Home / U FOKUSU / Analitičari otkrivaju: Demontaža vlada je u toku, uskoro više neće biti država– zameniće ih banke.. Stvara se planetarni Vavilon

Analitičari otkrivaju: Demontaža vlada je u toku, uskoro više neće biti država– zameniće ih banke.. Stvara se planetarni Vavilon

bankarska-mafija
Piše, Valentin KATASONOV
Ljudsko društvo je nezamislivo bez države koja je – forma samoorganizacije društva sa mehanizmima upljavljanja, prinude, obezbeđivanja reda i rešavanja socijalnih problema.

Najvažniji atributi svake države su: teritorija sa granicama, suverenitet (makar i formalni) i vlada.

Međutim, svedoci smo nestajanja države u njenom tradicionalnom poimanju. Nestaje poput jutarnje magle, pred našim očima.

Ovo se naročito tiče atributa – suverenitet i vlada.

Nacionalne suverenitete je poslednjih godina razarala globalizacija koja „buši” nacionalne granice – informacione, kulturne, ekonomske, finansijske i trgovinske.

Rastakanje nacionalnih suvereniteta vodi stvaranju planetarnog Vavilona.

Pre nekoliko hiljada godina je car Nimrod pokušao da izmeša sve narode. Mobilisao ih je za gradnju Vavilonske kule, ali je Bog zaustavio taj bezumni pokuša i rasturio narode po Zemlji.

Danas su se Nimrodovi sledbenici namnožili i fanatično grade globalnu kulu uz učešće većine naroda na Zemlji, a još žele da sami postanu „bogovi”.

Na žalost, i Rusija je uvučena u taj proces. O tom dovoljno govori i činjenica da je potpuno završila proces trgovinsko-ekonomske i monetarno-finansijske liberalizacije. Ekonomske i carinske granice postoje samo formalno. Zato su naša zvanična i „siva” trgovina približno jednake veličine.

Posledica je i to što godišnje iz RF `pobegne`- u proseku – po 100 milijardi dolara.

U toku je i svojevrsna demontaža naše vlade.

Istine radi: demontaža vlada je svetski trend.

Pružanje medicinske pomoći bolesnima postepeno prestaje da bude državna funkcija. Tako se postepeno demontiraju i druge funkcije država i vlada.

Te funkcije prvenstveno preuzimaju banke. Zato se pojavljuju nove funkcije banaka. To je za neke iznenađujuće, ali nije. Banke odavno imaju planove da preuzmu vlast.

Prvo su – nakon buržoaskih revolucija – postale gospodari novca, sa isključivim pravom na njegovu emisiju (u tome je i bila prava svrha tih revolucija).

Jedan Rotšild je govorio: „Dajte mi priliku da štampam novav i savršeno će me biti briga ko piše i donosi zakone”.

Vlade su pretvorile u „komitete” koji upravljaju poslovima buržoazije, prvenstveno gospodara novca.

Banke će u drugoj fazi potpuno uzurpirati funkcije države koja im više i neće biti potrebna.

Osnivač utopijskog socijalizma, Sen-Simon koji je u mladosti i sam bio bankar, još početkom 19. veka je tvrdio  da će banke bolje upravljati društvima od tradicionalne države.

 

Check Also

SKOPLJE DALO ZELENO SVET! SRBIJA ĆE BITI OPKOLJENA..

Na 130. sednici vlade Republike Severne Makedonije odobrena je realizacija vojne vežbe „Odlučan udarac“ koju …