Home / ZANIMLJIVOSTI / SVAKODNEVNE MOLITVE: 4 molitve za uzdizanje ka Bogu, čišćenje duše, smirivanje strasti i pokajanje

SVAKODNEVNE MOLITVE: 4 molitve za uzdizanje ka Bogu, čišćenje duše, smirivanje strasti i pokajanje

Molitva za otvorenje uma
Gospode Isuse Hriste, učitelju mudrosti, molim Ti se, otvori oči srca mog, da bih slušao reč Tvoju i razumeo je, i tvorio svetu volju Tvoju koja je u njoj otkrivena nama grešnim i bezumnim ljudima.
molitva
Gospode Bože Spasitelju moj, pošto si došao na zemlju da tražiš i spaseš propale, ne skrivaj od mene zapovesti Svoje, jer i ja propadam u tami neznanja zakona Tvoga: nego otvori oči uma moga da bih razumeo čudesa učenja Tvoga, i kaži mi nepoznatosti i tajne mudrosti Tvoje.

U Tebe se uzdam, Bože moj, da Ti svetlošću znanja Svoga prosvetiš um moj i razum, da bih ne samo čitao napisano nego ga i vršio.

Molim ti se, i sa suzama pripadajući vapijem Ti: Gospode, prosveti me, nauči me, urazumi me, da svetu reč Tvoju i žitija Svetaca Tvojih čitam ne na greh, nego na obnovljenje i prosvećenje, na osvećenje i spasenje duše moje, i na nasleđe večnoga života. Amin.

Molitva Filareta, mitropolita moskovskog čudotvorca

Gospode, ne znam šta da molim od Tebe. Ti jedini znaš šta je meni potrebno. Ti ljubiš mene više nego što ja umem ljubiti sebe. Oče, daj sluzi Tvome ono što ja sam i iskati ne umem. Ne usuđujem se iskati ni krst, ni utehu, samo stojim pred Tobom: srce je moje otvoreno Tebi.

Ti vidiš potrebe, koje ja ne znam: vidi i postupi sa mnom po milosti Svojoj. Porazi i isceli, obori i podigni me; ništavan sam i nem pred svetom voljom Tvojom i nedokučivim za mene sudovima Tvojim. Prinosim sebe na žrtvu Tebi; predajem se Tebi. Nemam želja, osim želje da ispunim volju Tvoju. Nauči me moliti se. Sam u meni moli se. Amin.

Svakodnevne molitve

Gospode, daj da mirno primim sve što mi donese današnji dan, i da se potpuno predam Tvojoj svetoj volji.

Upućuj me i pomaži svakog časa u toku ovoga dana.

Bilo kakve vesti da dobijem, nauči me da ih primim mirno i s čvrstim uverenjem da sve biva po Tvojoj svetoj volji. Upravljaj mojim mislima i osećanjima i u svim delima i rečima.

Ne dopusti da u nepredviđenim slučajevima zaboravim da sve dolazi od Tebe. Nauči me da se pravilno odnosim prema svojim roditeljima i svojim bližnjima, da nikog ne razgnevim i ožalostim. Gospode daj mi snage da podnesem zamor današnjega dana i sve što se u toku dana dogodi.

Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim, da praštam i volim. Amin.

Molitva pokajnika: svetog Simeona Novog Bogoslova

Gospode, Ti sve vidiš, i nema ničega što Ti ne bi video. Ja, iako sam delo ruku Tvojih ipak nisam činio dela po zapovestima Tvojim, nego sam po velikom bezumlju svom činio svako zlo, ne pomišljajući da si Ti, Tvorac moj i Bog, koliko dobar toliko i pravosudan. A sada, setivši se toga, mene spopada strah, i ja ne znam šta da činim.

Osećam osudu Tvoju, i ne nalazim reči opravdanja u ustima svojim. Nemam nikakve vrline i nisam učinio nikakvo delo pokajanja, koje bi zasluživalo da mi se zbog njega oprosti makar jedna prazna reč usta mojih.

Osim toga, i onaj koji ima sve vrline i čini svakovrsna dobra dela, čini to kao sluga i dužnik; u svemu tome on neće naći otkup za Greh svoj: tu jedino milost Tvoja pritiče. Greh je smrt, i ko od onih koji su kroz njega umrli može vaskrsnuti sam sebe?

Vaistinu niko. Jedini si Ti umro i vaskrsao, zato što greha nisi učinio i prevara se ne nađe u ustima Tvojim.

I eto, Gospode Svedržitelju, počinivši mnogo zlih dela, ja se kajem. Ali samo pokajanje nemoćno je da me opravda. Pokajanje je poznanje grehova svojih, a skida ih milost Tvoja.

Ti vidiš, Svedržitelju Gospode, da ja sada ništa nemam osim tela; no za mene nema nikakve koristi od toga što sam ostavio svako bogatstvo. Ja sam sav – jedna rana; u meni nije ostalo nikakve nade na spasenje, i pakao je gotov da me proguta živog. Ti me jedini možeš spasti i izlečiti patnje srca moga.

Ruka Tvoja može sve; ona doseže do samih dubina bezdana, i sve biva po migu Tvome. Ne usuđujem se govoriti: pomiluj me, Gospode! Jer sam nedostojan milosti Tvoje, kao onaj koji s pravom zaslužuje svaku muku.

A Ti, Gospode, znaš sve, i kako zna Čovekoljublje Tvoje postupi sa mnom, nedostojnim i samog života. Da bude sveta volja Tvoja u svemu. Amin.

(crkvasvetepetke.org.rs)

 

Check Also

ŽIVOTNA PRIČA SRPSKOG GASTARBAJTERA: Vratio se iz Čikaga posle 23 godine, evo šta sada misli o životu u Srbiji

Mnogi ljudi iz Srbije tokom devedesetih godina otišli su trbuhom za kruhom u inostranstvo. Među …