Home / IZA KULISA / DONET ZAKON KOJI OMOGUĆAVA DA SE RODITELJIMA KOJI NE PODRŽAVAJU LGBT ODUZIMAJU DECA

DONET ZAKON KOJI OMOGUĆAVA DA SE RODITELJIMA KOJI NE PODRŽAVAJU LGBT ODUZIMAJU DECA

Početkom juna ove godine parlament kanadske provincije Ontario doneo je zakon, koji propisuje da se od roditelja, koji kritikuju netradicionalne brakove i gendernu iodeologiju oduzimaju deca. O tome izveštava ruska organizacija „RUSKE MAJKE“ , pozivajući se na američke novine LAJF SAJT NJUZ.

majka-dete

Hrišćanske porodice Kanade zakon broj 89, koji su pisali liberali, nazvale su totalitarnim – budući da ovaj novi zakon omogućava oduzimanje dece od roditelja vernika, koji poštuju tradicionalne vrednosti i svoje ćerke i sinove vaspitavaju u tome duhu.

Pristalice „Kanadskog pokreta za prava porodice“ upozoravaju da ovaj novi zakon državi daje široka ovlašćenja za pritisak (napad) na porodice koje istupaju protiv genderne ideologije homoseksualaca. Osim toga, ovime su kanadski državni organi dobili pravo da „tradicionalnim porodicama“ zabrane da vaspitavaju ili i da usvajaju decu.

Zakon br. 89, kome je podlo zvanično nazvan „zakon o potpori dece, omladine i porodice od 2017. godine“, menja i ukida raniji zakon „Zakon deci i porodičnim stvarima“, koji je ranije uređivao pitanja zaštite prava dece, usvajanja i usvojiteljskih porodica.

Osim toga u novi zakon uneseni su pojmovi kao što su „genderni identitet“ (gender identity) i „genderno ispoljavanje“ (gender expression) – koji su postavljeni na glavno mesto, kao okolnosti koje se obavezno moraju uzimati u obzir kod oduzimanja dece iz roditeljskih porodica. Pri svemu tome – to se objašnjava, kobajagi, time, što je to „u interesu dece“.

Istovremeno, ovaj zakon pojmove „verosipovest“ i „sistem vrednosti“, po kojima su roditelji dotle vaspitavali svoju decu, izuzima iz spiska okolnosti kojima će ubuduće biti obavezne da se rukovode službe nadležne za brigu o deci (sve više se za te službe sada uvodi naziv „juvenalne službe“ – prim.prev.).

Usvajanjem „Zakona br. 89″ Kanada ulazi u epohu ideološkog totalitarizma, do sad nečuvenog u istoriji Kanade“ – izjavio je Džek Fonseka, stariji politički strateg koalicije „Kampanja za život“.

Gore pomenute američke novine takođe primećuju da je ovaj novi kanadski zakon ozbiljna pretnja za hrišćane i sve verujuće ljude, koji imaju decu, ili koji nameravaju da usvoje dete. Roditeljski aktivisti priznaju da je „Zakon br. 89“ vrhunac borbe liberala i homoseksualaca Kanade protiv roditeljskih i tradicionalnih vrednosti u zemlji.

Naglašava se i da su ovaj zakon liberali provukli pod parolom „zaštite prava sve dece Kanade da probaju i homoseksualne odnose“.

Budući da porodice koje se pridržavaju tradicionalnih i verskih vrednosti deci ne dozvoljavaju da eksperimentišu s takvim izopačenostima, vlasti Kanade su svoje napore usmerile „na zaštitu dece i omladine“ te zemlje upravo od takvih „nazadnjaka“.

U dokumentu se navodi i stav da je detetu, koje psihički i emocionalno trpi usled toga što boravi u tradicionalnoj porodici – ili je „izloženo mogućem riziku da će u budućnosti od toga trpeti“ (misli se – patiti od kritike ili od konzervativizma roditelja) – neophodna neodložna zaštita od strane države i da dete, kome prati takva opasnost, treba da bude oduzeto od tradicionalne porodice i predato na vaspitavanje netradicionalnim liberalnim parovima ili nevladinim organizacijama.

Po mišljenju stručnjaka u Kanadi se zvanično uvodi „genderna tiranija“, koja je pre toga već bila uspešno proverena na „eksperimentalnom poligonu“ u Norveškom Kraljevstvu. Podsećamo da su u Norveškoj, radi borbe protiv onih koji se ne slažu s izopačenim ideologijama, bile osnovane naročite policijske jedinice pod nazivom BARNEVARN (Barnevernet).

Glavna funkcija norveških specijalnih jedinica BARNEVARN je „zaštita dece“ od konzervativnih roditelja, a to putem masovnog oduzimanja dece iz tradicionalnih porodica Norveške. Ubuduće će ovekve jedinice specijalne policije stupiti u dejstvo i po Kanadi.

Novinari potvrđuju da je u Kanadi odbijanje molbi hrišćana, da im se dozvoli usvajanje dece postalo masovna pojava.

Još tokom decembra 2016. godine vlasti su odbile molbe više hrišćanskih parova da im se dozvoli usvajanje deteta, s obrazloženjem da su kod njih očigledna „duboko ukorenjena verska ubeđenja o tradicionalnom braku i nepromenjivosti pola čoveka“.

U vezi sa iznetim trebalo bi se podsetiti da se u liberalnim kanadskim i svetskim medijima podigla nezamisliva graja kad je 1995. godine sud Ontarija prvi put u istoriji Kanade objavio zvanični stav o tome da „Zakon o deci i porodičnim stvarima“ „diskriminiše i narušava prava“ pedera, budući da pederskim parovima ne dopušta da podnose zajedničke molbe radi usvajanja dece u Kanadi“.

Danas su, 2017. godine, sodomisti Kanade, uvereni u svoju svemoćnost, većinom glasova glasova u parlamenutu Ontarija, ukinuli ovaj zakon i samim tim ozakonili su (legalizovali) potpunu diskriminaciju svih tradicionalnih porodica.

I ovog puta svetska medija odlučila su da ignorišu potiranje prava tradicionalno orijentisanog čovečanstva.

Irina Bergset, rukovodilac pokreta „RUSKE MAJKE“ upozorava „da će „Zakon br. 89“ biti nametnut kao šablon za sve zemlje u svetu, te da je ignorisanje ove „zabrane usvajanja dece od strane hrišćanskih i tradicionalnih porodicau Kanadi“ u najmanju ruku kratkovido.

Ono što je juče izgledalo nemoguće – danas se već desilo: šačica smrdljivih izopačenika usuđuje se da napadne na 7 milijardi pripadnika tradicionalnog čovečanstva – putem prerade zakonodavstava, isprva pojedinačnih provincija, pa zatim i zemalja, a onda i svetskog društva u celini.“

(Lajf sajt njuz)

Prevod: Vaseljenska TV

Check Also

U EGIPTU, OTKRIVEN 3.000 GODINA STAR PAPIRUS KOJI PRIKAZUJE NLO?! (VIDEO)

Drevni egipatski tekstovi kažu da je egipatski bog Ra doplovio sa zvezda i sleteo u …