Home / TEMA DANA / AKO ODBIJU VAKCINACIJU RODITELJIMA ODUZIMAJU DECU I ZABRANJUJU UPIS U ŠKOLU…

AKO ODBIJU VAKCINACIJU RODITELJIMA ODUZIMAJU DECU I ZABRANJUJU UPIS U ŠKOLU…

Ukoliko roditelj ne želi da vakciniše dete, čak i kada je od strane profesionalca medicinske struke procenjeno da takav postupak ugrožava zdravlje deteta i njegovo pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, sud opšte nadležnosti u parničnom postupku može delimično lišiti roditelje roditeljskog prava, odnosno može ih lišiti prava da odlučuju o pravu deteta na zdravstvenu zaštitu.

– U tom slučaju detetu se postavlja privremeni staratelj, koji će se starati o zdravlju deteta i umesto roditelja dati saglasnost i time obezbediti da dete bude vakcinisano – kažu za „Danas“ u Ministarstvu za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, povodom izjave ministra prosvete Mladena Šarčevića da država neće biti blagonaklona prema roditeljima koji odbiju da vakcinišu decu i da će oni snositi sankcije, među kojima je krajnja – izuzeće iz porodice.

Svi moraju da budu vakcinisani

U Gradskom centru za socijalni rad za „Danas“ objašnjavaju da je prema Porodičnom zakonu izmeštanje deteta iz primarne porodice mera za kojom Centar za socijalni rad poseže u situacijama kada je dete životno ugroženo, kada se nalazi u ozbiljnoj i neposrednoj opasnosti, a postoji razuman povod da se veruje da bi nepreduzimanjem ove mere dete bilo izloženo daljem ozbiljnom ugrožavanju.

Dete se oduzima kada je životno ugroženo

– To su situacije kada roditelj zlostavlja dete, grubo zanemaruje, kada napusti dete, ne stara se o njemu, izrabljuje ga, podstiče na kriminal ili loše navike, kada dete navikava na alkohol… Nakon procene stručnjaka da je dete ugroženo i da je izdvajanje iz porodice u datim okolnostima najbolje za dete, ona se izmeštaju po hitnom postupku. U ostalim situacijama (kada nije životno ugroženo) pravo deteta da živi sa roditeljima može biti ograničeno samo sudskom odlukom kada je to u najboljem interesu deteta – ističu u Gradskom centru za socijalni rad.

U ovom trenutku najčešća kazna prema nesavesnim roditeljima koji odbijaju imunizaciju svoje dece je novčana – od 30.000 do 150.000 dinara.

To predviđa Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Novčana kazna se može zameniti zatvorskom – svakih hiljadu dinara za jedan dan zatvora.

U Prekršajnom sudu ne znaju na šta je Šarčević mislio

Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, kaže za „Danas“ da u Zakonu o prekršajnom postupku ne postoji zaštitna mera oduzimanja dece od roditelja.

Marinović dodaje da ne zna na šta je ministar prosvete mislio, ali da, što se tiče prekršajnih sudova, oni neće, niti mogu da izriču meru izdvajanja deteta iz porodice, ukoliko roditelji odbijaju da vakcinišu svoju decu.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv nesavesnih roditelja podnosi inspekcija Ministarstva zdravlja, nakon inspekcijske kontrole, kada postoji sumnja da je učinjen prekršaj i dostavlja ga nadležnom prekršajnom sudu.

Iz Ministarstva zdravlja redakcija ovog lista nije dobila odgovor koliko je u poslednjih godinu dana podneto zahteva za pokretanje postupaka protiv roditelja koji su se oglušili o ovu zakonsku obavezu i kako su za te slučajeve saznali.

Dosad prijavili 228 roditelja

U Prekršajnom sudu u Beogradu tokom prošle godine primljeno je 222, a od početka ove godine šest zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja koji nisu vakcinisali decu. U istom periodu doneto je 119 osuđujućih presuda.

– Od svih osuđujućih presuda u 44 je izrečena novčana kazna, a u 75 je učiniocima prekršaja izrečena prekršajna sankcija opomena. To znači da su pre pokretanja prekršajnog postupka ili posle pokretanja, ali pre donošenja odluke suda, roditelji odveli decu na vakcinaciju, pa su dobili opomenu, pošto su izvršili svoju obavezu. Svrha nije da roditelj bude kažnjen već da dete bude vakcinisano – objašnjava Marinović.

 Od presuda u kojima je izrečena novčana kazna, u osam slučajeva odluka je ukinuta po žalbi od strane drugostepenog suda, a u preostalih 36 presuda izrečene su novčane kazne i to: po jedna kazna od 5.000, 7.000, 50.000 dinara, dve kazne od 15.000 dinara, devet od 10.000 dinara i 22 od 30.000 dinara.

Zakon ne brani deci da idu u vrtiće i škole

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je da dete ne može da pohađa predškolsku ili školsku ustanovu ukoliko nije vakcinisano prema kalendaru obavezne imunizacije.

Međutim, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje da je upis u osnovnu školu obavezan za svu decu, što znači da je škola dužna da ih upiše u prvi razred, bez obzira na njihov vakcinalni status.

Kada se oduzimaju deca

Ukoliko se proceni da roditelji neadekvatno vrše sve dužnosti iz oblasti roditeljskog prava, odnosno zloupotrebljavaju ili grubo zanemaruju vršenje roditeljskog prava, tada oni mogu biti u potpunosti lišeni roditeljskog prava i dete će biti oduzeto od njih, na osnovu sudske odluke.

Kada se dete oduzme od roditelja, obaveza organa starateljstva i drugih institucija sistema, je da, zbog poštovanja prava deteta (da se o detetu staraju njegovi roditelji pre svih), rade sa roditeljima na njihovom osposobljavanju, kako bi znali da na adekvatan način vrše roditeljsko pravo.

Ukoliko je roditelje moguće osposobiti za vršenje roditeljskih prava, dete će im biti vraćeno. Ukoliko se ustanovi da roditelji i nakon osposobljavanja ne mogu da preuzmu funkciju roditeljstva, dete im se trajno oduzima, objašnjavaju u Ministarstvu za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja.

Epidemiolozi naglašavaju je da je vakcinacija važna za kolektivni imunitet jer se visokim obuhvatom zapravo štite i svi koji iz zdravstvenih razloga nisu mogli biti vakcinisani.

Check Also

VERUOVIĆ: VUČIĆ SE VANREDNO OBRAĆA ZBOG DANILA, POKUŠAVA DA GA SPASE (VIDEO)

Razlog zbog kojeg Aleksandar Vučić večeras pravi vanrednu emisiju je pokušaj da spasi sina Andreja …