Home / ZANIMLJIVOSTI / Objašnjenje patrijarha Pavla: Evo gde se zapravo nalaze raj i pakao..

Objašnjenje patrijarha Pavla: Evo gde se zapravo nalaze raj i pakao..

patrijarh pavle

Gospod je pravednima sa desne strane, đavo je čoveku sa leve, zapisao je patrijarh

Kad u visini ne postoji „gore“ i „dole“, gde su onda raj i pakao o kojima se kaže da je raj gore, a pakao dole?

Pitanje na osnovu kog je blaženopočivši Patrijarh Pavle dao objašnjenje gde se nalaze raj i pakao u našem svakodnevnom shvatanju tih pojmova:

„Ne bismo morali ići čak „gore“ u vasionu da bismo sagledali relativnost naših pojmova prostora „gore“ i „dole“. Možemo ih uočiti već ovde, „dole“, na zemlji. Kada na primer kažemo da se ptica ili avion digao sa zemlje i uzleteo gore, to je za antipode, ljude „ispod“ nas, to jest sa druge strane zemlje, upravo suprotno, „dole“, baš kao što njihovo „gore“ za nas označava „dole“, i obrnuto.

Ovi prostorni odnosi važe za svaku tačku na zemlji i za sve ljude na njoj. Shvativši to, moći ćemo da razumemo da Bog, kao duhovno Biće, ne potrebuje neko mesto, kao što neophodno biva sa telesnim bićima i predmetima.

Sa druge strane, kako nam je otkriveno u Svetom Pismu, u mogućnosti smo da donekle shvatimo i tu istinu da nijedno mesto nije van njega, da je On svuda i u svemu prisutan.

U Svetom Pismu se reč „gore“, razume se, upotrebljava i u njenom prostornom, ali i u duhovnom, moralnom značenju.

Kada Gospod Isus kaže Nikodimu da mu se valja roditi „odozgo“, jer ko se ne rodi odozgo ne može videti Carstva Božijega, Nikodim te reči shvata u smislu fizičkog rađanja, dok ih Gospod upotrebljava u duhovnom, prenosnom smislu, odnosno u smislu novog rođenja u Tajni Krštenja.

U istom duhovnom smislu treba razumeti kazivanje Svetog Pisma o Gospodu Isusu da sedi Bogu sa desne strane, kako je u davnini proročki predskazao car David u Psaltiru.

Iz starine, po shvatanju našem, kao i ostalih evropskih naroda i naroda Bliskog istoka, desna strana je važnija od leve. No, prema izražavanjuBiblije, desna je strana simbol Božanskog, pravednosti i dobrog, a leva demonskog, grešnosti i zloga.

Gospod je pravednima sa desne strane, đavo je čoveku sa leve; na Strašnom sudu Gospod će staviti pravednike Sebi sa desne, a grešnike sa leve strane. U tome smislu, dakle, da je Raj u osobitoj blizini Božijoj, to jest moralno odvojen od svega nečistog i grešnog, misli se kada se kaže da je on „gore“, na Nebu, gde nikakvo zlo nema pristupa.

Za nas, Hrišćane, kao što smo izneli, pravednici su svojom svetošću i čistotom u zajednici sa Bogom i svima Svetima, u radosti i blaženstvu Raja shvaćenog ne u prostornom, nego u duhovnom, moralnom smislu.

Grešnici, pak, suprotno tome, svojim gresima i mržnjom, duhovno i moralno odaljeni od Boga ljubavi, nalaze se u muci večnoj, u paklu, takođe, shvaćenom ne u prostornom smislu.

Novo Nebo i Nova zemlja, kao i vaskrsla tela imaće nove dimenzije, drugačije nego naše sadašnje, koje će se meriti novom, zlatnom merom, „čovečijom, koja je i anđelova“ (Otkr. 21, 15, 17). Gde će se nalazitiNovi Jerusalim, a gde jezero ognjeno, u Svetom Pismu se ne kaže.

Nesumnjivo, da će im se nepogrešivo uputiti i vaskrsli pravednici i vaskrsli grešnici, nemajući potrebe u koordinatama ni našeg „gore“, ni našeg „dole“.
(Iz knjige Patrijarha Pavla „Gde se nalaze raj i pakao“)

(BastaBalkana)

Check Also

ŽIVOTNA PRIČA SRPSKOG GASTARBAJTERA: Vratio se iz Čikaga posle 23 godine, evo šta sada misli o životu u Srbiji

Mnogi ljudi iz Srbije tokom devedesetih godina otišli su trbuhom za kruhom u inostranstvo. Među …