Home / AKTUELNO / OD PETKA NOVE NADLEŽNOSTI: Evo šta će sada smeti izvršitelji!

OD PETKA NOVE NADLEŽNOSTI: Evo šta će sada smeti izvršitelji!

uterivaci- dugovi- plenidba- izvrsiteljiBEOGRAD – Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji počinje da se primenjuje od petka, 1. jula, uvodi niz sistemskih novina, tako što ukida dosadašnju paralelnu nadležnost sudova i izvršitelja i prenosi određena javna ovlašćenja sa suda na izvršitelje, koji će se ubuduće zvati „javni izvršitelji“.

Pored toga, kada je u pitanju naplata komunalnih potraživanja, novi zakon predviđa da će ulaganjem prigovora sudu građani odložiti izvršenje, odnosno prinudnu naplatu, do sudske odluke o njihovom prigovoru, što do sada nije bio slučaj jer prigovor nije odlagao izvršenje.

Zbog ukidanja paralelne nadležnosti, sud će sprovoditi samo četiri vrste izvršnih postupaka, za koje će biti isključivo nadležan i u te postupke se neće uključivati javni izvršitelji, rekla je član radne grupe za izradu novog Zakona izvršitelj Mirjana Dimitrijević.

Ona je ukazala da, kao i do sada, u isključovoj nadležnosti suda ostaje izvršenje odluka o oduzimanju, predaji i viđanju dece odnosno odluke iz porodičnog prava i nasilja u porodici, kao i odluke povodom vraćanja zaposlenih na rad.Pored toga, novi Zakon sudu isključivo ostavlja postupak izvršenja obaveze činjenja, nečinjenja ili trpljenja – odnosno onih sudskih odluka kojima se dužnicima nameće određena zabrana nekog ponašanja.

„Najveći broj tih slučajeva se odnosi na zaštitu od smetanja poseda. Ti predmeti su do sada mogli da se podnose i javnim izvršiteljima, ali sada njihova nadležnost prestaje“, ukazala je Dimitrijević.

Ona je istakla da Zakon uvodi i novi pravni institut u naš sistem koji će biti u isključivoj nadležnosti suda, a to je – zajednička prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari vezanih za tu nepokretnost.

„Sva ostala izvršenja pa čak i odluka iz postupka obezbeđenja privremenih i prethodnih mera prelazi u isključivu nadležnost javnih izvršitelja“, ukazala je Dimitrijević.

Prema njenim rečima, od petka sud prestaje da bude nadležan za samu fazu sprovođenja izvršnog postupka. To znači da – kada sud donese rešenje o izvršenju svaki izvršni postupak mora da se nastavi pred konkretno određenim – mesno nadležnim javnim izvršiteljem, koga je izvršni poverilac dužan da označi u predlogu za izvršenje.

Ako izvršni poverilac propusti to da uradi sud će mu odbaciti predlog za izvršenje, napomenula je Dimitrijević. Takođe je ukazala da veoma velika ovlašćenja i nadležnosti javnih izvršitelja u fazi sprovođenja izvršenja, odnosno sva ona pitanja o kojima je sud odlučivao po prethodnom zakonu, sada prelaze u nadležnost javnih izvršitelja.

„Zakon je predvideo da će javni izvršitelji o tim pitanjima odlučivati rešenjem protiv kojeg će moći da se izjavi pravni lek – žalba nadležnom sudu, čime je obezbeđena sudska kontrola rada javnih izvršitelja, a ispoštovao ustavno pravo građana na pristup sudu“, naglasila je Dimitrijević.

Po žalbi na rešenje javnih izvršitelja će, kako je ukazala, odlučivati drugostepeni sudovi – viši sudovi i Privredni apelacioni sud kada je u pitanju privredna materija. Osim žalbe, kao pravnog leka, u izvršnom postupku postoji i prigovor koji će se ulagati na veći broj odluka javnog izvršitelja tročlanom veću prvostepenih sudova, napomenula je Dimitrijević.

Kada je reč o postupcima naplate komunalnih usluga, kao što su neplaćena struja, voda, telefoni i drugo, za koje su i do sada izvršitelji bili isključivo nadležni, novina za građane je to što će prigovor prvostepenom sudu na rešenje o izvršenju javnog izvršitelja odlagati samo izvršenje, odnosno prinudnu naplatu potraživanja.

(Agencija TANJUG)

Check Also

NIKOLA PILIĆ: NJIH NERVIRA ŠTO JE NOVAK 350 NEDELJA BROJ 1 NA SVETU- ŠTO JE PREŠAO NADALA I FEDERERA U SVIM SEGMENTIMA..

Nekadašnji trener Novaka Đokovića u mlađim danima Nikola Pilić osvrnuo se na aktuelnu situaciju u …