Predskazanje monaha Gavrila o sudbini Srbije i Beograda u danima koji slede- Beograd će stradati, pola Beograda biće poplavljeno, a pola će se urušiti sam od sebe jer je potkopan nekakvim tunelima! (VIDEO)

Proročanstvo blaženopočivšeg starca Gavrila iz manastira Bošnjani.

Srbiju će rasparčati, na delove, otcepiće i Vojvodinu i Kosovo, i Sandžak, i Crna Gora će delom Albanija biti. Više se neće iz Beograda zemljom upravljati, već će posebno, svaka otcepljena jedinica imati svoje centre za sve. Spas je u opštem pokajanju i povratku Srba Bogu. Posle velikog svetskog sukoba Srbi će uz pomoć Rusije vratiti Kosovo. Ni jedan Albanac na tlu Kosova neće ostati.

Monahinja Makrina (Majstorović), kao i još neki vernici, bili su svedoci ispunjavanja proročkih reči starca Gavrila. Zbog toga bi upozorenja starca Gavrila trebalo shvatiti ozbiljno, kao signal za pokajanje naroda, koje je, kao što svedoči duhovna i crkvena istorija, umilostivilo Gospoda da ne popusti iskušenja i stradanja na svoj verujući narod.

Starac je rekao da će, ako ne dođe do pokajanja, „Srbiju rasparčati, na delove, otcepiće i Vojvodinu i Kosovo, i Sandžak, i Crna Gora će delom Albanija biti, njima će biti dana, daće se njenom narodu, Albancima, Šiptarima, na korišćenje, naši neće tamo smeti ni živeti. I tamo će naše svetinje rušiti. A svet će ih podržavati, isti oni koji su nas i bombardovali.

Više se neće iz Beograda zemljom upravljati, već će se posebno, svaka otcepljena jedinica imaće svoje centre za sve.

Bog je, od davnina, kao što svedoči Stari zavet, slao svoje proroke i duhovne ljude da prenesu određene poruke narodu, da ih poduče, upozore… Pravoslavna crkva slavi u čuva uspomenu na Proroke koji su najavili dolazak Spasitelja, Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista. I posle toga, u poslednjih dve hiljade godina, Bog je preko velikih duhovnika upozoravao narode. Jednog od takvih duhovnika, pravednika i  molitvenika za ceo pali rod ljudski, naš narod imao je u monahu  Gavrilu.

Još kao mlad pripadao je Bogomoljačkom pokretu. Posle Drugog svetskog rata došlo je teško vreme za Crkvu. I pripadnici Bogomoljačkog pokreta bili su na meti nove komunističke vlasti. Vitomira, kako je bilo svetovno ime starca Gavrila, uhapsili su pod optužbom da je narodni neprijatelj i neprijatelj socijalističkog poretka.

Na njega su vršili pritisak da više javno ne govori da Bog postoji, da ga prestane hvaliti, da se učlani u partiju, da ne slavi slavu. On se nije hteo odreći Gospoda i svoje vere, pa su ga islednici tukli tako da mu je krv tekla iz usta, nosa i ušiju.

Posle jednog od strašnih batinanja, bacili su ga u podrum pun vode; bila je zima, voda ledena, on sav krvav i izubijan. Od udarca mu je pukla bubna opna (od tada na jedno uvo uopšte nije čuo, a na drugom mu je sluh bio oštećen ). Udbaši su javili njegovoj familiji da je umro i da dođu po njegovo telo.

Takve batine i noć u ledenoj vodi niko nije mogao da preživi. Po izlasku iz zatvora, postao je crkvenjak u Jagodinskoj crkvi, da bi u manastir pošao kad je već bio prevalio pedesetu. Monaha Gavrila ništa svetsko nije interesovalo. Nije čitao novine, niti gledao televiziju. Živeo je skromno u siromaštvu.

Manastir Svetoga Luke u Bošnjanima počeo se graditi malo pre nego što je on došao k njemu. Od jakih kiša voda je ulazila u tada još pomoćni konak, odnosno baraku. To nije smetalo ocu Gavrilu da se duhovno podvizava. Imao je jako izoštren um, znao je sve tajne ovog sveta.

Monahinja Makrina (Majstorović), koja je živela zajedno sa starcem Gavrilom u manastiru Bošnjanji, početkom devedesetih godina bila je svedok ispunjenja starčevih proročanstava. Ona je, što je mnogo važnije, zapisala proročanstva starca Gavrila.

monahinja- makrina

„Došla sam u manastir po Božijem promislu, baš kada je otac Gavrilo zamonašen. On je danas zamonašen, a drugi dan sam ja došla kao iskušenica u manastir Stubal kod Kraljeva 1987. godine. Nisam tada ni bila svesna, s obzirom da sam  poziv odabrala po ukazu mojih duhovnika i po ukazu Božijem, šta mi dalje predstoji i šta ću sve doznati preko starca Gavrila, koji je imao tako veliko duhovno i životno iskustvo.

Tako se po Božijem promislu dogodilo da starac, uprkos teškim stradanjima, ostane u životu, da nam prenese znanja i otkrovenja za budućnost Srbije, pokaže koji nam je put ispravan i odakle nas čeka svetlo“, kaže ona.

„Uobičajeno je bilo da kada dođemo iz rada, pročitamo večernju molitvu i onda uđemo u sobu kod oca, da ga pre spavanja obiđemo, da se dogovorimo za naredni dan, da nam da uputstva, da se ocu požalimo ako je nešto bilo loše, ili da ga pitamo da li mu nešto treba. Uvek smo zadnji oproštaj, kad polazimo u sobu, uzimali iz očeve sobe. Majka i ja smo spavale u sobi preko puta da bismo mogle noću oca da obiđemo, da mu ne ispadne žar i tako…

Tako smo jednom ušle u njegovu sobu bez nekog posebnog razloga, da ga obiđemo, da vidimo da mu nije slučajno spala posteljina, da mu namestimo. Otac je prišao prozoru i čudesno je pogledao. Tada još nije bilo ni bombardovanje, ni rat na Kosovu. Pogledao je kroz prozor i pogledao je ka nebu i kazao:

Joj, ćerko, vidi mesec krvav, ćerko, nebo se otvorilo, crveni barjaci sa neba kreću na Kosovo. Krvavi barjaci, ćerko, ponovo će rat, ponovo će rat za Kosovo da se bije… Muslimani se udružili’, kaže on, ’i na pravoslavlje udarili, doći će da zavlada taj njin polumesec.

Kaže, ’Ćerko moja, misle da zgaze pravoslavlje, kad se budu osmelili, Bog im neće dati, a vidim’, kaže, ’katolici sa njima šuruju zaveru protiv Srba.’

A onda je rekao: ’Vidim, ćerko, da oni donose odluku da nam zemlju rasparčaju i da nam Kosovo uzmu. Moraju se skloniti svetinje iz naših crkava, tako su i naše mudre vladike Čarnojevići radili, svetinje su nosili sa mesta na mesto, da ne bih njih agarjani poduzeli.’ Kaže: ’Vidim kuće na Kosovu gore, vidim narod beži, padaju i ubijaju i Albance i Srbe.

Vidim, ćerko, naše krstove ruše na crkvi.’ A ja velim: ’Kako, oče, ruše, ko će se na crkvu popeti, visoka je, ako padne?’ Kaže on: ’Vidim, ćerko, popeo se na crkvu i krst ruši.’ Kasnije, kada je 2004. godine bio pogrom, setila sam se toga. I tada mi je još rekao: ’Joj, rat se i nevolja bliži, velika muka i nesreća, ali ne vredi’.Tako priča mati Makrina, i dodaje:

„Starac Gavrilo je rekao da ne idemo putem kojim idu naši neprijatelji. Taj put je propast, nemojte ići tim putem kao oni, to je crna reka… Naši ne mogu Kosovo odbraniti. Oni će ga uzeti za privremeno. Monahinja Gavrila priča da su jedne večeri, nekoliko sedmica posle tih starčevih reči, došli meštani iz obližnjeg sela i rekli da je počelo bombardovanje Srbije.“

Monahinja Makrina je reči starca Gavrila zapisivala i sabrala u korice knjige  „Monah starac Gavrilo − prorok poslednjih vremena“.  I drugi vernici su bili svedoci starčevih proroštava.

Starac Gavrilo je pozivao srpski narod na post, molitvu, pokajanje, inače će se u suprotnom zbog  mnogih grehova u narodu, sveštenstvu i vladara izliti gnev Božiji:

starac- gavrilo 1

„Tada će Srbiju rasparčati, na delove. Otcepiće i Vojvodinu i Kosovo, i Sandžak, i Crna Gora će delom Albanija biti, njima će biti dana, daće se njenom narodu, Albancima, Šiptarima, na korišćenje, naši neće tamo smeti ni živeti. I tamo će naše svetinje rušiti. A svet će ih podržavati, isti oni koji su nas i bombardovali.

Uzeće nam Vojvodinu, prodavaće ravnice, tada kad više Beograd ne bude prestonica, onda će svak za sebe posebno živeti, svaka posebno. Tada će se sve tuđini pitati, oni su to i zamislili, ali narod će se pobuniti. Tada će u zemlji biti gladi, muke, bolesti će neke harati, umiraće narod takvom brzinom da neće stići sveštenici da ga sahranjuju. Ljudi će se razrediti, u selima pogotovu. Imaće da pešače jedan do drugog, da se nađu i ispričaju. I vode zdrave za piće neće imati, samo u planinama i brdima.

Biće se ljudi na izvorima da na red za vodu dođu. Iz gradova će ljudi bežati, i to u kolonama, neće imati od čega živeti, posla neće biti, fabrike neće raditi, a dugove državi neće imati od čega namiriti. Neće ljudi ni hleb imati čime da kupe. A porezi će biti na sve što imaju.“

„No Šiptari neće stati, oni mirovati neće, granicu će stalno pomerati. Strani vladari će ih sve parama podržavati, i oni će Srbina sa svoje zemlje isterati, pritisnuće ga nevoljama i tamo narod srpski neće imati nikakva prava, živeće u strahu, samo će im dati šaku zemlje, da tamo žive, ali i tu naš narod nikakva prava imati neće, sve će se Šiptari pitati. Zameriće se i sa Grčkom i sa Makedonijom, granice će pomeriti. Nemir će se proširiti na sve druge susedne države, a one će morati da ih slušaju, jer su njine članice, biće ucenjene.

Srbinu tamo slobode neće biti, sve dok Rusija ne postane carevina. Molite se svi Bogu da do toga što pre doće, tad će i Srbima svanuti. Tada će se pravoslavni udružiti, konačno će shvatiti da su zajedno jači, i onda će braniti svoje. A muslimani, oni se već popisuju, i svi se za isto bore, stalno se dogovaraju kako da zagospodare, a i papa će isto to raditi.

Znate šta je rekao Sv. Kozma Etolski: ’Za sve što se pravoslavnima bude događalo u poslednje vreme, kunite papu, on je uzročnik svih zala.’ Više se neće iz Beograda zemljom upravljati, već će se posebno, svaka otcepljena jedinica imaće svoje centre za sve. Zato, deco, nemojte verovati ni strankama ni političarima da će neko dobro ni napretka doneti, niti bilo čijim obećanjima, to su laži.

Blagoslov Srbiji može samo sa neba sići, i to opet molitvama Majke Božje i Svetih Nemanjića, sa svima Svetima. Sveti Sava plače pred Bogom, čuli ste ’Nebesku Liturgiju’, pa se podučite. Zato od neba samo pomoć očekujmo, i polažimo nadu u Boga, a ne u ljude.“

Monahinja Makrina kaže da je starac rekao da će „velike sile ratovati nad našom zemljom i naš narod neće za to vreme postradati, i za to vreme će se naš narod naglo iz tuđih zemalja vraćati u našu zemlju. Zbog nekih kartica će se vraćati, da li zbog ovih čipova (ovih novih kartica), i Tarabić je nešto slično rekao.“ Mati Makrina navodi da je starac Gavrilo prorekao da će posle pobede Rusije Srbija uz pomoć pravoslavne braće sa istoka „vratiti dokle je naše Kosovo bilo.

Albanija će pola vodom potonuti. A Šiptari će bežati u Albaniju, i dok budu čekali da se ukrcaju u one njihove brodove, živi će padati u more, koliko će im biti tesno. Vratiće nam našu teritoriju, ni jedan Šiptar na tlu Kosova ostati neće! To šta će voditi kući brodovima preko mora i okeana, to neka oni sami vide. Oni koji su im obećavali brda i dolove, ti neka ih zbrinjavaju. Prestonica Srbije biće Kruševac.“

O svemu ovom ovde rečenom otac Gavrilo je pričao često sa manastirskim gostima; bilo je tu nekada i sveštenika, monaha, naroda pobožnog, ljudi na funkcijama, uglednih i školovanih, službenika, lekara, direktora firmi. Kada je govorio o tome, nikada nije nije pričao sa nekim isticanjem, kao da on nešto posebno zna, govorio je to onako spontano, nenametljivo: ko hoće da čuje, neka čuje, a ko neće o tome nešto da čuje, ne mora ni da sluša.

Zaplakao bi često, i govorio: „Bolje, deco, da znate kakve nevolje predstoje, da se ne iznenadite, i da znate odakle samo dobru da se nadate, da se ne date prevariti.“

Poslednjih četrdeset dana zemnog bitisanja, znajući da će se uskoro preseliti u naručje svoga Tvorca, otac Gavrilo je provodio u stalnom prisustvu na Svetoj Liturgiji gde bi se pričešćivao. Upokojio se u svojoj devedeset osmoj godini, na dan Svetog Arhangela Mihaila, leta Gospodnjeg 1999. Monahinje koje su sedele kod njega u keliji primetile su kako se sa brojanicom u ruci moli Bogu, neprekidno izgovarajući Isusovu molitvu.

Sahranjen je manastiru Svetoga Luke u Bošnjanima. Iz njegovog kovčega, koji nije imao težinu, kao da se sam kretao, širio se blagoprijatan miris. U ruci je imao krst i sveću sa Hristovog groba, dok mu je lice sijalo.

Biće veliko otpadništvo

„Biće tada i veliko otpadništvo. Ko god ne bude primio srcem veru pravoslavnu, poverovaće raznim obmanama i verovaće lopovima i lažovima, verovaće lažnim obećanjma stranih vladara, a od toga ništa imati neće. Mnogi će tražiti svoja ognjišta, ali neće moći od korova da prepoznaju koje je njihovo dvorište bilo i imanje. Blago tad onima koji su naučili skromno da žive, a oni koji su naučili u raskoši, neće moći lako nemaštinu i glad da prihvate. Ništa im njihove pare neće pomoći. Tada, kad se to sve bude dešavalo, čuvajte semena svega, žitarica i povrća, da imate šta posijati, jer neće imati gde da se kupi seme ko ovo sad, pa da imate da posejete i da se prehranite…“

…„Mnogo vladika, sveštenika i teologa u zadnje vreme neće se rukovoditi po Božijem rasuđivanju, onim što je za narod korisno, već po čulnom, telesnom, zastraniće, a i po nagovoru ljudi, ugađaće im; biće tu i političara i drugih, sa kojima će oni prijateljstva graditi. Neće rasuđivati po poukama Svetih otaca.“

Beogradu preti stradanje

Starac je još rekao: „Video sam Beograd sve u sivilu i bedi, on nema više blagoslova da bude prestonica. Zbog mita, korupcije, bezakonja, sekti i nemorala. Na vlasti sede ljudi ogrezli u kriminal i bezakonje. U Beogradu naroda mnogo u nemoralu živi. Silni se rasipaju u raskoši i vilama, voze skupa auta, a sirotinja ni hleba nema deci da kupi da ih hrani. Zlo i naopako! Veliku će nevolju navući i gnev Božiji što tako nepravdu tvore…“

Zbog toga će Beograd stradati, pola Beograda biće poplavljeno, a pola će se urušiti sam od sebe jer je potkopan nekakvim tunelima. A i druga će ga nevolja snaći. Ljudi neće smeti ni ulicom slobodno šetati. Strah za svoje živote će osećati. Kad su ga pitali: Pa kako oče? Zašto? Ne znam rekao je, samo vidim kolone ljudi kako izlaze iz Beograda, nemojte tamo ići i budućnost počinjati, moraćete bežati iz njega.  Gospod će se smilovati radi molitvi i svetinja, treba sada arhive i knjige na vreme iz njega skoniti, da se ne bi za večnost zagubili.. i više on prestonica biti neće, jer on je i sada izgubio blagoslov da bude prestonica.“

O Americi

„Ameriku, taj Vavilon, Gospod će mukom pritisnuti, njeni će gradovi u vodi plivati. Od nje je sve zlo poteklo, prvi nemoral, prvi loš film, prvo loše učenje dece, pa čak sada misle i čipove da postave da nama vladaju k’o sa životinjama, da nam komanduju gde ćemo ići i šta ćemo raditi. Stavljaju sebe u ulogu Boga, a ne znaju da Bog rukovodi koracima i glavom čoveka. Bog im neće dati da gospodare, pre će svoju smrt i propast ugledati. Gradovi će njeni potonuti, vidim, u provalje koje se otvaraju, nestaće sa lica zemlje taj Vavilon, to sve zlo i leglo bezakonja.“

A ja ga pitam: „Oče, šta će biti s narodom?“ „Narod verujući u tim gradovima Bog će čudesno spasavati, i mučeničkim vencem ukrasiti.“

POGLEDAJTE VIDEO:

 

 • kaja

  Starac je još rekao: „Video sam Beograd sve u sivilu i bedi, on nema
  više blagoslova da bude prestonica. Zbog mita, korupcije, bezakonja,
  sekti i nemorala. Na vlasti sede ljudi ogrezli u kriminal i bezakonje. U
  Beogradu naroda mnogo u nemoralu živi. Silni se rasipaju u raskoši i
  vilama, voze skupa auta, a sirotinja ni hleba nema deci da kupi da ih
  hrani. Zlo i naopako! Veliku će nevolju navući i gnev Božiji što tako
  nepravdu tvore…..ETO nemam komentar

  • Dragan Zagrajski

   Pa upravo zahvaljujući ovakvim „starcima“ i ostalim džabalebarošima u mantijama koji podržavaju one koji žive od tuđeg rada a ne od svog (bogu/crkvi božije, caru carevo . . .a šta preostane ostalima) zavladao je kriminal, korupcija i nemilosrdno izrabljivanje svih u društvu osim 2-5% privelegovanih. Silni se rasipaju luksuzom ali najviše među njima je crnomantijaša – luksuzne palate sveštenstva, bezbroj novih crkava, mercedesi, džipovi i jahte.

   • c c c c

    sramota me sto si Srbin…

    • Don Silvio R9

     nije on srbin vidi mu prezime

     • Dusan Keserovic

      Veci Srbin od tebe garant. Sta si ti uradio za Srbiju? On je makar ostavio plan

     • Don Silvio R9

      od takvih velikih srba kao ti i on, mene bude sramota sto sam srbin.
      Ja sam dao oca. A sta si ti dao SRBENDO

    • Zoran Cvetkovic

     Nije on srbin,kao sto ni pas koji se rodi u srbiji nije srbin.

    • slavica

     Dragan je rekao istina,tu nema veze sa religija i nacionalnost,U Makedonija vozaju se isto sa dzipovi i luksuzni auta.A sta je najtragicnije kad ima pogreb za 10-15 min.pevanje bogosluzba kaze ti 3000din.(50e.) da platis ,a popravilo treba da das koliko imas i mozez……..Ja verujem u bog ali ne u njih nisu oni bog oni su lopovi.

     • iksan

      boze,kada bi ljudi shvatili sta je vera znali bi zasto se krste i bogu mole,znali bi i kome se moli.draga slavka,bogu se moli,a ne popovima.pop radi za pare,i on od necega mora da zivi.veruj mi,nije obavezno ni ici u crkvu,a najmanj ni da ti ,,peva,,

   • kelavpp

    Eh Dragane, Dragane, debelo ćeš da plačaš za ove reči i tvoje razmišljanje ako se na vreme ne pokajes. Pomoli se ocu Gavrilu da ti oprosti…

    • Sloba

     Za koji fudbalski tim ti navijaš?

    • miraned.hotmail.com

     Bog je jedini koji ce nam suditi po nasim delima i recima.zato brate ne sudi da ti se nebi sudilo!…..Neka milostivi Gospod oprosti svakoj ljudskoj osudi za brata svoga,jer ne znaju sta govore !

   • Goran

    Kako ces Dragance da goris u paklu nisi ni svjestan

    • Dragan

     Jel ti ovo pretiš paklom kao katolik? Kako mi objašnjavaju u pravoslavlju, na nebu nema ni pakla ni đavola?
     Ili su me opet zeznuli, kao i uvek, pa ja neozbiljno čekam na taj raj.
     Ma ništa lično. Samo ove pretnje paklom, bogom, strašnim sudom… ?
     PS. ja nisam ovaj crni sin Dragan, ja sam jedan običan Dragan (sve dok me religijski ne ocrnite).

     • Zoran Cvetkovic

      Toliko si glup da ne znas ni osnove Hriscanstva.Nisi ti ni prosao pored srkve ili vernika kada postavljas takva glupa pitanja.Pretnja coveku jeste zivot njegov,u ovom slucaju tvoj.Pakao je potpuno odsustvo Boga,znaci zivota,mira,ljubavi,svetlosti,saosecanja i svega dobrog.Ono sto preostaje jeste vecna tama,haos,bol,uzas i mucenje od onih kojima si za zivota sluzio.Nece te demoni prigrili,kako bi te andjeli primili.

     • Dragan

      Ti si duboko inficiran virusom religije i nisi za razumnu diskusiju.

     • Zoran Cvetkovic

      Kakva komunikacija moze biti izmedju verujuceg i ateiste koji ne zna ni osvnove svoje vere makar iz opste kulture?

     • Sloba

      Trebalo bi termin „Ateista“ zameniti sa „Slobodan čovek“, ili samo „Čovek“, jer on nije pripadnik ni jednoj religiji ili političkoj stranci itd. „Vernik“ treba zameniti sa „Verski pripadnik“. Ovo bi verovatno trebalo malo unaprediti, jer sam ovo smislio u trenutku. Ne volim da me nazivaju ateistom. Kakav bre ateista, pa ja sam običan čovek, Srbin i ništa više i ne želim da me religiozni pripadnici omalovažavaju ovakvim nazivom.

     • Zoran Cvetkovic

      Koliko vidim ja sam odgovorio Draganu,a ti si Sloba?U pravu si ‘ateista’nije pravi niti hriscanski izraz,ali sam hteo da nebudem grub.Pravilnije je reci bezboznik,jeretik ili neznobozac.Slobodan mozes biti samo u Bogu,inace smo svi robovi grehu i nismo slobodni.Inace u viziji svetog Jovana Kronstanskog iz mislim 1908g o poslednjim vremenima i sudu ljudima ima jedan deo gde opisuje suludu,bludnu zenu sa zvezdom na celu koja u nekakvom satanskom hramu sa svecama od smole umesto voska,mnostvo demona i naroda(palog) sva egzaltirana trci i vristi-SLOBODA!!

     • Sloba

      Zanimljiva diskusija. Uz poštovanje tebe i tvom verovanju, molim te da i ti poštuješ moje mišljenje. Ja ne prihvatam da me neko zove ateista, ili (pogrdno) bezbožnik, jeretik ili neznobožac. Ako me tako nazivaš to znači da me ne smatraš sebi ravnim čovekom, odnosno da me tako omalovažavaš i vređaš i to primeti, u ime Hrišćanstva? Zamisli da tebe vernika, neko naziva kontra jeretik, sabožnik da ne kažem nešto uvredljivije. To se tako ne govori, pa tako ni mene ne moraš zvati neznobožac ili slično. Kao što sam već rekao, ja sam Čovek, pa ako treba da pojasniš dodaš Slobodan Čovek, pa još i ime, Sloba, dalje, Srbin, ćelav, debeljko itd. Ne treba da kažeš: Sloba, nevernik ili član te i te političke stranke itd. Nadam se da me razumeš? I da znaš, ja nisam rob grehu (to je nešto pogrešno rečeno) jer sam slobodan čovek sve dok mi neko ne zabrani da budem sloboda i tada ću postaću rob (ako preživim).

     • Zoran Cvetkovic

      Stvari uvek treba nazvati pravim imenom.Gospod je sam rekao da onaj ko nije uz njega sluzi onom drugome.To covek uvek radi svesni ili nesvesno.Mozes ti mene nazvati i bigotom,ali to me ne pogadja jer bolje poznajem sebe i zanima me pre svega sud Tvorca.Tvoj stav da si slobodan covek i da nisi rob grehu(kao i svi mi) bi trebao veoma da te zabrine.To bih tek mogao da izreknem za nekog svetog starca koji je sa Bogom i Andjelima na ‘dobar dan’.Za mene bi bio greh da podrzim i potpomazem ono sto smatram tvojom zabludom jer bih time pokazao da sam ravnodusan prema tebi,a to nije ljubav vec covekomrznja.Da li je moguce da u danasnje vreme kada je sve dostupno coveku ne znas sta se deasava oko tebe,ko i kako vodi ovaj svet u propast i unistava milione ljudi/dusa?U dva klika ti je dostupno svo ucenje nwo-a satanista od alberta pajka,pa i ona ranija naravno do danasnjih dana.Isto tako i zitija svetih od prvih mucenika do nasih savremenika kao recimo Serafima Rouza,svetih grka Pajsija i Porfirija,ruske i da ne nabrajam.

    • Xman

     Sra luoas ti bre covek lepo reko

   • vernik

    Svaka ti je na mestu realni covece.Ko ima oci vidi…

   • Mare

    Bravo majstore…. Ovi imaju ekskluzivno pravo da decu siluju i neodgovaraju. Da otimaju pare narodu, a sve u ime Boga. Bog je veci od svih tih dela, a ovi mantijasi su isti ko i zeleznicari, policajci, postari ili bilo koji drugi uniformisani sluzbenici. Bog i Crkva nisu isto sto i ovi…

    • iksan

     nisi ti bas citav.hvali tebi podosta mozdane mase.o obrazovanju i da ne pisem,a o oralu i poboznosti,to je za tebe nepoznanica.niti znas sta je crkva i bog,niti znas sta su svestenici i uniformisana lica.jadno je to sto sebe vidis kao vernika,jer vere u tebi nema.zloba i zavist vladaju tvojim srcem.postuj sebe da bi mogao postovati druge.

     • Gagi

      ne kaze se hvali nego fali! Hvaliti znaci isticati necije vrline a tebi fali obrazovanja.

     • iksan

      u pravu si,gresku sam uocio ali kasno.moje je obrazovanje primerno mojoj struci.hvala ti na strucnom objasnjenju,samo ti fali gram mozga.

     • Zoran Cvetkovic

      Zlonamerni,znaj da je svaka ljudska mudrost smesna i nistavna pred Bogom.

     • Mare

      Sta da postyujem? Onog popa koji je decu u Vranju silovao i jos dobio unapredjenje ili ovi katolicki koji takodje opet decu zlostavljaju. Otisli su ti popovi mnogo daleko od Boga i onoga stto Bog trazi od nas. Popovi voze najbolje automobile, a to mi nekako ne ide sa onim Hristovim povicima da se treba odreci svih materijalnih izazova. Nemoj molim te Ti da mi drzis predavanje o Bogu i popovima.

     • iksan

      ne vredi tebi drzati predavanje,jer ne mozes proste stvari da shvatis.po cemu mislis da su silovali decu,sigurno si procitao u novinama.o bogatstvu ili siromastvu popova,nije tvoja briga.svestenici su ljudi,i oni rade za pare,i njihova deca trebaju da zive,jedu,oblace se.ko kakvo vozilo vozi,licna je stvar.sta reci za profesorei ucitelje,-mnogi su svojim profesijama ucili decu,a ta ,,znanja,,su ,ispostavilo se -lazi i ne upotrebljivo.profesori i ucitelji takodje voze automobile.sta reci o politicarima i njihovim milionskim materijalnim vrednostima stecenim na lazima i prevarama.

     • Mare

      Upravo o tome se radi. Svastenici i popovi nisu obicni ljudi vec bozji i moraju po Bogu da zive i odricu se sveg greha koje im zemaljsko drustvo nudi. Moraju u ovoj nemoralstini biti cisti i ispravni, a ne najbogatiji ljudi koji opet da pomenem kradu i od same crkve. Priloge sa ikona trpaju u svoje dzepove, a crkve nam ostaju oronule. Jer takve ljude da postujem? NIKADA. To su 99 posto pseta

     • iksan

      zasto vidis u tudjem oku trun,a u svom ne vidis baolvan,to ti pise u novom zavetu.pusti popove da zive svoj zivot.svi su ljudi boziji,pa i popovi. komunisticke i primitivne definicije zaboravi,i ko trba da bude cist ili prljav,jer svi mi zivimo svoj zivot radi sebe,a ne radi popova.musliman nikada ne pljuje po svom hodzi,ili katolik po fratru,a nas srbin sveznalica samo pljuje po crkvi i popovim i sve zna.sramota je moj srbine koji nisi ni usao u crkvu,a i ne znas ni kako se celivaju ikone. nisi ti moj zemljace procitao nista od crkvene literature.zaboravi sta drugi pricaju,mani se sazvakane hrane,jer sazvakana hrana je bljutava

     • Mare

      U mom oku moze da stoji i cepanica, ali u popovom mora biti cisto. Ja se ne izdajem za Bozjeg glasnika, a oni da. Ti ovde jedini zvaces prezvakane fraze i pozivas se na komunizam, a zasto? Zato sto nemas sta da kazes drugo. Cim popovi siluju i otimaju Vi veliki nazovi vernici pravdate ih komunizmom i komunistickim udarom na njih. Pa /Ja ne vidim da je crkva nestala tokom komunizma, sta vise izgradjena je i obnovljena mnogo vise nego danas…

     • iksan

      zaista si covek bez razuma.da li si u nekoj sekti,ili si tolika neznalica,zaista te ne mogu razumeti.znas li ti sta je ,,boziji glasnik,,
      pokusaj u zivotu da nesto procitas,naucis,razumes,ili citas samo sektasku ili partijsku literaturu.da li je za tebe najdeblja procitana knjiga slikovnica sa debelim listovima bez teksta.znanje nije zec da pobegne,znanje oplemenjuje coveka i dusu u njemu,tera zlo iz coveka,prosiruje vidike…
      sto si se zakacio za popove,crkvu,silovanja,za otimanje.
      gde si to video da pop otima,da siluje,da laze…
      sta reci za prosvetu,za ono sto smo ucili u skoli sto se ispostavilo da je laz i pogubno.
      sta reci za politicare,za njihova nedela i krvave tragove..pokusaj biti pametan i razuman,a to ces postici ako ucutis dok si ziv,jer je tvoj koficijenat inteligencije,jednak koficijentu inteligencije embriona kanarinca.

     • Mare

      Sta ce mi glasnik koji otima i bogatom i siromasnom? Ti veruj u njih, Ja necu nikada. Bog je u svemu i Bog je sve tako kaze Biblija, pa sta ce mi popovi lopovi da verujem u to. Nego cisto da Ti kazem eto i Ti se nerazlikujes od njih. Vredjas zenu bagro i kunes se u crkvu i predstavljas kao neki vernik. Pi sramoto.. bezi dzukelo besramna. Takvi kao Ti dosli da drze govore o Bogu i veri.

     • iksan

      e moj livadaru,za tebe nije ni trava,vec da brstis ostrugu.ti pricas o veri ,bogu i popovima.ti jednostavno nemas ni osnove o veri,moralu,a ni o bilo cemu.i da znas,u popove se ne veruje ,vec u boga.zasto da trosim svoje vreme da te necemu naucim,jer ti si jadna sitna dusa,tj.siromasan duhom.ti nisi u stanju da razumes osnovne i proste cinjenice.i veruj mi,da te je kobila ozdrebila,bio bi pametniji. osim toga,bespredmetno je da se iko sa tobom raspravljas.zaista ti kazem,razum je tvoj ispod dostojanstva coveka.uzmi procitaj nesto,procitaj sveto pisma-mada sumnjam da ti to mozes.tvoja iskrivljenost i zloba u srcu to ti ne bi dozvolilo.

     • Mare

      Ukoliko slusas nekoga i pratis kao tele to znaci i da verujes u njega i njegove reci. Zato nevaspitani telac kao Ti to nemoze da shvati. Ozvaniceni zenomrzac i nekulturni pas koji luta od crkve do crkve da spere grehe, a kad izadje iz gradjevine nastavlja da mrzi sve oko sebe nema prava da prica o Bogu.

     • Zoran Cvetkovic

      Oni ce svoju platu primiti.Svetitelji nas uce da je mnogo svestenika u paklu,a i sam starac Gavrilo govori o otpadnicima od vere u crkvi.Zapitaj se bolje u kakvom je stanju tvoja dusa kada imas takav pogled na stvari i tako se izrazavas.

     • SLAVICA

      Bravo tako je,a jedan paravoslavni pop u Baselu uhvatili su ga u hotel sa prostitutke A MI OSTAVLJAMO PARE U CRKVI ZA ZDRAVLJE….

     • iksan

      steta sto tebe nije kresnuo,mozda bi nesto i naucila od popa.cuti tamo ,uzmi krpu i zavrsi taj posao.mozda ce ti se i posreciti,jer ne zaboravi ,da su ljudi boziji,a zene popove.a kazes ostavljas pare za zdravlje,tesko je da si ostavila neki cent.ipak,za tebe je doktor.

     • Mare

      E sramoto… To si ti.. Pricas o Bogu, a ovamo zenu vredjas.. Bagro od coveka

     • iksan

      e moj livadaru,za tebe je trava da pases,ali onu suvu.veruj mi,imam stado ovaca i koza,ali onaj moj ovan predvodnik,pametniji je od tebe .drago mi je sto gledajuci i cuvajuci moje stado odmaram dusu,i sto sam daleko od takvih sveznajucih i prepametnih.planina je cudo,odmara i oplemenjuje dusu-veruj mi.

     • Sloba

      Poznato je kroz istoriju kako religija gleda na žene. Ako si hrišćanin odmah se moraš izviniti. Nemoj da pobegneš.

     • iksan

      sta ti znas o hriscanstvu i veri.da ste vernici,i da imate bozijeg straha,ne bi gledao u tudje dvoriste,a gospodja ne bi slusala i pricala sta ko i gde radi.popovi su ljudi kao i svi mi.zasto pljujete po necemu sto neznate,nesto sto je daleko od vas.nije dobro ako pop ide peske,nije dobro ako pop vozi biciklo,nije dobro ako pop vozi auto,nije dobro ako pop jede,nije dobro,a sta je za vas dobro.gospodja neka gleda sebe i svoj moral,a to vazi za sve nas.e zato sam napustio grad,i otisao na selo da cuvam stado mojih ovaca i koza.

     • tavita

      Postoje „slepci“ i „spavači“,ljudi kojima su duhovne oči zatvorene i ne vredi pričati jer sve se dešava po Božijem promislu!Svako za svoja dela će odgovarati!

    • Zoran Cvetkovic

     Bog i Crkva jesu isto i on nju naziva svojom nevestom.To sto neki svestenik ne zivi kako prilici i podleze iskusenju,koje je kod njih mnogo vece nego kod mirjana,nece tebe opravdati ni malo pred sudom,pa nema razloga da bodes egzaltiran.

     • Mare

      Crkva je Bozja kuca na zemlji i Ja to postujem, ali uniformisane popove lopove nikada. To je bagra koja otima ljudima. To je izvor svog zla na zemlji. Izdaju se za Bozje ljude, a ne zive po Bozjem zakonu. Sad mi molim te reci kako si zatrovao svoj mozak verom u takve ljude? I nemoj da mesas gradjevinu i Boga.. iskljucivo pricamo o popovima.

   • Olga

    Ja se potpuno sa tobom slazem

    • iksan

     ipak,poseti ponekada i doktora.lekic ponekada i pomogne.

    • Zoran Cvetkovic

     Stara je prica o slepcu koji vodi slepca i gde takvi zavrsavaju.

   • alekss

    nauci da razlikujes ‘mantijase’ od poboznih monaha komunjaro beogradska, o takvim nadmenim skotovoma kao sto si ti se upravo delom i govori

    • raler

     on je to rekao pre 15 god i obistinilo se dosta toga i ti i dalje ne verujes nego trazis opravdanje da pljujes po popovima,ah da rekao je da ce biti otpadnistva upravo na takve kao ti je mislio…

    • Dragan

     Kakav divan vernik.

   • iksan

    da li si ti nekada bio u crkvi,i da li te je mozda kobila ozdrebila.veruj mi,da te je kobila ozdrebila,bio bi pametniji

   • Fini_Mangup

    daleko tti lepa kuca al pametno ti je sto citas ovog divnog starca mozda se pokajes….

   • Nataša-16

    Oprosti mu Bože ne zna šta radi i priča! Pa pročita li da je starac rekao za mnoge vladike i sveštenike da će podleći iskušenjima?

 • Nemanja

  Ljudi, prva slika je sv.starac Gavrilo Urgebadze iz Gruzije

 • boki

  Želim samo kratko da se nadovežem. Starčevo proroštvo čitam od 2007.godine, a izrečeno je u vreme bombardovanja 1999.godine.
  Kako vreme prolazi reč po reč sve iz starčevog proroštva – BIVA.
  Između ostalog obistinilo se:
  1. Čipovi – prvo zatvorenicima a onda svima.
  2. Seme – čuvajte semena svega-da imate šta posejati jer neće biti kao ovo što imate sad. (GMO SEME STARAC PREDVIDEO)
  3. Rušenje krstova na Kosovskim crkvama. Život Srba na Kosovu.
  4. Poplave u Beogradu i njegovo urušavanje – POČELO.
  5. Nesloga u državi i crkvi. (Opisano do u detalj)
  ….
  NA KRAJU:
  Na osnovu starčevih kazivanja može se spasiti Srbija i bilo bi dobro da ova kazivanja dođu do onih koji nešto odlučuju. Ako u opšte neko želi to da čuje.
  Ovaj monah starac je SVE rekao.

 • boki

  Želim samo kratko da se nadovežem. Starčevo proroštvo čitam od 2007.godine, a izrečeno je u vreme bombardovanja 1999.godine.
  Kako vreme prolazi reč po reč sve iz starčevog proroštva – BIVA.
  Između ostalog obistinilo se:
  1. Čipovi – prvo zatvorenicima a onda svima.
  2. Seme – čuvajte semena svega-da imate šta posejati jer neće biti kao ovo što imate sad. (GMO SEME STARAC PREDVIDEO)
  3. Rušenje krstova na Kosovskim crkvama. Život Srba na Kosovu.
  4. Poplave u Beogradu i njegovo urušavanje – POČELO.
  5. Nesloga u državi i crkvi. (Opisano do u detalj)
  ….
  NA KRAJU:
  Na osnovu starčevih kazivanja može se spasiti Srbija i bilo bi dobro da ova kazivanja dođu do onih koji nešto odlučuju. Ako u opšte neko želi to da čuje.
  Ovaj monah starac je SVE rekao.

  • bojana

   tacno,sve sto je rekao je tacno!

  • smrijeka

   zaboravio si napomenutu : ‘Gradovi će njeni potonuti, vidim, u provalje koje se otvaraju, nestaće sa lica zemlje taj Vavilon, to sve zlo i leglo bezakonja.“ – Fracking , sa urusavanjem zemlje vec imaju problema

   • Dragan

    A, da li će potonuti i banke? Da se bre, ratosiljam ovog crnog kredita.

  • zmaj

   ovo je mogao da predvidi svako ko je malo bolje gledao, bez da omalovazavam njegove reci ali ovo su videli mnogi tako da nije rekao nista originalno

 • nilan

  jos nesto, kad je bio u tom podrumu onako izubijan od udbasa pomolio se gospodu, duh sveti je sisao stavio prst u tu ladnu vodu, kad su udbasi sisli dole misleci da je mrtav zacudili se, on ni ogrebotinu a voda kao u banji topla, mnogi tad poverovase u boga i krstise se

  • Peca

   Istina, lično sam video tog svetog duha kako dolazi u zatvor. Budite sigurni da je to tako.

   • Zoran Cvetkovic

    Mislis da si duhovit?Uvrede Svetog Duha tesko ces oprati.Bog se skriva od onih koji ga ne traze i otkriva onima koji su njegovi.Nama su takva cudesa i Bozje intervencije prirodna stvar,da ne kazem svakodnevnica.Za pocetak pocni da se molis i zivis bogougodno pa ces vremenom mozda i ti zadobiti blagodat.Mozda recimo i tebi Gospod pokaze pakao da vidis kako zavrsavaju oni koji vredjaju i hule na Duha Svetoga.

    • Peca

     Pa ja sam u paklu od kad sam se rodio. Ne možeš goreti do veka. Može jedno vreme, a onda izgoriš. Kraj. Ili možda kad izgoriš ideš na novo gorenje. Pa ako je to stalno tako onda će ti gorenje postati standardni način smrti (umalo da kažem života). Šalu na stranu, ali vidim da ovu prepisku čitaju uglavnom religiozni. Ovi koji su slobodni su u manjini. Slabi su, pa ne morate da pokazujete toliku mržnju, nasilje i mišiće, da ih vređate i da im pretite u ime boga. Ne trebate VI da ih prevaspitavate, jer tako izazivate otpor, inat čak i odvratnost. Vi ste loši hrišćani ako se tako nedolično ponašate.

  • Zoran Cvetkovic

   Sveti andjeo,ali svejedno je.Primetno je da su taj deo izbacili.Nisu to smeli da urade..

   • Peca

    Ti si jedan mnogo dobar i pametan božiji advokat.

 • Dragan Zagrajski

  Zar je dovoljno obući crnu mantiju, lupetati i koristiti se lažima i poluistinama i „zavredeti“ da se uopšte spominju takve baljezgarije. Dođe mi da ponovo „pozovem“ te komuniste kako bi nas očistili od džabalebaroša i zla koje je je naraslo do neslućenih visina. Tu podrzumevam pre svega SPC i njihovog poglavara koji se izjavama u poslednjih nekoliko dana narugao kompletnom narodu koji je zadesila katastrofa. Izjaviti da je npr. LGBT populacija uzročnik poplava po Srbiji nije ništa drugo nego pozivati na fašistički obračun sa „izmišljenim“ krivcima kao što su to bili Jevreji, Romi ili Srbi.

  • Sanja

   Čemu tolika potreba za vređanjem i ponižavanjem naše pravoslavne crkve? Ako ti se ne sviđa , u redu, biraj šta ti odgovara. Izbor imaš, zašto vređati?

   • Sloba

    A, gorećeš u paklu?

    • Zoran Cvetkovic

     To se podrazumeva ako se ne promeni,ali nije na njoj da mu to kaze.Sve su to rekli Sveti Oci i Biblija.

     • Peca

      Pa, kada smo kod biblije, napisaše je Jevreji. Završena je oko 1600 i neke, uz engleski doprinos. Ima tačnih i ne tačnih istorijskih događaja i još što šta. Za sad toliko, a ako želite mogu ovde da navedem neke detalje koji nisu reprezentativni.

     • Zoran Cvetkovic

      Bibliju je stvorio Sveti Duh,a covek ju je zapisao kako mu je receno.Na svetom pismu su se spasavali svi sveti u Bogu i niti jedan ne rece da je falsifikat.Biblija je onakva kakva treba da bude i stvorena je za coveka ili mozda naivno mislis da tvorac neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog nije mogao da sacuva jednu knjigu od necastivog.Sigurno znas sta se desilo sa Simeunom Bogoprimcem kada je hteo da prepravi jednu rec.Biblija i svetootacke knjige jesu jedina sustinska potreba coveka u pisanoj formi.

  • Sanja

   Čemu tolika potreba za vređanjem i ponižavanjem naše pravoslavne crkve? Ako ti se ne sviđa , u redu, biraj šta ti odgovara. Izbor imaš, zašto vređati?

  • vojvoda preveticki

   da si pazljivo citao video bi da i on kaze da su popovi yastranili sa parama

   • alekss

    dzaba, zagrajski je izgleda beogradska komunjara djubre neko nadmeno

  • dejan

   slusaj bre ti dragane ako nemas sta lepo da napises ne pisi onda retardu

  • Milica

   Nemojte vređati ovako, zaista nije u redu, posebno u ovakvim trenucima… Ipak, htedoh da Vam skrenem pažnju na jednu činjenicu: Starac Gavrilo je bio monah, a ne sveštenik u SPC. I da ste ikada bili u jednom samo manastiru, bilo bi Vam više nego jasno koja je razlika između života monaha i popova.

   • Milan

    Bravo Milice, razlika je velika.Mada mi ni oni nisu bas najjasniji, u svoje redove primaju razne kriminalce koji beze od zakona.

  • jelena

   Dragane ti imas opasan mentalni problem.Toliki da mislim da predstavljas veliku opasnost za drustvo.

  • OGNJEN

   MORA DA JE DERPE ZATO NEVOLI SVESTENIKE I MONAHE!

  • vernik

   Dragane bravo.Mentalni problem imaju oni koji ga u tebi vide.Sramno je kako crkva danas prikriva svoja zlodela i svoje zlikovce,a njeno „stado“ nema nimalo kritike i samokritike.U stvari to je isuviše visok nivo svesti i možda to ne bih trebao da očekujem od „stada“.Neka im bog oprosti ,ne znaju šta govore.

   • Rema

    Ovaj Dragan podrzava samog sebe pod imenom vernik. Bog neka je s tobom Dragane, vernice ili kako god…

   • iksan

    koliko se meni cini,ti si jedan zalutali ovan,daleko od stada

   • Zoran Cvetkovic

    Bog ce oprostiti onima koji se kaju i ne osudjuju druge.Dakle ti kao takav nemas sanse.

  • Milo

   treba da bude sramota!!!!, sektas , jel se ti drogiras??? ili si pijan???
   ne lupaj gluposti , ovde ajde mars napolje, iz ove stranice , monah gavrilo je dokazo sve i sve je pogodio !!!!

  • zoran

   Dragane što se dogodilo stanovnicima Sodome i Gomore zbog njihove LGBT populacije? Tko je bio kriv za njihovu nesreću? Samo LGBT ili svi? Svi su bili krivi, LGBT zbog svojih opačina, a ostali zato što su to tolerirali. Ne budi naivan jer imaš dovoljno godina.

  • Zoran Cvetkovic

   Parada sodomije je i trebalo da se desi u maju,zar ne?Kako su prosli sodoma,gomora,vavilon?Kada bi jadan znao kako lako u trenu mozes da izgubis taj smesak i da zadobijes vecnost u kojoj bi proklinjao sebe u vecnim mukama.Ne daj Boze.

  • Mare

   Bravo majstore…

 • mile s Morave

  Koji su to biblijski proroci najavljivali Isusa kao sina Bozijeg? Ljusi radije prate ovakva rasisticka bulaznjenja nego zdrav razum. Ja kazem da je chile izlapeo, a objasio bih i detaljnije zasto

  • makikiss

   Procitaj Sveto pismo pa ces naci odgovore!

  • Pera

   Covece tebi Amazon da prodje kroz selo a ne Morava ti se ne bi opametio.

  • None

   Silne knjige napisaše o tome, a naše srednjovekovne crkve, naročito iz doba kralja Milutina, imaju čitave cikluse fresaka sa temom „Proroci te najaviše“. Pa sad, ako već bulazniš o rasizmu, ako ti zdrav razum ne dozvoljava da upoznaš srpsku umetnost, pročitaj bar Sveto Pismo.

  • Zoran Cvetkovic

   Samo u bibliji bar 80x.Rod,poreklo,godina,mesto rodjenja.Inace u izraelu postoje dva Vitlajema,a u starom zavetu oznacen je onaj na severu gde se inace i rodio,drugi je skroz na jugu.

 • Jovan

  Ljudi cemu svadja? Slusajte…kako kaze OTAC GAVRILO, ko zeli da slusa nek slusa a kome se nesvidja..nek ne slusa!

  • danica

   Bravo bas tako ko ne zeli nemora ni slusati al nek i nevredja ono sto je SVETO…

 • Jovan

  Ljudi cemu svadja? Slusajte…kako kaze OTAC GAVRILO, ko zeli da slusa nek slusa a kome se nesvidja..nek ne slusa!

 • ghost

  hm, samo smo mi grešni, nešto me ova priča nervira

 • Aleksandar

  Dragane ni vama slični ne morate da vređate to što smo sada. Bili smo mnogobošci sad smo Pravoslavci, ali ne zaboravite da smo sve najlepše i najbolje poneli od pređašnje vere. Pravoslavlje je sada naša vera i viši stepen Duhovnosti ! Tako da ne moraš gledati površinski i plitko, a pogotovo na to što ljudi ljudi od Crkve i Države rade to što rade.
  Pogledaj malo u nazad, potrudi se da se tebi i ostalima probudi nacionalna svest i pripadnost tvom narodu.

  • Sloba

   U poslednjem ratu samo nekolicina čete je bila nereligiozna. Oni nekako pretekoše, valjda ih je bog spasao pogibije ili ranjavanja. Ali, neki izgubiše živote usuđujem se da kažem, za bolje Srpstvo. Prema tome Aleksandre, ne vidim potrebu da ljudi nužno budu religiozni, a da bi se u njima probudila nacionalna svest i pripadnost svom narodu kako vi kažete. To je skroz pogrešno i pretenciozno, čak zastarelo i vrlo uvredljivo. Aleksandre, trba da znate (a siguran sam da znate) da ima nas Srba koji mnogo i iznad svega volimo svoju majku Srbiju i koji bi sigurno i život dali za nju. Mi poštujemo našu svetlu istoriju i dičimo se njome i našim hrabrim dedovima i njihovom slavom. ALI, na vašu žalost MI NISMO RELIGIOZNI. I šta ćemo sad? Što reče onaj, mi smo SLOBODNI LJUDI. Po meni vi niste slobodni jer pripadate religijskom pokretu, grupi ili stadu. Pa, neka niko vam ne brani da verujete u šta god želite, ali nije lepo da nam ako ne verujemo u božanstva kažete da nismo Srbi ili da smo loši Srbi. To je sramna neistina da ne kažem naročito smišljena laž i to bi trebalo da izbacite iz vašeg propovedanja jer time vređate veći deo Srpskog naroda stavljajući takođe, smišljeno, vernike iznad slobodno mislećih ljudi.

   • Sloba

    Napravio sam lapsus u prvoj rečenici. Zadnja reč treba da bude religiozni, a ne nereligiozni. Molim za izvinjenje.

 • zdrafko

  Najbolji mi je onaj dio “ gde vidi “ da katolici s muslimanima kuju zavjeru protiv srba. To je otprilike kao da netko kaže da su svojedobno srbi zajedno s marsovcima napali Hrvatsku. Stvarno, hrvatima i bilo kojem drugom kršćanskom narodu je naprosto san imati na granici fanatične muhamedance. Nego, jel taj „sveti“ deda, koji vidi neprijatelje u svemu nepravoslavnom, vidio razaranje Vukovara i sva ostala sranja koja su njegovi zemljaci napravili u komšiluku?

  • sale

   Zasto ne procitas pazljivo, polako? On govori o Srbiji i Srbima pre svega, o tome zasto nam je tako kako je i sta nas ceka ako se ne promenimo.

 • Done

  E dzede, oli si ziv? ako nisi, neka nisi…kako ne vidze dze se tudzmani i milosevic dogovarase da vode rat protiv srba?

  • marija

   ???

 • nedzad avdic

  ovaj covjek je zasluzio postovanje

 • Slobodan

  Strasno kakvih sve ljudi ima i sa kime mi zivimo,sve ce nas ovako zadesit kao sto je rekao Otac Gavrilo,kao sto su rekli i Tarabici,polako se sve i ispunjava,zao mi je nase dece koja ce to najvise osetiti na svojoj kozi zbog nasih grehova i grehova nasih predaka,molite se ljudi za spas,dolazi nam sudnji dan svima,svako svoje breme ce nositi i za njega odgovarati.

 • Za Srbiju

  Ko hoće, vidi i sam gde Srbija ide.
  Problem je što niko ne mari.

  Postali smo ravndušni svedoci poslednjih stranica srbske istorije.

 • drakce

  Imenjace, zaboravio si na one svoje istomisljenike ateiste, demokrate i ostali sljam koji se u ime jednakosti obogatio silno, a nemoralnu politiku proglasio za normalnu. Starac je prorekao jer je video, a video je jer je ziveo ispravnim zivotom i sto je najvaznije voleo je. Svaki ateizam propagira samo interes i nista vise!

 • Pingback: UPOZORENJE STRUČNJAKA: Ceo Beograd leži na poroznom tlu i mogao bi da potone! | Web-tribune.com()

 • miroslav

  Mlati stari praznu slamu.
  Sve se to vec obistinilo posle 2. Sv. Rata.

 • Ivan

  Doticnom draganu,neka je bog u pomoc,on je jedan od onih za koje ima jedna anegdota koju je ispricao sveti starac pajsije svetogorac koja kaze izmedju ostaloga : Vracao se covjek iz manastira u kojem su bili 9 dobrih monaha,tacnije zivih svetac
  a,i jedan losi,koji je skrenuo sa gospodnjeg puta,covjek kad je izaso iz manastira razglasi da u manastiru ima jedan losi monah,a onih 9 koji su bili zivi svetitelji ne pomene,pouka price je da svako vidi ono sto zeli !

 • ana

  Ja postujem prorocanstvo oca GAVRILA….lepo je opisao srpski narod u celini.Sve je tacno.Nema razlike ni za svestena lica. i oni svesteni lopovi su deo kritike i otpadnici…..zato je pravoslavje u krizi…..odrzava ga narod…Mi sirotinja pogodjena nemastinjom izivimo nedostojno u ovom vremenu

  • Sloba

   Pa lepo je što poštuješ oce, ali mi nije jasno zašto onda loše živiš?

 • ana

  Sirotinja i posteni….ZELE DOLAZAK BOGA NA ZEMLJU da za nju donese blagostanje….U bibliji stoji:ISTI I DACE TI SE…..ne da zamislis da sedis a padne ti vreca zlata sa neba…..Nego sedi i vidi koji su tvoji problemi..pravi planove za izlaz…Lepo je praviti planove kad funkcionise porodica.???“ako ne funkcionise onda se covek mora obracati za sagst drugima i iz pomoc s veron u boga i svoje ciljeve USPECE. ako ne odjednom…onda hornok do kraja..Ja se tako borim dobijem…padnem..i nastavljam……i sad sam opet na pocetku nove ideje za spas…dace bog….borim se vec godinu..ne odustajem….JA I BOG ZAJEDNO…ovo je moje iskustvo…mozda nekom pomogne

  • danica

   SA VEROM U BOGA TO JE PRAVI PUT!!

 • Jelena

  koji razvratnik i sotona koji ne prepoznaje sveto i bozansko…

 • ana

  NLepo je otac Gavrilo opisao……sta je bi trebala biti vrednost u srpskom narodu…LJUBAV PREMA BLIZNJIMA……Mi smo vekovima truli unutra….zato nas svi gaze….da se nasa srpska drzava hrani ljubavlju i postenjem..POSTOVANJEM…..niko nam nebi mogao nista….Iznosenjem istine..Otac Gavrilo je hteo pomoci Srpskom narodu da se vidimo ko smo i sto brze menjamo….nazalost ako nista ne ucinimo…..ovo prorocanstvo ce se potpuno obistiniti…..Hvala mu…..ovim se OTAC GAVRILO obratio ljubavlju koje u sebi nosi. za srpski narod…..MI TREBA DA RAZUMEMO NJEGOVO PROROCANSTVO i…..promenimo se na BOLJE

 • kamenorezac

  …„Mnogo vladika, sveštenika i teologa u zadnje vreme neće se rukovoditi po Božijem rasuđivanju, onim što je za narod korisno, već po čulnom, telesnom, zastraniće, a i po nagovoru ljudi, ugađaće im; biće tu i političara i drugih, sa kojima će oni prijateljstva graditi. Neće rasuđivati po poukama Svetih otaca.“

  Šta pojedincima ovde nije jasno, zar to nije danas tako? Kada vlast nije utemeljena na vladavini prava to je TIRANIJA. Tiranija zapravo nije vlast, nego samovlašće pojedinaca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. Srbi su robovi sopstvenih tirana. Što se tiče SPC-e, ona dobro zna da takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga, jer Bog ne poznaje samovlašće kao kategoriju vlasti.

  Živimo u velikom otpadništvu koje se upravo odigrava pred našim očima.

 • Spasitelj

  .
  Sve mi je jasno. U državi Srbiji (bez obzira kakva je, naša je) nazvati jednu njenu teritorijalnu jedinicu pod turskim imenom SANDŽAK sve govori ko stoji iza ovoga i kakve su mu namere (iskren da budem, nisam ovo ni pročitao niti imam nameru).

  Pametnima je SVE jasno. Toliko.

 • Defrim Iamun Dardanian

  koje gluposti…

 • miljan

  starac je lepo reko da svestenici nece raditi svoj poso a pojedini nepismeni i bezboznici sto sve kontra shvataju zato smo dovde i stigli svako ce odgovarati za sebe nismo mi tu da sudimo doci ce taj koi treba da sudi svima po zasluzi samo jos malo

 • Pingback: Monah Gavrilo: Predskazanje o sudbini Srbije i Beograda u danima koji slede (VIDEO) | smiuchin()

 • Slobodan Stanisljevic

  ZA SVE KRIVA SLAVICA DJUKIC-DEJANOVIC STO DOZVOLJAVA PACIJENTIMA DA JAVNO GOVORE

 • boris

  Kako ces izvaditi trn iz oka bratova,kad gle,brvno u oku tvome,
  Ljudi, budite Hriscani(dobri,milostivi,smireni,ne grdite druge itd.)pazite vi na vase duse
  Ostavite se kom.o dr.
  Gospodi Pomiluj nas gresne

 • I see your website needs some fresh content. Writing manually is time consuming, but there is tool for this task.
  Just search for; Digitalpoilo’s tools

Close
Podržite nas
Lajkujte našu FB stranicu!