Home / IZA KULISA / SVETSKI CENTAR ZA ISPIRANJE MOZGA JE U ENGLESKOJ, A NAD NJIM JE VENECIJANSKA CRNA ARISTOKRATIJA!

SVETSKI CENTAR ZA ISPIRANJE MOZGA JE U ENGLESKOJ, A NAD NJIM JE VENECIJANSKA CRNA ARISTOKRATIJA!

Institut u Tavistoku, u engleskoj grofoviji Saseks predstavlja svetski centar za ispiranje mozgova i manipulisanje društvom.
Piše: Danijel Estulin
engleska- kraljica- elizabeta 2
Ta organizacija, koja vodi poreklo od malog Biroa za vojnu propagandu smeštenog u Velington Hausu u godinama Prvog svetskog rata, sazrevala je i porasla toliko da se sada unutar nje rešava sudbina čitave planete i u tom cilju menjaju paradigme savremenog društva.

U ovom revolucionarnom radu koji će nesumnjivo izazvati efekat nuklearne eksplozije jačine 500 kilotona, razotkriva se mreža Tavistoka i otkrivaju metode ispiranja mozgova i psihološkog rata koje se stalno adaptiraju i u naše vreme dobijaju formu sveobuhvatnih projekata socijalnog inženjeringa.

Radi se o realizaciji „Zavere Vodolije“, kako je nazivaju sami ispirači mozgova, imajući u vidu strogo poverljivo istraživanje izvedeno 1974. u okviru Stenfordskog naučno-istraživačkog instituta, koje je dobilo naziv „Promena tipa čoveka“.

Ova knjiga može se smatrati i za priručnik za borbu sa ispiranjem mozgova.

Metode i stepen ispiranja mozgova zavise od nivoa neukosti žrtve. One su prisutne u svim aspektima našeg svakodnevnog života. Procese upravljanja društvenom svešću možemo i sami da osećamo na osnovu ličnog iskustva, a to nije koincidencija ni slučajnost.

Svi smo mi svedoci dezintegracije svetske ekonomije, koju su planirali i ostvaruju najmoćniji ljudi sveta. Ova knjiga o Tavistokskom institutu je pokušaj da se dokaže realnost te zavere, da se pokaže ko iza nje stoji, koji je krajnji cilj tih ljudi i na koji bismo način mogli da ih sprečimo da nas odvuku u pakao.

Sa potpuno opravdanim ogorčenjem i zabrinutošću čitalac ove knjige doći će do zaključka da moralno, materijalno, kulturno i intelektualno rasulo koje iz dana u dan bespomoćno gledamo u čitavom svetu, nije slučajno i da to nije Božija kazna zbog naših zemaljskih grehova, nego ciljno stvarana i nametana socijalna kriza.

To nije iskušenje koje nam je s neba poslato. Radi se o realnim stvarima, a budućnost naše planete izložena je opasnosti.

Svi modeli savremenog muzičkog izopačavanja stvaraju se u specijalnim laboratorijama. Svaki narkoman je nus proizvod dalekovide državne politike čiji je krajnji cilj uništenje ljudskog duha i degradacija čoveka.

Svaki fanatik koji sebe naziva sledbenikom joge, transcendentalne meditacije ili telekineze, svaki ekstremista, bilo da je levičarski ili desničarski, svaki bahaist, svaki član grupe kosmičke svesti, svaki adept nju-ejdža i oslobađanja svesti, svako ko veruje u kemtrejl i ekstrasense – svi oni su deo iste centralizovane, sveobuhvatne zavere, realizacija nekog tajnog projekta koji finansiraju državna vlast i svakakvi fondovi.

Dobrodošli u kolo veštica! Svi čudaci sveta, dođite kod nas u goste!

vatikan

U svetu dima i ogledala nema grešaka, koincidencija i slučajnosti. To se u ovoj knjizi dokazuje ne ostavljajući ni senku sumnje, već se dokazi iznose kao na sudu. U ovu svrhu mogu da posluže samo najubedljiviji i provereni dokazi, jer ulog je suviše visok, kao i moći onih koji se suprotstavljaju autorima knjige.

Sve je stavljeno na jednu kartu, budućnost naše planete, besmrtnost ljudske rase i opstanak čoveka kao vrste. Mi ćemo pobediti, uspećemo po svaku cenu, jer drugu šansu nećemo imati. Ovim radom koji će izdržati ispit vremena ja sam povukao liniju – oni je neće preći! Nećemo se predati.

U vreme Drugog svetskog rata Tavistok je bio sedište propagandne uprave britanske armije koja je u oblasti psihološkog rata diktirala svoju politiku uključujući i armiju SAD.

Pogledajte oko sebe! Nakon frontalnog napada na našu budućnost, koji su preduzeli vodeći svetski stručnjaci u oblasti društvenih nauka i socijalnog inženjeringa, moralni principi su srušeni. Mi živimo u okruženju moralno indiferentne iracionalnosti.

Budite sigurni da su tokom poslednjih pola veka svi događaji u javnom životu, od novih levičara, Votergejta, Vijetnama i dokumenata Pentagona do prljavih, gadnih, nemoralnih hipika, antiratnih pokreta i potkulture roka i narkotika – sve to su pažljivo pripremljeni projekti socijalnog inženjeringa.

Ponavljam, napad se izvodi ne samo i ne toliko na naša individualna ljudska prava, koliko na samu republikansku instituciju „nacionalne države“, a kao instrument napada oligarhija koristi sveobuhvatni program socijalnog inženjeringa koji je razradio i koji realizuje institut Tavistoka za međuljudske odnose sa velikom integrisanom mrežom centara za primenjenu socijalnu psihologiju i socijalni inženjering, a koja je nastala posle Drugog svetskog rata.

Te grupe gledaju na nas i na principe nacionalne države kao na svoje aksiomske, filozofske neprijatelje.

Taj moćni džagernaut zla čini čvrsto prepletena mreža najprestižnijih naučnoistraživačkih centara Stendfordskog univerziteta, korporacija RAND, Masačusetski tehnološki institut, Centar za savremena istraživanja u oblasti socioloških nauka u Paolo-Altou, Institut za socijalna istraživanja Mičigenskog univerziteta, Vortonska škola biznisa Pensilvanijskog univerziteta, Harvardska škola biznisa, Londonska škola ekonomije i političkih nauka, Nacionalna laboratorija za trening, Institut Hadsona, Institut Esalen, Nacionalni institut za psihičko zdravlje, Nacionalni institut za proučavanje zavisnosti od narkotika, Naučno istraživački centar Ratne mornarice SAD.

Tu je i ženevski Međunarodni fond za proučavanje alternativnog razvoja i Centar za konferencije top-menadžera – prva kvalitetna ustanova za poslediplomsko obrazovanje epohe Vodolije, čiji je cilj plansko modifikovanje ponašanja rukovodilaca velikih kompanija.

Zombi koji se nalaze na najvišim rukovodećim dužnostima kompanija treba da nas dovedu u novi srednji vek transcendentalne svesti. Oni su skoncentrisani na dva aspekta: na neophodne promene u SAD i na svetski poredak.

Tokom poslednjeg pola veka vlada SAD izdvojila je milijarde dolara za pomoć fondovima i organizacijama koji tesno sarađuju sa institutom u Tavistoku.

dees vladari sveta manipulacija ovce

Svi aspekti misaonog i psihološkog života ljudi na planeti zabeleženi su i uneti u kompjuterske sisteme. Nad svim tim uzajamno tesno povezanim grupama sociologa, psihologa, psihijatara, antropologa, naučnoistraživačkih instituta i fondova nalazi se elita moćnih bogataša, koja se pretežno sastoji od stare Venecijanske crne aristokratije.

Pitaćete – „koji je cilj tih manipulatora“?

Oni žele da nas prinude da promenimo način života, pri tom, ne samo bez naše saglasnosti, nego tako da mi čak ne primećujemo to što se sa nama dešava. Njihov krajnji cilj je da – u potpunosti liše čovečanstvo unutarnjeg osećanja identiteta, da ljudima otmu dušu i da tu prazninu napune veštačkom, sintetičkom pseudo-dušom.

Međutim, da bi promenili naš način ponašanja, preusmerili pažnju sa industrijske proizvodnje na spiritizam i povukli nas u postindustrijsku eru nultog rasta i nultog progresa, prvo treba da nas prinude da promenimo svoju samosvest i fundamentalnu predstavu o tome – ko smo mi. Nakon toga izmisliće sintetizovan i implantiran u mozak ljudi novi način, prihvatljiviji za novu epohu.

Totalna vlast – nije jedini parametar totalitarizma.

Neograničenost vlasti obezbeđuje postojanje sveprisutnog centra. U novom totalitarnom kretanju ta sveprisutna rukovodeća sila manifestuje se u modifikovanom načinu ponašanja ljudi i promeni njihove lične identifikacije kao dominantnih sprega složenog sistema.

Psihološki teror – nije suština, već samo „znak interpunkcije“ u novom preosmišljavanju totalitarizma.

Tajna uspeha ovog kretanja jeste mogućnost da se izbegne svaka odgovornost zbog neuspeha. Promašaji i krize koje čine špekulanti sa Vol-strita pripisuju se transcendentalnim snagama nevidljive ruke tržišta, a za krivca se proglašava samo društvo koje je dozvolilo imaginarna kršenja „tržišnih zakona“.

Na taj način se bezbrojnim žrtvama svetskih kriza govori da su same odgovorne za svoje nesreće. To je neuporedivo efikasniji način vladanja od direktnog terora, ali i otpor sistemu dobija drugačije forme.

Ako se kod većine stanovništva održava konstantno osećanje straha ljudi će biti suviše zabrinuti za svoje sopstveno opstajanje i zato neće biti u stanju da se objedine i zajedničkim snagama daju efikasan odgovor. Ovo je takođe delo ruku Tavitstok instituta.

Tokom protekle decenije čitavo stanovništvo zemaljske kugle držano je u napetom stanju pomoću niza međunarodnih finansijskih kriza koje su opustošile nacionalna dobra pojedinih država i sve više ih primoravale da se odriču svog suvereniteta. Nemilosrdni niz ekonomskih i ekoloških kriza faktički je paralisao volju većine ljudi držeći ih u stalnom strahu za svoju sudbinu, a to je neophodan uslov za dalje napredovanje i učvršćivanje svakog totalitarnog sistema zato što je konstantno održavanje podanika u stanju napetosti njen način delovanja – modus operandi.

U istoriji ima dosta primera primene drakonskih mera protiv stanovništva na nacionalnom nivou, ali tako snažnu ofanzivu na prava ljudi i demokratske standarde još nismo videli. Svaka nova mera, ako ih posebno posmatramo, može se učiniti kao slučajna ekstremnost, ali svojom ukupnošću one vode u potpuno porobljavanje stanovništva. Totalna vlast je – pandan globalne vlasti koja nije u stanju da dopusti bilo kakva ograničenja u odnosu na samu sebe.

katolicka- crkva- svestenici 4

Pred nama je mnoštvo iskušenja koja treba da savladamo. Kada su sve činjenice očigledne, kada su dokazi stavljeni na sto, kada su sa zaverenika skinute maske i sva njihova činjenja izložena na sveopšte posmatranje, čak i tada obični građani odbijaju da poveruju u realnost toliko monstruozne umno pomračene zavere. Kad shvate da su bili u zabludi može da bude suviše kasno. Nemojte reći da niste bili upozoreni!

Mi se nalazimo na raskršću. Od toga koji put izaberemo zavisi kakav nas život čeka u XXI veku: nacionalne države – republike ili stado robova koje je izgubilo ljudski lik.

Dragi čitaoče, situacija je izuzetno ozbiljna. Mi moramo da se borimo sa grupom najbriljantnijih umova u istoriji koji su organizovali zaveru sa ciljem da nas porobe. Ali, ljudska volja je besmrtna. Tirani su ubijali milione, ali ljudi su nastavljali da se bore i na kraju osvajali slobodu. Sloboda budi ljudsko srce, a strah ga umrtvljuje.

Usred zaglušujuće kakofonije patriotskog ćutanja čuju se glasovi buntovnika koji pozivaju na budnost.

Moralna osnova besmrtnosti je u pravdi i nepotkupljivosti. To su svojstva koja zaslužuju da se za njih bori i umire.

U istoriji ima analogija, ali nema ponavljanja. Proučavanje istorijskog iskustva ne znači ostajati u sadašnjosti osvrćući se u prošlost. To znači činiti ekskurzije u prošlost i vraćati se u sadašnjost sa širim i dubljim razumevanjem ograničenosti prethodnih znanja i pogleda.

Na 79. listu „Užasi rata“ Franciska Goje prikazana je devojka koja leži na leđima obnaženih grudi i personifikuje Slobodu. Iznad nje besne sablasti, a monasi joj kopaju grob. Murió la ver dad. Istina je umrla. Ima li to alternativu?

Upozoren, znači, naoružan. Neće nas Bog spasiti, već mi sami treba da se pobrinemo o svom spasenju. Nikada nećemo naći pravilne odgovore, ako ne naučimo da postavljamo pravilna pitanja.

Danijel Estulin

Madrid, 26. maj 2001.

Antipobunjenički rat

Metode psihološkog manipulisanja društvom stare su otprilike koliko i samo čovečanstvo. Robovlasnici i feudalci koji su nastojali da sačuvaju i učvrste svoju vlast uvek su koristili kazne i mučenja kao način za odvraćanje onih koji su želeli promene.

Čak i pre hiljade godina, vladajućim klasama u održavanju vlasti nisu pomagale metode same po sebi, već njihovo svesno korišćenje po principu „zavadi, pa vladaj“.

Koliko god da su bile nehumane, metode potiskivanja volje ljudi nisu same po sebi dovoljne za presecanje delovanja buntovnika i ustanika.

„Antipobunjenički rat ne može da se oslanja isključivo na zaplašivanje: neophodan je svesni i sistematski psihološki uticaj na ljude od strane vladajućih klasa ili njihovih pomagača.

Upravo taj cilj bio je postignut posle transformisanja psihologije i psihijatrije tokom 1930.-ih godina.

„Prva masovna primena psihologije kao oružja bila je u nacističkoj Nemačkoj, a to se posebno odnosi na dremljive iluzije o „arijevskom“ poreklu koje su nametane i podržavane u narodu. Iako je glavni uzrok nastajanja i razvijanja nacizma bila svetska ekonomska kriza, konkretne forme nacističkog pokolja, naročito eugeniku, razvijali su omiljeni teoretičari i praktičari nacista- psihijatri.

To je bio početak pretvaranja nauke o svesti u instrument za uništenje razuma. Legalne i naučne metode psihoterapije, koje su od samog početka namenjene da pomažu ljudima, ustupile su mesto manipulativnoj pseudo nauci pod nazivom „averzivna terapija“.

Takva transformacija nauke o svesti odvijala se u interesu rata – rata za psihološko uništenje koji je buržoazija otpočela protiv radničke klase.

Delatnost Tavistok instituta formira se na glavnoj premisi prema kojoj su neke vrste „demokratskih“ institucija mnogo povoljniji i efikasniji instrumenti za fašističku diktaturu nego tradicionalni pravolinijski „autoritarni“ modeli.

„Od velike naftne obmane do ispiranja mozgova u stilu CIA, psihološka nauka prešla je put koji je za nju 1945. prvi označio veliki majstor za antipobunjenički psihološki rat, Džon Rolings Riz, u svojoj knjizi „Oblikovanje psihijatrije u uslovima rata“. Riz je pozivao na razvijanje psihijatrijskih „udarnih odreda“ u cilju izrade metoda za političku kontrolu na osnovu takozvane programirane modifikacije ponašanja, koja većinu stanovništva dovodi u stanje psihoze. On je pretpostavljao da će to omogućiti da se stanovništvo potčini novom ekonomskom svetskom poretku koji je nastao posle Drugog svetskog rata.

Nastupajući pred grupom psihijatara američke armije 1945. Riz je rekao: „Ako predlažemo da počnemo otvoreno da se borimo sa socijalno-ekonomskim problemima savremenosti, onda znači da moramo da imamo „udarne odrede“ (…).

Prevela: Ksenija Trajković (fakti.org)

 

Check Also

U EGIPTU, OTKRIVEN 3.000 GODINA STAR PAPIRUS KOJI PRIKAZUJE NLO?! (VIDEO)

Drevni egipatski tekstovi kažu da je egipatski bog Ra doplovio sa zvezda i sleteo u …