom u članovima našeg tela.

Zakon uma mog, t.j. savest, saoseća sa zakonom Božijem, t.j. zapovestima i želi ih.

Zakon greha, t.j. predlog kroz zakon, koji se nalazi u udovima, ili kroz pohotu, čulnu
sklonost i pokret i kroz nerazumni deo duše, protivi se zakonu uma mojega, t.j. savesti i
iako ja želim zakon Božiji i ljubim (ga), a greh ne želim, porobljava me posredstvom
mešanja (sa udovima mog tela) i korz prijatnost zadovoljstva, kroz telesnu pohotu i kroz
nerazumni deo duše, kako rekoh, laska mi i ubeđuje me da se učinim robom greha.

Ali nemoći zakona, pošto je bio nemoćan kroz zakon tela, Bog je Sina Svog poslao u
obličju tela grehovnog (Rim. 8:33).

Jer, On je primio telo, ali bez greha; osudio je greh u
telu, da se opravdanje zakona ispunjava, ne po onima koji žive po telu, nego po duhu
(Rim. 8:4).

Jer Duh nam pomaže u nemoćima našim (Rim. 8:26) i daje silu zakona uma
našeg protiv zakona, koji se nalazi u udovima našim.

(Tako upravo ima smisao ova
izreka): “jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego Sam Duh moli se za nas
uzdisanjem neiskazanim“, t.j. uči nas, o čemu treba da se molimo.

Zato je nemoguće da ispunimo zapovesti Gospodnje, osim molitvom i trpljenjem.

(Agencije)

Check Also

ŽIVOTNA PRIČA SRPSKOG GASTARBAJTERA: Vratio se iz Čikaga posle 23 godine, evo šta sada misli o životu u Srbiji

Mnogi ljudi iz Srbije tokom devedesetih godina otišli su trbuhom za kruhom u inostranstvo. Među …