Home / IZA KULISA / MISTERIJA BOSANSKIH PIRAMIDA- VIDEO

MISTERIJA BOSANSKIH PIRAMIDA- VIDEO

Do aprila 2005. Bosanska piramida Sunca je bila samo prirodno, piramidalno brdo Visočica (ili Grad) koja je na svom vrhu imala zapuštenu lokaciju nekadašnjeg srednjevekovnog grada Visoki u središnjoj BiH. U razgovorima u Visokom su se ponekad pominjali podzemni tuneli koji su se koristili u Srednjem veku i tu se priča završavala.

Pojava knjige “Bosanska piramida Sunca” u oktobru 2005. izbacila je validnu hipotezu o postojanju dve kolosalne kamene građevine: Bosanskih piramida Sunca i Meseca s pravilnom orjentacijom prema stranama sveta, zatim s Visočkom dolinom koja je nekada bila u potpunosti popločana i s mrežom podzemnih tunela koji povezuju prve evropske piramide.

Nakon tog momenta, plejada stručnjaka iz različitih oblasti dala je veliki doprinos razotkrivanju tajni bosanskih piramida. Iskusni geolog Nađija Nukić je pronicljivo zaključila da blokovi breče na piramidi Sunca nisu mogli nastati taloženjem i to u obliku piramide formirajući četiri trouglaste strane, potpuno ravne od dna prema vrhu s istim uglom i pravilnom orjentacijom.

Nastavljajući njen rad dr. Aly Barakat, geolog iz Egipta, je potvrdio da je piramida Sunca obložena veštački formiranim blokovima breče. Pri tome je pronašao niz drugih, ljudskom rukom obrađenih, ploča peščara na lokacijama piramide Meseca i Zmaja.

Građevinski institut iz Tuzle, na čelu s osnivačem mr. Selimom Bešlagićem, analizirao je građevinski materijal koji tvori ove dve piramide konstatujući da je reč o visoko kvalitetnim materijalima koji su obrađeni veštačkim putem, s istim vezivnim sredstvom.

Sjajni geofizičar dr. Amer Smailbegović je analizom satelitskih, termalnih, topografskih i radarskih fotografija regiona ustvrdio postojanje tri dodatne strukture. Dr. Smailbegović je uočio arheoastronomsku orjentaciju piramide Sunce s terasama na njenoj zapadnoj strani koje verovatno prate kretanje sunca tokom različitih godišnjih doba.

Analizom biljnog pokrova piramide Sunca, dr. Sulejman Redžić je utvrdio da ovde neočekivano uspevaju mediteranske kulture što je posledica više temperature piramide Sunca u odnosu na okolna brda. Ta viša temperatura je rezultat postojanja šupljina (prolaza, hodnika, prostorija) u njenoj unutrašnjosti.

To je potvrdilo analize Smailbegovića rađene sa satelitskim radarom koji penetrira tlo. Takođe, profesor Redžić je komparacijom breče iz doline Neretve i blokova breče na piramidi Sunca pokazao da koren bora kao svrdlo prolazi kroz breču u dolini Neretve, ali ne može da prođe kroz veštačke blokove od brečastog materijala na površini piramide Sunca. To je razlog što uprkos brojnim pokušajima zasađivanja na piramidi Sunca nema borova koji će dostići dugovječnost i duboke korene.

Sondažni bunari na severnoj strani piramide Sunca su jasno pokazali da se iznad grubih blokova breče nalazi polirani sloj sastava sličnom peščaru. S jedne strane, geolog Nukić je tačno primetila da se to u prirodi ne javlja tim redom već obrnutim, a s druge strane je geolog dr. Barakat potvrdio da su na sličan način građene egipatske piramide s poliranim slojem na vrhu (primer Kefrenove piramide koja je delimično sačuvala taj sloj).

Od prvog merenja kompasom Bojana Zečevića, preko satelitskog određivanja položaja tri glavne piramide (Sunce, Mjesec, Zmaj) dr. Smailbegovića, potvrde tih tvrdnji iz katastarskog ureda Općine Visoko, do geodetskih i topografskih istraživanja Geodetskog zavoda BiH na čelu s ing. Enverom Buzom, dobijene su važne činjenice o perfektnoj orjentaciji piramide Sunca prema stranama svijeta i zvezdi Severnjači (isto kao i u slučaju Keopsove piramide).

Pedolozi iz Federalnog Zavoda za agropdelogiju su, na čelu s dr. Resulovićem, utvrdili orjentacionu starost zemljanog pokrova na piramidi Meseca. Naime, s prosječnom debljinom od 40 cm, pri čemu je za formiranje jednog centimetra potrebno 250-300 godina, matematički se može odrediti da piramida Meseca nije u upotrebi blizu 12.000 godina!

Italijanski geolog dr. Dario Andretta je analizom stalaktita iz podzemnog tunela Ravne, primenjujući uranijumsku metodu poluraspada ovog materijala, došao do naučnih rezultata o starosti stalaktita od blizu tri hiljade godina. Na obradi su sada uzorci koji su, znatno stariji od ovog prvog analiziranog.

Naravno, prethodno su stručnjaci iz rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi utvrdili da podzemni tuneli, koji prema hipotezi povezuju sve piramide (kao i u Gizi, Sakari ili Teotihuakanu) nisu jamski hodnici niti prirodne pećine. Na ovaj način je promenjena bosanska istorija zauvek: ispod bosanske doline piramida postoje složeni građevinski zahvati koji ne pripadaju ni jednom poznatom istorijskom periodu oficijelne BiH istorije: ni Srednjem veku (600-800 godina), ni Rimljanima (2000 godina), ni Ilirima (2500 godina).

Zvanična tumačenja BiH istoriografije nakon toga pominju samo primitivne neolitske te paleolitske kulture. Ali, pećinski čovjek nije gradio kompleks podzemnih tunela dugačak desetine kilometara kroz čvrst materijal breče na dubini od 5 ili 18 metara.

Analizom simbola na megalitnim blokovima pronađenim u podzemnim tunelima, na piramidama i Gornjoj Vratnici, ugledni naučnik dr. Muris Osmanagić je došao do zaključaka koji nas verovatno vode ka jednom od najstarijih evropskih pisama. To će predstavljati novi pozitivni šok za svetsku arheološku zajednicu.

Georadarski eksperti iz Nemačke (LGA) i Srbije (Geološki fakultet iz Beograda) su snimali lokacije na piramidama i Gornjoj Vratnici zaključujući da postoje desetine anomalija koje nepobitno upućuju na intenzivan ljudski rad (prolazi, hodnici, stepenice, zidovi).

Niz iskusnih radiestezijskih stručnjaka i firmi (Aqua Mundi iz Boegrada, Zoran Alić iz Zagreba, te drugi stručnjaci iz Dubrovnika, Ljubljane, Kanade i dr.) potvrdili su postojanje brojnih unutrašnjih vodenih izvora i tokova unutar obe piramide. Između ostalog, dobijeno je objašnjenje zašto je deo zapadne padine piramide Meseca uvek bez snega.

Razlog: postojanje toplih podzemnih izvora mineralne vode lekovitih svojstava. Ista svojstva ima i voda koja izvire ispod piramide Sunca i prati tunel od piramide do mesta Ravne. Stephen S. Mehler u svom naučno-popularnom bestseleru “Zemlja Ozirisova” detaljno govori o egipatskim piramidama kao mašinama za proizvodnju i transformaciju energije pri čemu je voda bila jedan od glavnih izvora energije.

Britanski naučnik dr. Harry Oldfield je svojom izuzetnom analizom energetskih polja u i iznad bosanskih piramida izveo jedinstveni eksperiment u svetu krajem aprila 2007. Dokazao je da bosanske piramide stvaraju nehomogena, pulsirajuća, vertikalna energetska polja s energetskim generiranjima i pražnjenjima koja ni u kom slučaju ne mogu stvarati prirodna “mrtva” brda već samo veštački objekti na pažljivo izabranoj lokaciji.

Dve najpoznatije svetske piramide, do pojave bosanske piramide Sunca, bile su Keopsova (Egipat) i piramida Sunca (Meksiko). Dokazano je da Keopsova piramida u svojim dimenzijama utelovljuje matematički broj Pi koji nema konačnu vrijednost (3,1415926535…). Meksička piramida Sunca u sebi nosi kvadratni koren broja Pi koji je, takođe, beskonačan.

Hrvatski ekspert dr. Ivan Šimatović učinio je značajan naučni iskorak izučavajući geometriju Bosanske piramide Sunca. Zaključio je da ona u sebi sadrži kvadratne korene iz dva i tri. Reč je o iracionalnim, beskonačnim vrednostima.

Za drevne arhitekte ove vrednosti su bile izuzetno značajne. Broj koji nije konačan je živ, on traje, nije statičan. Pogledajmo film o energetskom kretanju polja autora dr. Oldfielda iznad Bosanske piramide Sunca i biće nam potpuno jasna analogija.

Piramide su pravljene da večno pulsiraju. Stoga je i razumljiva izreka da se ljudi boje vremena, a vrijeme se boji piramida.

Na ovaj način, otpočela je nova faza u otkrivanju tajni Visočke doline. Reč je o najvećem, svetskom piramidalnom kompleksu.

Sada, s 2007. godinom, dobijamo odgovore na sledeće pitanje: ‘KOJA JE SVRHA OVIH PIRAMIDA?” Najmodernijom tehnologijom dobijamo odgovor da je reč o energetskoj akumulaciji, nevidljivoj ljudskom oku.

Unutar piramida se generira (elektromagnetna) energija i ispušta u prostor direktno iznad piramida. Pri tome, postoji energetska komunikacija među svim piramidama.

Deo arheologa, geologa i istoričara Bosne i Hercegovine i sveta bio je u šoku s pojavom hipoteze o postojanju prvih evropskih piramida na bosanskom tlu. Oni su, učeći studente po udžbenicima napisanim pre 50 godina, a služeći se metodama iz XIX stoljeća, bili potpuno nespremni za nove naučne činjenice.

Kako nisu pratili svetska otkrića i primenu modernih satelitskih, georadarskih i ostalih visokotehnoloških disciplina u arheologiji, to nisu ni mogli razumeti vrednost multidisciplinarnih dokaza o kojima govorimo.

Svakako, potpuno nepoznavanje materije piramida, značaj njihove pravilne orjentacije prema stranama svijeta, izbor lokacije u BiH koja je na 45 stepenu geografske širine itd. bila je dodatna okolnost koja im nije išla u prilog.

Sada, podižemo naučnu metodologiju u višedimenzionalnu i naprednu tehnološku stvarnost XXI stoleća.

(Dr. Semir Osmanagić, Web-tribune)

(Dr. Semir Osmanagić, Web-tribune)

Check Also

U EGIPTU, OTKRIVEN 3.000 GODINA STAR PAPIRUS KOJI PRIKAZUJE NLO?! (VIDEO)

Drevni egipatski tekstovi kažu da je egipatski bog Ra doplovio sa zvezda i sleteo u …