Home / IZA KULISA / VODEĆI CILJ NOVOG SVETSKOG PORETKA: TRANSHUMANIZAM– PROJEKTOVANO UNIŠTENJE LJUDSKOG RODA I USPOSTAVLJANJE ROBOTSKE CIVILIZACIJE

VODEĆI CILJ NOVOG SVETSKOG PORETKA: TRANSHUMANIZAM– PROJEKTOVANO UNIŠTENJE LJUDSKOG RODA I USPOSTAVLJANJE ROBOTSKE CIVILIZACIJE

covek- robot
Piše: Biljana Đorović
Strateški ratovi Novog svetskog poretka koji se odigravaju u našem vremenu predstavljaju „tihe, neme ratove“ (silent wars) protiv čovečanstva. Naučnici bez savesti, formatizovani i kondicionirani u duhu tehnološkog eugenizma (progresa mišljenog kao tehnika) i usmeravani od eugeničke elite, realizuju tajne i polutajne projekte čiji je krajnji cilj robotizacija, kiborgizacija i eliminacija ljudi na planeti.

O tome pouzdano svedoči  nedavno „procureli“ (ili preciznije „uočeni“) dokument  pod nazivom: „Strateška pitanja budućnosti / Ratovi budućnosti [do 2025]  (Future Strategic Issues/Future Warfare [Circa 2025])Dokument datiran na 1. jul 2001.godine (prezentovan je nekoliko meseci pre rušenja Svetskog trgovinskog centra, 11, septembra 2001.) zapravo je power point prezentacija rada  objavljenog u izdanju Instituta za studije bezbednosnih tehnologija (Institut for Security Technology Studies, Darmauth College) u okviru zbornika radova pod nazivom: „Nove tehnologije – Preporuke za borbu protiv terorizma“ (Emerging technologies: Recommendations for Counter-Terrorism).

Autor rada je Denis Bušnel vodeći naučnik u NASA Lengli istraživačkom centru, odgovoran za nadzor i formulaciju naprednih tehnoloških programa a nastao je u saradnji NASA Lengli i velikog broja agencija među kojima su najpoznatije DARPA, CIA, FBI, DIA, US Air Force, SBCCOM, Army Afeter Next, ACOM Joinnt Future, National Research Council, USAF 2025, USAF NWV… uključujući i australijsko ministarstvo odbrane, što pokazuje da se radi o strateškom planu globalnih razmera.

Dokument nas upoznaje sa strateškim pravcima razvoja i primene informacione, genetičke i nano tehnologije, koji pokazuju da je transhumanizam vodeći cilj Novog svetskog poretka. Tehnološka revolucija, ekonomski trendovi i priroda ratova, razmatraju se u ovom dokumentu u kontesktu postojanja nedefinisanog neprijatelja, no, analizom dokumenta dolazimo do nesumnjivog zaključka da je „neprijatelj“ protiv koga se pokreće rat budućnosti – sam čovek.

Analizirajući u radio programu „Truth Frequency“, perspektive iznete u programskom dokumentu NASA-e, Maks Igan australijski istraživač, autor više dokumentarnih filmova, od kojih je poslednji „Transformacija“ postigao veliki uspeh širom sveta, rekao je da optužba Edvarda Snoudena za špijunažu otkriva ko je taj neprijatelj globalitarista: „Edvard Snouden je izneo dokaze o tome da smo izloženi sveopštem špijuniranju zarad centara moći. Špijunaža po definiciji podrazumeva otkrivanje tajni neprijatelju a budući da je Snouden te činjenice otkrio svetskoj populaciji, izvodi se zaključak da upravo ona predstavlja tog neimenovanog „budućeg“ neprijatelja“.

Nakon najnovijih dokaza, niko nema pravo da govori o teoriji zavere, smatra Igan: „Sva dokumenta, svi dokazi, potvrđuju da smo mi bili u pravu, da je konspiracija činjenica i realnost a nipošto teorija zavere. Moramo znati da NASA nije osnovana kao organizacija čiji je glavni cilj da osvaja svemir već je osnovana prevashodno od strane nacističke tink-tenk organizacije nakon Drugog svetskog rata, kako bi obezbeđivala crni budžet za sve ove agencije koje su uključene u relizaciju i ovog programskog dokumenta“.

Dokument „Strateška pitanja budućnosti / Ratovi budućnosti [do 2025],  kaže na samom početku da će izvođenje false flag operacija i totalna proizvodnja realnosti u medijima biti najvažnije oružje od koga će zavisti uspeh svih ostalih pravaca kretanja.

Na strani 93 dokumenta pod naslovom: „Eksploatacija „Si-En-En sindroma“ daju se sledeće instrukcije (predstavljenog nekoliko meseci pre 9/11):

1. „Potopi Nosača(e) putem „napada roja (naslov upućuje na medijsku operaciju formatizacije javnosti sinhronizovanom serijom medijskih napada na one čije delovanje treba onemogućiti);

2.“živopisno hvatanje  i tortura nad Amerikancima u udarnom informativnom medijskom terminu“;

3.teroristički napadi na Amerikance uključujući „binarno, biloško rušenje kritične infrastrukture“; Upotreba IO/OW, elektromagnetnog pulsa, radio frekvencija usmerenih protiv ljudskog mozga;

4.upotreba „serije operacija iz domena psihološkog rata, i eksploatacija kolateralne štete. „To je neverovatno“- kaže Debora Tevares (Deborah Tavares), novinar, istraživač i aktivistkinja koja je prva ukazala na dokument u intervjuu za medijski program Entoni Hildera pokrenuvši nakon toga seriju diskusija,: „CNN je TV medij, propagandna mašina, uspostavljena od strane CIA-e. Nema nikakve sumnje da se ovde govori o direktivama za propagandno delovanje i metodologiju napada na građane SAD“.

Po mišljenju transhumanista i genocidalista Novog svetskog poretka, ljudi su zastareli, kao nekadašnji divljak,  i treba ih zameniti mašinama.

Na strani 66 prezentacije, pod naslovom: „Rastuća ljudska ograničenja/slabosti, navodi se da su ljudi: 1. isuviše veliki; 2.teški; 3.nežni; 4. spori (fizički, mentalno); 5.zahtevaju dugotrajne logističke treninge . Zaključak je da: „Ljudi rapidno opadaju ka negativnim vrednostima“.

Dokumentom se obelodanjuje globalni napad na ljudski rod tehnologijom o čijem postojanju medijski hipnotisano i lobotomisano čovečanstvo, izloženo stalnom dejstvu psiholoških i medijskih operacija, ništa ne zna. O tome se govori na strani 45 prezentacije pod naslovom „Borbe u 2025.godini“.

Oružje će se, prema projketu, razvijati u pravcu: 1. Proliferacije turboprop-a, informacionih tehnologija, preciznih udara, mikro senzora, robota, bio-hemijskog oružja; 2. Logistički ciljevi biće sve ranjiviji izvan i u prostoru borbe; 3.Unutar i izvan prostora borbe, luke i aerodromi biće neupotrebljivi; 4. zraci smrti će postati predominantno oružje..

Na strani 9, pod naslovom: „Ljudi su preuzeli i značajno skratili evoluciju“ vidi se da poludeli naučnici u sprezi sa vladarima iz senke, bankarima i političkom elitom veruju da imaju pravo da upravljaju evolucionim procesima sa ciljem da dosegnu ličnu besmrtnost, te da zbog toga sprovode trijadu ubrzane evolucione transformacije: ljudi – kiborzi – roboti. U toku je jedan od najskupljih projekata u istoriji istraživanja čovekovog tela: Mapiranje ljudskog mozga, za čiju se realizaciju izdvaja suma od 300 milijardi dolara, u etapama. Cilj projekta je transfer ljudskog mozga u mašinu.

Da bi se projekat „ubrzane evolucije“ čoveka u mašinu obavio, neohodno je uvesti čitav niz mandatornih globalnih zakona koji omogućavaju da se korporacijskim aktivnostima i geoinžinjeringom realizuje planetarno  globalno zagrevanje /zagađenje/ umiranje šuma, što će se propagandnim i manipulativnim naučnim i medijskim aktivnostima pripisati ljudskom rodu kao vrsti i tako kondicionirati populacija za  sprovođenje  Agende 21, čiji je glavni cilj izmeštanje ljudi iz prirode u velike gradove, oduzimanje tehnologije i prava na kretanje izvan određenih, zakonom propisanih razdaljina, ishrana po propisanim pravilima, apsolutna kontrola.

Tehnologija proizvodnje hrane će, prema ovom dokumentu, nakon 2020. biti prepuštena bio/nano tehnologijama, nakon čega će uslediti „kraj partije“ – „potpuni prelazak u virtuelni svet“ (str. 12). Projektovana evolucija realizuje se dizajniranjem ljudskog genoma i njegovim menjanjem kao i sprovođenjem projekta „Dečiji um – Budućnost robotske i ljudske inteligencije“, koji je 1988. godine postavio profesor Hans Moravek, jezuita, naučnik koji se bavio „fizikom besmrtnosti“ u okviru Instituta za robotiku Karnegi Melon kao i na institutu Stenford.

Moravek je, pored veoma uspešnog rada u oblasti robotike,  na osnovu Morovog zakona predvideo da će se roboti razviti u novu vrstu oko 2030-2040. godine i razvio scenario tog procesa. U potonjoj studiji „Robot: od mašine do transcendentnog uma“, objavljenoj 1989. godine, Moravek je, generalizujući Morov zakon, predvideo odigravanje onoga što je nazvao „vatra uma“ koja će integrisana kola ubrzano prevesti u stadijum superinteligencije.  Treća vrsta delovanja usmerena je na genetička ukrštanja različitih vrsta kao i na tzv. „usmerenu evoluciju“.

Na strani 21, pod nazivom: „Imaginativna mašina“, govori se o kompjuterima koji neće funkcionisati po modelu „eksperta“ programiranog da prepozna „najbolju opciju“, već će mašinski um kreirati nove ideje i koncepte preko „neuronskih mreža“ i inputa smisla i značenja koji će „primoravati kompjuter da sanja, mašta, stvara nove koncepte i rešenja. Maks Igan smatra da je na delu realizacija scenarija koji smo videli u filmu Matriks i da je projekat stvaranja „mašine sa imaginacijom“ usko povezan sa delom dokumenta koji se odnosi na „projekat ljudski mozak“ kojim se, između ostalog planira i upotreba informacionih tehnologija u proučavanju mozga, kao i korišćenje tih informacija kao dodatak informacionim tehnologijama i artificijelnoj inteligenciji.

Na strani 21 dokumenta, pod naslovom „Ulitamativni pristup edukaciji – učitaj i igraj se“, govori se o upotrebi silikonskih ili sličnih uređaja koji se povezuju direktno sa mozgom, i koji će zahvaljujući veoma brzom učitavanju  omogućiti da edukacija traje nekoliko minuta, umesto mnogo godina. Učenje će, prema ovom programskom dokumentu, prestati da bude proces, memorisanje i provera tačnosti učitanih podataka; traganje za informacijama, protivljenje i diskusija biće isključeni a kontrola uma – potpuna. Sa, druge strane, na strani 29, predviđa se neverovatno poboljšanje sposobnosti robota i automatizacija i robotizacija „svega“, zahvaljujući informacionim, nano i bio tehnologijama. Na strani 31, pod naslovom „Od izuzetne važnosti“ dokument otkriva da je jedan od najvažnijih ciljeva programa: realizacija nekontrolisane i nekontrolabilne samo-replikacije robota podeljenih u tri grupe: 1.Briljantni  roboti (informaciona tehnologija); 2. Nano replikacija (nano robota); 3. Gruba replikacija (bio-robota).

U prezentaciji se govori i o nano tehnološkoj prašini kao oružju. Ova prašina se distribuira u atmosferu kao aerosol i udiše, nakon čega se gomila u tkivu pluća, izvršavajući različite patološke misije. Nano-tehnološka prašina predstavlja jedan od sastojaka koji se izbacuju kemtreilsima, a na strani 42, pod naslovom „Neke „eksplozivne“ mogućnosti pametne prašine govori se o: 1.Optimalnom pozicioniranju  eksplozivne prašine (eksplozije vazduha); 2. Stvaranju formacija pod nazivom „eksplozivna sočiva“ i 3. Infiltraciji duboko zakopanih meta.

Program ultimativno zahteva  upotrebu različitih elektromagnetnih frekvencija i zračenja kao oružja.  Dejstvo ovih frekvencija odražava se na  sveukupnu ljudsku populaciju ali se koriste različiti tipovi zračenja i opsega za različite delove sveta, grupe i pojedince. Neki ljudi od dejstava tih frekvencija već „padaju kao muve“ (sindrom naprasnih smrti) kaže Debora Tevares.  Slabljenje ljudskog imunog sistema jedan je od osnovnih ciljeva delovanja oružja frekvencije. Elita  raspolaže znanjima i metodama zaštite koja zadržava samo za sebe.

„Prema informacijama do kojih smo došli – kaže  Tevares – oni se ne razboljevaju od raka; sebi ugrađuju čipove koji su u stanju da odbiju napad frekvencija, ne primaju vakcine koje mandatirno ubrizgavaju ljudima, i ni pod kakvim uslovima ne jedu GMO. Britanski parlament je 25.juna ove godine doneo zakon kojim strogo zabranjuje GMO u restoranima parlamenta.  Elita je zainteresovana za transhumanizam i u tom pravcu je usmereno delovanje kemtreilsa i nano vlakana koja se izbacuju u atmosferu (poput nano-robotskih crvenih krvnih zrnaca koja kolonizuju čoveka, preuzimajući ćeliju po ćeliju i tkivo po tkivo, nevidljivo bez znanja i dozvole), što predstavlja početnu fazu prvog protokola transhumanizacije. Obavezujuće korišćenje „pametnih brojila“ za potrošnju struje, gasa ili vode povezano je sa delovanjem elektromagnetnog EMF/RF zračenja. Dokument NASA-e pokazuje da su globalisti bili još 2001. godine veoma dobro upoznati sa njihovim štetnim dejstvom na ljudsko zdravlje i potvrđuje da se iza globalnog nametanja „pametnih brojila“ krije realizacija višestrukih  planova u koje spadaju i  masovna kontrola uma i  depopulacije planete.

Kao primer uspešnog eksperimentalnog spajanja informacione, bio i nano tehnologije, dokument NASA-e, sa ponosom navodi primere robota koji se hrane biološkom hranom: primer morske zmijuljice povezane sa ribom – robotom (model inicijalnog kiborga) i „Chew-Chew“ – robota koji se hrani mesom i biljkama: „prirodnom hranom“ i„živi  na zemlji“ (strana 35).

Na strani 52, dokumenta, govori se o „nekim interesantnim upotrebama biološkog oružja“. 1. Na prvom mestu preporučuje se  ništa drugo do AFLATOKSIN, mikotoksin koji je zadao velike gubitke srpskoj poljoprivredi početkom ove godine (kombinovan sa tačkom 4.) U zagradi pored aflatoksina date su njegove karakteristike: „prirodan“, karcinogen. Slede vazduhom prenosive vrste Ebole, Lase itd; 2. Binarni agensi koji se mogu distribuirati putem uvezenih produkata: vitamina, odeće i hrane; 3.Genomski ciljani patogeni; 4. Dugoročne kampanje bez ostavljanja otisaka prstiju (za razliku od upotrebe biološkog oružja u operacijama tipa „šokiraj i zastraši“). Od biološkog oružja Transhumanistički manifest NASA-e preporučuje upotrebu Venecuelanskog konjskog encefalitisa koji se „lako prenosi aerosolima, veoma je infektivan i nije ga moguće lečiti“.

Psihološki rat se ovim dokumentom preporučuje kao neophodan, bilo kao samostalna operacija bilo u kombinaciji sa ostalim metodama.

Dokument NASA-e: „Strateška pitanja budućnosti/Ratovi budućnosti [do 2025]“ predstavlja bazični dokument, čija dosadašnja realizacija nedvosmisleno pokazuje da se radi o projektovanom i programskom uništenju ljudskog roda i uspostavljanju robotske civilizacije. U sklopu realizacije ovog dokumenta je i osnivanje Instituta za singularnost, naučne  institucije koju je osnovala NASA u saradnji sa Vojnim istraživačkim centrom SAD. Institut je namenjen treningu korporacijskih izvršilaca i vladinih zvaničnika u cilju „edukacije, inspiracije i produkcije lidera za primenu eksponencijalnih tehnologija pri rešavanju najvećih izazova  čovečanstva“. Institut je osnovan u leto 2009. a na njegovom čelu su  Piter Diamandis (Peter Diamandis) i  vodeći guru  transhumanizma, Rej Kurcveil (Ray Kurzweil), direktor inžinjeringa u Guglu.  Kurcveil je autor sedam knjiga, od kojih je pet dospelo na listu bestselera u SAD.  „Doba duhovnih mašina“ (The Age of Spiritual Machines) je prevedena  na 9 jezika i bila najprodavaniji knjiga na Amazonu, u oblasti nauke.

Kurcveilova knjiga „Singularnost je blizu“ (Singularitu Is Near)  dospela je na prvo mesto najprodavanijih knjiga knjiga na Amazonu u oblasti nauke i filozofije. Njegov najnoviji bestseler nosi naslov: Kako stvoriti um: tajna ljudske misli je otkrivena (How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed). Kurcveil veruje da će mašine dostići tačku preokreta u odnosu na primat ljudske inteligencije 2029, a da će do 2045.godine započeti period neverovatno brzog razvoja mašina, nakon čega ljudi neće moći da održe korak sa „superinteligencijom“. Jedina šansa, da ljudski rod opstane u uslovima takve mašinske „nadmoći“, po predviđanjima Reja Kurcveila, je da se spoji sa mašinama.

Da je transhumanizam središnji globalitaristički cilj, svedoči i zaključak broj 20, Evropske grupe za etiku u nauci i novim  tehnologijama,(http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index_en.htm)koja je razmatrajući etičke aspekte upotrebe implatacione SMART tehnologije, pokazavla bespogovornu spremnost da se globalistička era razvija u kontekstu promene ljudskih bioloških karakteristika, nakon obezbeđivanja zakonskih osnova za njihovu promenu. Etička pitanja upotrebe implantacionih mikro čipova, Evropska komisija smatra konstitutivnim za egzistenciju u informatičkoj i tehnotronskoj eri te je snažno podržala usvajanje novog Habeas Corpus akta koji bi pod nazivom Habeas data  uvažio promenu okolnosti i omogućio da se „civilizacijski dometi“ transformacije čoveka pravno priznaju i podrže. Ti civilizacijski dometi podrazumevaju potpuno nov koncept individue, i razumevanje da je „telo danas kako fizičko tako i elektronsko

– nedovršen koncept koji se može menjati iznad njegove antropološke datosti i normalnosti – u kontekstu tehnologije.

Evropska komisija je istakla neophodnost transformacije ljudske rase, kroz razvoj telu prijateljskih tehnologija, čime je zapravo preporučila kiborgizaciju.

Ljudska suština, po preporuci etičkih komiteta „civilizovane Europe“ biće podvrgnuta promenama posredstvom u ljudsko telo ubačenih različitih elektronskih naprava, potkožnih i smart-čipova.

No, da bi uspeh transhumanizma bio moguć, paralelno sa usponom mašina u šta se ulažu ogromna finansijska sredstva, progresivno se čoveku oduzimaju uslovi za život i razvoj: finansijska kriza, ratovi, nametanje GMO „hrane“; mandatorna vakcinacija; uništavanje obrazovanja i rada, kontrola uma, rat elektromagnetnim talasima, biološki i hemijski rat… sve se odigrava u savršenoj sinhronizaciji sa usvajanjem zakona koji nam postepeno oduzimaju autonomiju nad sopstvenim životima i ukidaju slobodnu volju kao prvu i poslednju liniju odbrane, od koje jedino zavisi naša ljudskost.

Progresivno i sveobuhvatno slabljenje čovekovog bitka, zatvaranje horizonta ljudskog sveta i oplođavanje mašinske civilizacije životvornim božijim semenom, odvija se u znaku sveopšte idolatrije tehnike i njenih moći. Jasno je da su čovek i priroda na strani života, kreativnosti i ljubavi za koju mašinski neokorteks nikada neće biti sposoban.

Da li će se ljudski rod prenuti i uspeti da pocepa faustovski ugovor pre nego što po diktatu Transhumanog manifesta,  zauvek ostane u matriksu a njegov mozak počne da pulsira u ritmu fotoničkih kompjutera, brzinom svetlosti?

 

Check Also

ZLATNA TAJNA TITOVOG SEFA: NAJVREDNIJE STVARI SU NESTALE- OTIMAČINA I DANAŠNJI VLADARI SRBIJE..

Komisija je 2013. godine popisala, između ostalog, oko 30 kilograma zlata, kao i poluge od …