Home / IZA KULISA / OVAJ NAUČNIK JE IZAZVAO HAOS U SVETU: „HOMOSEKSUALNOST JE DEVIJACIJA MOZGA! IMAM I DOKAZE!“ (VIDEO)

OVAJ NAUČNIK JE IZAZVAO HAOS U SVETU: „HOMOSEKSUALNOST JE DEVIJACIJA MOZGA! IMAM I DOKAZE!“ (VIDEO)

Holandska državna televizija je više puta emitovala emisiju ,,Svabova kvrga“ iz serijala ,,Druga vremena“.
naucnik
Ovde možete pročitati prevod transkripta te televizijske emisije koja je na holandskoj državnoj televiziji prvi put 26.2.2009. godine emitovana:

,,Članci u novinama i pitanja poslanika u skupštini. Pre dvadeset godina je u našoj zemlji (Holandija) izazvan nemir radi naučnog otkrića Dika Svaaba. Moždana kvrga koja je kod homoseksualaca veća nego kod drugih ljudi. Da li je to istina? I da li je to bilo dopušteno da se kaže?

,,Svabova kvrga“ u ,,Drugim vremenima“.

Hipotalamus

Sto telefonskih poziva dnevno, gomile pretećih pisama i deset pretnji bombama. To su bile posledice kada je Dik Svaab, direktor Holandskog instituta za istraživanje mozga, 1989. godine objavio da se mozgovi homoseksualaca i heteroseksualaca razlikuju.

februara 1989. godine je u (amsterdamskim dnevnim novinama) Het Parool objavljen članak Hansa fan Manena. ,,Pročitao sam jedan članak o Svaabu u Akademskim novinama gde se usputno spominje šta je on otkrio. Tada sam ga telefonom pozvao na intervju.“

Rezultat je članak ,,Mozak iza homoseksualnosti.“

Smisao članka: ,,Profesor Dik Svaab, slavni naučnik u oblasti istraživanja mozga, je otkrio da je jedan određeni deo hipotalamusa jasno veći kod homoseksualaca. Hipotalamus je centralni deo mozga koji reguliše telesnu temperaturu, glad i žeđ, seksualnu energiju, rast i agresiju. Svaab je slučajno došao do njegovog naučnog otkrića kada je pregledao 15 pacijenata koji su umrli od SIDE. To je bio proboj u nauci jer se do tada smatralo da neko postaje homoseksualac radi okoline u kojoj odrasta.

Medijska buka

Iste večeri je Svaab bio u dnevniku na holandskoj državnoj televiziji NOS kao gost poznatog voditelja Maarće fan Vejhen. Ona ga je pitala da li će sada doći pilula protiv homoseksualnosti. Nakon tog dnevnika je ta vest eksplodirala u javnosti. Sledećih dana je objavljeno preko 300 članaka i vesti u dnevnim listovima i časopisima.

,,COC (holandska organizacija koja zastupa interese homoseksualaca) je šokiran rezultatom naučnog istraživanja moždanih ćelija“ je bio naslov u holandskim dnevnim novinama NRC Handelsblad.

Glasnogovornik COC Kejs Spanjer smatra da je grupa od 15 ispitanih slučajeva u kojima su pacijenti umrli od SIDE nedovoljna. Iznad svega njemu nije jasna potreba za ispitivanjem biološkog uzroka homoseksualizma. Henk Krol iz Gej Kranta je zabrinut jer će homoseksualnost biti svedena na devijaciju mozga.

Iznad svega je za njega homoseksualnost normalna kao i heteroseksualnost. Naučno istraživanje u vezi nastanka homoseksualnosti je po njemu izlišna. Henk Krol u dnevnom listu Harlemse Dahblad: ,,Ne pitamo se ni zašto muškarcima raste brada. Takvo pitanje se postavlja samo kada su žene u pitanju i to da bi mogli nešto u vezi toga da uradimo.“

Član skupštinske stranke PPR Pejter Lankhorst je postavio pitanja ministru obrazovanja i nauke Dejtmanu u vezi naučnog otkrića Svaaba:

,,Da li ministar smatra da je odgovorno da se na osnovu naučnog istraživanja u vezi smrti 15 pacijenata od SIDE donesu zaključci u vezi homoseksualnosti?“ Takođe on želi da zna da li ministar smatra da je Svaab bio dovoljno pažljiv prilikom predstavljanja njegovog naučnog istraživanja. On takođe želi da zna da li ministar deli njegovo mišljenje da Svaabovo ,,jednostrano medicinsko formiranje teorije“ sa sobom donosi opasnost da će homoseksualnost ponovo biti označena samo kao medicinska nastranost.

Nakon dve nedelje je ministar odgovorio da je Svaab brižljivo postupio. I dalje kaže Dejtman da ministar nauke ne može da ocenjuje koliko je neko istraživanje naučno.

Jedna od najvatrenijih reakcija je došla od strane Roba Tilmana, predsednika organizacije Izučavanje homoseksualnosti u Utrehtu. On je reagovao njegovim člankom u Het Parool 8. februara. Tilman smatra da nije u redu to što je Svaab za njegovo naučno istraživanje upotrebio leševe 15 pacijenata koji su bolovali od SIDE, a koji su njihova tela zaveštali za istraživanje SIDE. On se plaši da homoseksualci više neće hteti da zaveštavaju njihova tela za naučna istraživanja. Naučno istraživanje u vezi nastanka homoseksualnosti je vekovima bilo samo pod pretpostavkom da je homoseksualnost izlečiva bolest. Onda se po njemu može dobro razumeti da homoseksualni muškarci i žene ne žele da se medicinsko razmišljanje opet primenjuje i na homoseksualnost. On ne razume odakle dolazi interesovanje da se naučno istraži nastanak homoseksualnosti. Takvog interesovanje nema kada je u pitanju heteroseksualnost. Tilman smatra da Svaabovo naučno istraživanje hitno mora razmotriti državna Komisija za borbu protiv SIDE. Na holandskoj državnoj televiziji je Tilman uporedio Svaabovo istraživanje sa istraživanjem u vezi razlika između onih koji su Jevreji i onih koji nisu Jevreji.

Istog dana je u amsterdamskom časopisu D Hrune (Zeleni časopis) Stefen Sanders njegovu kolumnu posvetio tom pitanju pod naslovom ,,Svaabova kvrga i Tilmanova grba“. On smatra da je pitanje potrebe Svaabovog istraživanja ,,u ovo vreme SIDE“, kao što je to Tilman dodao, potpuno irelevantno. Naučno istraživanje je potraga: onaj koji već zna šta će naći, može sebe da poštedi teškoće, piše on. Sa druge strane on se pita na koju homoseksualnost misli Svaab? Kada se radi o homoseksualnosti? Kada neko često ima seks sa seksualnim partnerom? Ili ako neko podsvesno na to misli?

Teo fan der Mejr, istoričar, reaguje na Svaabovo naučno istraživanje u dnevnim novinama D Folkskrant 11. februara. On se pita da li uopšte postoji seksualna priroda. Žudnja i činjenično seksualno ponašanje ljudi su mnogo širi od medicinskih pojmova kao što je seksualna priroda.

Dik Svaab je iznenađen burnim reagovanjima. Rezultat njegovog naučnog istraživanja nije toliko prašine digao u internacionalnim časopisima kao što je to slučaj u Holandiji. On je još jednom naglasio da je on samo nešto otkrio. On ne veruje da je homoseksualnost pitanje izbora. On ipak razume komešanje koje je nastalo radi njegovog naučnog istraživanja.

SIDA i jednaki tretman

Prvi holandski pacijent koji je oboleo od SIDE je u aprilu 1982. godine primljen u Akademski medicinski centar u Amsterdamu.

Mesec dana kasnije je umro.

1984. godine je virus koji izaziva SIDU prvi put otkriven u Pasterovom institutu u Parizu. Homoseksualci su zbog toga uplašeni.
Zato što su 9 od 10 pacijenata koji su oboleli od SIDE homoseksualci, a 98% obolelih su muškarci, ponovo nastaje stigmatizovanje homoseksualaca.

U većini slučajeva bolest ima smrtni ishod.

Stefan Sanders: ,,U to vreme je bilo mnogo straha od SIDE. Ali stigmatizovanja koje je moglo biti izazvano Svaabovim naučnim istraživanjem, nije bilo. Homoseksualci zbog toga nisu dospeli u geto. Nije bilo povratnog udara od strane društva prema homoseksualcima. Ali je strah mogao da se predvidi.

SIDA je došla baš onda kada je emancipacija homoseksualaca u društvu dobro tekla. Osamdesetih godina dvadesetog veka je emancipacija homoseksualaca već 20 godina trajala. Opšti zakon o jednakosti je upravo od strane homoseksualnog pokreta i sastavljen. Tim zakonom je propisano da su sve vrste diskriminacije zabranjene uključujući i diskriminaciju na osnovu seksualnog opredeljenja. U stvari tim zakonom homoseksualci dobijaju ista prava u svim oblastima kao i heteroseksualci. Na primer, do tada je homoseksualnim parovima bilo zabranjeno da usvajaju decu.

1994. godine je taj zakon stupio na snagu.

Svaab kaže da je nakon objavljivanja članka fan Manena nedeljama trajao telefonski teror, pretnje bombama, demonstracije ispred njegove kuće u Amstelfejnu i da je dobijao preteća pisma. Profesor Svaab: ,,Dobijao sam pisma u kojima me ljudi nazivaju nacistom i govorili su mi da će me ubiti. Mislio sam tada da u Holandiji možeš slobodno da govoriš u vezi sa svim aspektima seksualnog ponašanja.I tu sam pogrešio.“
Podeljeni

U stvari homoseksualni pokret nije bio uniforman u Holandiji. ,,Osamdesetih godina dvadesetog veka su postojale suprotstavljene ideje u homoseksualnom svetu“, kaže Stefan Sanders. ,,Postojali su ,,Crveni Pederi“ koji su se suprotstavljali integracionoj politici COC. Postojala je i Amsterdamska škola koja je htela da se ukloni etiketa, da se izađe iz sobička. Postojala je Utrehtska škola, mekana škola, kojoj je pripadao i Tilman. Oni su pristupali homoseksualcima kao da su zaštićena životinjska vrsta.“

Po Sandersu je Svaab u potpunosti bio van svega toga. On je uradio naučno istraživanje, i otkrio je nešto. Svaab je sa dosta nuansi rekao da još nije znao šta znači to njegovo otkriće, ali da to može da bude jedan indikator. On je bio veoma oprezan. On je u potpunosti stajao van diskusije o homoseksualcima, a on je otkrio otkriće o mozgu homoseksualaca.

,,Ali o tome niko ne sme ništa da kaže, osim homoseksualaca“, kaže Stefan Sanders. Jedan veliki deo homoseksualaca nije hteo ni da čuje o rezultatu Svaabovog naučnog istraživanja. Mnogi homoseksualci smatraju da je bolje za Svaaba da se usredsredi na istraživanje u vezi SIDE.

Pogrešio

Tilman smatra da je, ako se gleda unazad, postavljen pogrešan ton pitanjem Maarće fan Vejhen u dnevniku na holandskoj državnoj televiziji u vezi pilule za lečenje od homoseksualizma. ,,Dik Svaab nije tada adekvatno reagovao. Zbog toga je njegovo celokupno istraživanje stavljeno u pogrešan kontekst. Onaj kontekst: homoseksualnost je bolest, mi se bavimo pravljenjem pilule za lečenje od homoseksualizma.“

I Teo fan der Mejr smatra da Svaab nije dovoljno snažno reagovao u dnevniku. ,,Postojala je velika razlika u onome što sam ja tada u toku dana pročitao u Het Parool, i onoga što je uveče rečeno u dnevniku. Iznad svega to naučno istraživanje mora da se vidi u okviru tradicije medicinskih istraživanja u vezi homoseksualnosti i u stvari je poenta svih tih istraživanja da se homoseksualci izleće.“

,,U to vreme je odmah postavljena veza tog naučnog istraživanja sa drugim svetskim ratom. Ne treba zaboraviti da je kratko pre toga bio aktuelan predmet Baukhauzena. On je pokušao da u ljudskom mozgu pronađe vezu sa kriminalom. Ali su njega u medicinskom svetu u potpunosti otpisali.“, kaže Sanders osvrćući se na frku oko Svaaba. On smatra da je Tilmanov argument da je Svaabovo istraživanje u vreme SIDE nepotrebno pogrešno. Zašto bi onda neko vršio arheološka iskopavanja ili istraživanje u vezi zapaljenja desni, u vreme SIDE?

Sanders ne smatra da je Svaab morao da bude oprezniji sa medijima.

Svaab kaže da je nakon objavljivanja članka fan Manena nedeljama trajao telefonski teror, pretnje bombama, demonstracije ispred njegove kuće u Amstelfejnu i da je dobijao preteća pisma.

Profesor Svaab: ,,Dobijao sam pisma u kojima me ljudi nazivaju nacistom i govorili su mi da će me ubiti. Mislio sam tada da u Holandiji možeš slobodno da govoriš u vezi sa svim aspektima seksualnog ponašanja.I tu sam pogrešio.“

Pogledajte video:
(Vaseljenska TV)

Check Also

U EGIPTU, OTKRIVEN 3.000 GODINA STAR PAPIRUS KOJI PRIKAZUJE NLO?! (VIDEO)

Drevni egipatski tekstovi kažu da je egipatski bog Ra doplovio sa zvezda i sleteo u …