Home / IZA KULISA / BIBLIJSKO PROROČANSTVO O APOKALIPSI: PORUKA SVETIH APOSTOLA O TOME ŠTA NAS OČEKUJE NA KRAJU SVETA!

BIBLIJSKO PROROČANSTVO O APOKALIPSI: PORUKA SVETIH APOSTOLA O TOME ŠTA NAS OČEKUJE NA KRAJU SVETA!

Naziv biblijske knjige Otkrivenje na grčkom jeziku glasi Apokalipsis(apokalipsa), što znači „otkrivenje“ ili „objava“. Ovaj naziv pojašnjava značenje knjige Otkrivenje — ona otkriva ono što je skriveno i objavljuje događaje koji će se desiti mnogo godina nakon što je napisana.

Veliki deo njenih proročanstava tek treba da se ispuni.

Za one koji služe Bogu, njena poruka je pozitivna, a ne zastrašujuća. Premda izraz „apokalipsa“ mnogi povezuju s globalnom katastrofom, knjiga Otkrivenje počinje i završava se rečima da su srećni oni koji čitaju, razumeju i primenjuju njenu poruku (Otkrivenje 1:3;22:7).

Šta bi se moglo reći o ’kraju sveta‘ koji se pominje u Bibliji? I da li je moguće da su sve te priče o kraju sveta samo nagađanja?

Sedam pečata i sedam truba:

Sedam pečata (Otkrivenje 6:1-17, 8:1-5), sedam truba (Otkrivenje 8:6-21, 11:15-19), i sedam čaša (Otkrivenje 16:1-21) predstavljaju tri uzastopne serije u nizu Božijeg suda na kraju sveta.Božji sud postaje sve strašniji i razorniji kako se bliži kraj sveta.

Sedam pečata, sedam truba i sedam čaša povezani su međusobno.

Prva četiri od sedam pečata poznata su kao četiri jahača Apokalipse.

Prvi pečat nas upoznaje sa Antihristom.

Drugi pečat izaziva velike ratove.

Treći od sedam pečata prouzrokuje glad.

Četvrti pečat predstavlja bolesti, predstojeće gladovanje i buduće ratove .

Ko će umreti mučeničkom smrću i kada će se svet srušiti

Peti pečat govori nam o onima koji će umreti mučeničkom smrću zbog svoje vere u Hrista tokom poslednjih vremena (Otkrivenje Jovanovo 6:9-11).

Bog čuje njihov plač za pravdu koju će im i dati u Svoje vreme – u formi šestog pečata, zajedno sa trubama i sa čašama suda.

Kada su slomljeni šest od ukupno sedam pečata, dogodiće se razoran zemljotres, koji će prouzrokovati ogromno pomeranje i užasnu pustoš – pored astroloških fenomena.

Oni koji će preživeti mogu da jauču naglas:

“I govorahu gorama i stenama: padnite na nas i sakrite nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva Jagnjetova, jer dođe veliki dan gneva njihova, i ko može da se održi?”(Otkrivenje 6:16-17).

Sedam truba objašnjeni su u Otkrivenju 8:6-21. Sedam truba predstavljaju “sadržaj” sedam pečata (Otkrivenje 8:1-5).

Prva truba izaziva trag vatre koji uništava veći deo flore na planeti.

Druga truba donosi ono što liči na kometu koja udara u okean i prouzrokuje uništenje velikog dela morskog sveta.

Treća truba je slična drugoj, samo što se posledice odnose na reke i na jezera, a ne na okeane.

Četvrta od sedam truba izaziva pomračenje sunca i meseca.

Peta truba donosi invaziju “demonskih insekata” koji uništavaju i muče čovečanstvo.

Šesta truba oslobađa demonsku vojsku koja ubija trećinu čovečanstva.

Sedma truba je prethodnica sedam anđela zajedno sa sedam čaša Božijeg gneva.

Značenje sedam čaša božjeg gneva

Sedma čaša suda objašnjena je u Otkrivenju 16:1-21.

Sedma truba poziva sedam čaša osude.

Prva čaša izaziva bolne ozlede koje uništavaju čovečanstvo.

Druga čaša je kobna po život svakog živog bića u moru.

Treća čaša izaziva pretvaranje reka u krv.

Četvrta čaša izaziva da sunce sija intenzivno kako bi izazvalo veliku bol.

Peta čaša stvara veliku tamu i povećavanje bola prve čaše.

Šesta čaša izaziva reku Eufrat da presuši i da se armija Antihrista okupi zajedno kako bi se vodila bitka Armagedon.

Sedma čaša izaziva katastrofalni zemljotres praćen ogromnim zrnima grada.

Otkrivenje Jovanovo 16:5-7 tvrdi da je Bog: “Pravedan si, koji jesi i koji si bio, Sveti, što si ovo sudio; jer proliše krv svetih i proroka, i krv si im dao da piju: zaslužili su to. I čuh žrtvenik gde govori: Da, gospode Bože, Svemogući, istiniti su i pravi sudovi tvoji!.”

(opanak.rs)

Check Also

SNIMAK KINESKOG ROVERA BUDI JEZU: NA TAMNOJ STRANI MESECA NLO BAZA?! (FOTO)

Ukoliko sve bude išlo po planu, svetska javnost uskoro bi trebalo da dobije povratnu informaciju …