Istoričar Salih Selimović: Većina naših muslimana, sada Bošnjaka, srpskog su porekla i bili su pravoslavci! Mustafa Cerić i Izetbegović imaju srpsko poreklo i to znaju!

Salih Selimović, profesor, istoričar i publicista iz Sjenice, čovek koji godinama, iako se suočava sa brojnim problemima, neumorno istražuje, objavljuje i otvoreno govori o svom srpskom poreklu i o islamizaciji na prostoru bivše Jugoslavije, bavio se i fenomenom Svetog Save i muslimana, a nedavno je dobio Vukovu nagradu.

Salih Selimović, istoričar

Jedan ste od retkih Bošnjaka koji javno govori o svom srpskim korenima i istražuje proces islamizacije na prostorima bivše Jugoslavije, tvrdite da je većina današnjih muslimana ima srpsko poreklo.

– Ne vidim nijedan razlog zašto bi krio svoje srpske korene. To isto mislim i za druge ljude bez obzira o kakvom i čijem se poreklu radi. Što bih to ja bio ono što nisam, a da ne budem ono što jesam. Dakle, hoću da budem ono što jesam. Mojim višegodišnjim istraživanjima relevantnih istorijskih izvora, kao i radom na terenu, došao sam do zaključka da je većina naših muslimana, sada Bošnjaka, srpskog porekla i da su pre islamizacije najčešće bili pravoslavci, mada je bilo i katolika. Islam se prihvatao iz raznih uzroka. Pre svega treba znati da je to bila dominirajuća vera osvajača.

– Prihvatiti tu veru značilo je obezbediti određene privilegije kao što su ekonomske i uopšte društvene. Malo je bilo onih koji su islam prihvatali iz ubeđenja da je to jedina prava vera. Musliman je bio oslobađan nekih poreskih obaveza, a mogao je napredovati na društvenoj lestvici sve do najvišeg društvenog sloja, državnih, vojnih i verskih položaja. U 15, 16. i 17. veku, pa i nešto kasnije, bilo je mnogo naših muslimana koji su postali begovi, sandžakbegovi, beglerbegovi, paše, veziri i veliki veziri. Islamizacija je počela u 15. veku da bi u 16. i 17. veku poprimila masovniju pojavu.

– U početku islam su prihvatali predstavnici vlastele počevši od one najsitnije pa do najkrupnije. Nešto kasnije su islam prihvatali i trgovci, stočari vlasi, zanatlije. Sela su se uglavnom kasno islamizirala i uvek je u većini sela živelo hrišćansko stanovništvo.

Nedavno ste izjavili da dr Mustafa Cerić i Bakir Izetbegović imaju srpsko poreklo.

– Da, rekao sam to, jer imam nepobitne dokaze. Mislim da i gospodin Bakir Izetbegović i efendija dr Mustafa Cerić to znaju. Druga je stvar da li će to i javno da priznaju. Oni mogu da se na mene ljute, ali ne mogu da pobijaju. Ako imaju druge dokaze neka ih iznesu. Preci Cerića su bili srpsko plemstvo pre islamizacije. Izetbegovići su poreklom iz Beograda, a u Bosanski Šamac su se naselili posle napuštanja Beograda 1867. godine.

Neki muslimani su se vraćali veri pradedovskoj, nedavno je to uradio i profesor Muhamed Bušatlija iz Beograda, objasnite ovaj fenomen. 

– Mnogo je više naših muslimana/Bošnjaka koji ne kriju svoje srpske korene nego što se misli i javno ističe. Profesor Mahmut Bušatlija ima sjajan pedigre, jer potiče iz srpske vladarske kuće Crnojevića. Iz te dinastije, koja je vladala Crnom Gorom u 15. veku, Staniša, sin Ivana Crnojevića, je islamiziran i bio je skadarski sandžak-beg i gospodar velikog dela Crne Gore. Taj čin Mahmuta Bušatlije, sada Stanka Crnojevića, može da ima i neku drugu konotaciju.

Kako objašnjavate tvrdnje većine muslimana da su poreklom Turci?

– Sigurno je u našim zemljama bilo etničkih Turaka kao vojnih i civilnih starešina, sveštenika i raznih činovnika, ali su se po završenoj službi najčešće vraćali tamo odakle su i došli. Bilo je i toga da su se Turci, u narodu pežorativno nazivani Turkuše, ženili našim meštankama i ostajali ovde, ali je to bilo zanemarljivo. Ima istine za tvrdnju da će se naši muslimani ili Bošnjaci pre izjasniti kao Turci, Iranci, Saudijci, pa čak i Nemci samo ne da su Srbi iako sa tim nacijama nemaju nikakve ni etničke ni jezičke srodnosti. Mislim da su za ovakve pojave kriva i jedna i druga strana. 

Da li postoje bošnjačka nacija i bosanski jezik?

– Da bi se konstituisala neka nacija moraju se ispuniti određeni i naučni, a ne samo politički uslovi ili kriterijumi. Nije dovoljna samo politička želja i volja određenih političkih krugova. Može se političkim aktom, aktom domaće političke elite podstaknute i spolja, proglasiti nacija, ali takvi akti po pravilu donose velike nesporazume i sukobe, pa i ratove, što je najtragičnije.

– Ne osećam se dovoljno kompetentnim, ali smatram da su srpski, bosanski, crnogorski i hrvatski jezik jedan isti. Pitao bih te tako „stručne“ političare, a i neke naučnike, da li im prilikom komuniciranja sa Srbima,Crnogorcima i Hrvatima trebaju prevodioci. Mislim da je na sceni „narcizam malih razlika“ što bi se moglo reći i za stvaranje sintetičkih nacija, a ne samo jezika. Sve to postaje tragikomično.

Bavili ste se kultom Svetog Save i odnosom muslimana prema najvećem srpskom svetitelju, sta ste otkrili?

– Prilikom mojih višegodišnjih terenskih istraživanja u Staroj Raškoj bio sam iznenađen koliko je kod naših muslimana bilo tradicionalnog poštovanja kulta Sv. Save. Najstarije žene obavezno su za Savindan 27. januara pravile posebno jelo koje se zove masenica. Kada sam najstarijoj ženi, koja je tada imala 96 godina, rekao zašto to radi kada je ona muslimanka, kratko mi je odgovorila da je to jelo spremala i njena majka i bijača (baba). Jedna druga stara žena od 89 godina mi je rekla da uvek „za Savicu sprema masenicu“.

– U razgovoru sa Bošnjakom, koji je imao 94 godine, na moje pitanje zašto na neki način obeležava Savindan kao i neke njegove komšije, samo mi je kratko odgovorio „Ovo je zavetna zemlja“. Muslimani su uvek štitili i bogato darivali manastir Mileševu kod Prijepolja, jer je tu bilo grobno mesto Rastka Nemanjića, potonjeg arhiepiskopa Save i kasnije Sv. Save. Zabluda je da su se naši muslimani brzo i lako odricali svojih srpskih i hrišćanskih tradicija.

Nedavno ste dobili i Vukovu nagradu.

– Naravno da i dalje istražujem i pišem. Da, dobitnik sam Vukove nagrade za 2013. godinu kao istoričar istraživač. Trenutno radim na novoj knjizi koja će biti nastavak prethodne „Prilozi prošlosti Stare Raške“.

Šta biste poručili Srbima i Bošnjacima u Sandžaku?

– Predložio bih relevantnim društvenim i političkim faktorima i kod Srba i kod muslimana/Bošnjaka da ozbiljno i odgovorno porade na jačanju poverenja, iskrene saradnje i prijateljstva. Ne može nama biti niko bliži od nas samih. Samo tako možemo da računamo na lepšu i izvesniju budućnost, jer je na sve nas, što bi običan narod rekao, skočila i ala i vrana. Na kraju krajeva, mi smo isti narod bez obzira na našu, često i tragičnu prošlost, pa sviđalo se to nekome ili ne.

Begovi i intelektualci

Da li je čest slučaj da se muslimani izjašnjavaju kao Srbi?
– Mnogo je muslimanskih intelektualaca, begova i trgovaca koji su se osećali Srbima i to nisu krili ni kada su ih zbog toga progonile i turske i austrougarske vlasti. Ovom prilikom ću pomenuti samo neke: Husein-beg Gradaščević, Derviš-beg Ljubović, Omer-beg Sulejmapašić-Despotović, Avdo Karabegović Hasanbegov, Avdo Karabegović Zvornički, Hasan Rebac, Mustafa Golubić, Smail-aga Ćemalović, Mustafa Mulalić, Ismet Pupovac, Džemal i Šukrija Bijedić, braća Pozderci, Skender Kulenović, Meša Selimović, Emir Kusturica, Dževad Galijašević…

Seobe i islam u Raškoj

Salih je rođen 25. oktobra 1944. u Tešnju, BiH. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a studije u Sarajevu. Radio je kao nastavnik istorije i direktor škole u Kladnici i sekretar SIZ za osnovno obrazovanje u Sjenici, zatim kao direktor u Gopdijevu i Sušici (Bijelo Polje).
Istorijom kao naukom počeo se baviti skoro odmah po završetku studija. Oblast njegovog posebnog interesovanja je poreklo, islamizacija, demografski i migracioni procesi na Sjeničko-pešterskoj visoravni i u celoj Staroj Raškoj ili Raškoj oblasti.
x Aktivni je učesnik mnogih naučnih skupova i stalni saradnik više naučnih zbornika i revija. Do sada je objavio šest knjiga i 70 naučnih radova koji su publikovani u naučnim zbornicima istorijskih muzeja i arhiva u Srbiji i Crnoj Gori. Autor je studija „Sjenica“ i „Kladnica“ i jedan od autora antropogeografske studije „Sjenički kraj“. Nova knjiga Saliha Selimovića „Prilozi poreklu, islamizaciji, migracionim i demografskim procesima u Raškoj oblasti“ je pravi istoriografski dragulj.

(Vesti)

 

 • Mateja Jestrovich

  Slava Bogu za potroseno vreme, Slava Bogu da je ovog pravednika sacuvao!!

 • Maja Lukac

  Deretic numero 2

  • SRBIN ISLAMSKE VERE

   Publicista
   Andre Bar u knjizi “Bosna i Hercegovina”, izdatoj u Parizu 1903. objasnjava:
   “Vecina stanovnistva pripada srpskoj rasi…Sam g. Kalaj, pisuci nekad svoju
   Istoriju Srba, rece da u BiH pod tri vere ima samo jedan narod, srpski…
   Pravoslavna vera je najstarija. Ona potice iz doba kad Srbi napustise paganstvo
   da bi primili dogme grcko-istocne crkve. Muslimani poticu od starog srpskog
   plemstva, koje se, posle osvajanja Turaka, preobratilo u islam da bi sacuvalo
   svoje privilegije. Katolici se regrutuju medju sinovima pojedinih Srba koji su
   se potcinili rimskoj crkvi u vreme papskog uticaja u BiH, a danas medju
   cinovnicima austrijskim.”

   Rene Pinon u studiji “Austro-srpski konflikt”, publikovanoj 1907. godine: “Sami
   muslimani su Srbi, ne samo po svom poreklu vec i po njihovom sopstvenom
   priznanju. To su uglavnom bivse vlastele zemlje koja je, u momentu zauzeca
   (zemlje), presla na islam… Treba utvrditi bez okolisenja da je javno
   raspolozenje u BiH malo naklonjeno dominaciji austrijskoj.

   U najmanju ruku se nece moci sporiti da srpska vecina stanovnistva, bilo
   pravoslavnih ili muslimana, apsolutno odbija vaspostavljanje direktne
   potcinjenosti pod Austriju.”

   Jakov Golovjecki je 1884. godine u Vilnjusu objavio “Geografski rjecnik
   zapadnoslovenskih i juznoslovenskih zemalja” u kome precizira: “Bosnjak, zitelj
   Bosne. Oni pripadaju slovenskom, srpskom plemenu.

   Bosnjaci su vecim dijelom pravoslavni, sa iskljucenjem izvesnog broja koji je
   primio katolicanstvo i muslimanstvo.”

   Univerzitetski profesori istorije sa Kembridza, Grant i Temperli, objavili su,
   1934. godine, knjigu “Evropa u XIX i XX veku” u kojoj se nalazi i sledeca
   konstatacija: “U 1878. Austro-Ugarska je bila ovlascena da okupira Bosnu i
   Hercegovinu, zemlja jednaka po krvi i jeziku sa Srbima. Cak i muhamedanci ovih
   krajeva govore srpski i srpske su krvi”.

   Katolicki fratar Toma Kovacevic, u “Opisu Bosne i Hercegovine” iz 1865. godine,
   kaze: “Svi zitelji bosanski izuzimajuci malo Osmanlija i Cigana, spadaju u
   cislo južnih Slovena srbskog ogranka i to bez razlike vjeroispovjedanija, jer i
   oni Srbi koji su vjeroispovjedanije muhamedansko primili, po krvi i jeziku ipak
   ostaju Srbi.Zato su dakle u Bosni Srbi od tri vjeroispovjedanija:pravoslavnog,rimskog
   i muhamedanskog”

   Population of Bosnia (katolička enciklopedija):

   ..Excluding some 30,000 Albanians living in the south-east a few
   Osmanli Turks, and Austrian troops, the rest of the population (about 98 per
   cent) belong to the southern Slavonic people the Serbs. Although one in race,
   the people form in religious beliefs three sharply separated divisions: the
   Mohammedans, about 550,000 persons (35 per cent) Greek Schismatics about
   674,000 persons (43 per cent) and Catholics about 334,000 persons (21.3 per
   cent)

   • dupin

    brat mi je mio ma koje vere bio srbin pravoslavni

   • rademmm

    Kako su slavenima nametnuli Islam tako je nametnuto hriscanstvo a zavren posao je bio zakljucno sa 13 vjekom,znaci srbi su se na silu odrekli svoje vjere i poprimili prvo hriscanstvo a poslje svadja oko pljena i podvala Koje su jedni drugima cinili u krstaskim pohodima,Kada pisete o narodu ne gledajte ga sa ocima nekog tko zivi u 21 vjeku….ono doba je bilo podjeljeno na religiju,i vlastelu na jednoj strani i ostatak i vecinski dio juznih slavena tj,plemena srpskog su bili sluge i robovi,nepismeni i neobrazovani kojima sta god da naredis oni poslusno prihvataju a iz izlaganja istoricara Selimovica mozemo primjeniti isti nacin prelaska sa paganstva na hriscanstvo i pravoslavlje……danas se prepucavati sa ljudima posebno onim djelom koji se odrekao predaka-Juznoslavenskih i sljepo vjeruje u svog coba i svoj tor i tako vidi buducnost svoju i buducnost svog djeteta,ideja Jugoslovenstva nije od juce i nije proizvod komunista i Tita kako ga vecina bilo oni pravoslavci,muhamedanci ili katolici vide vec ljudi koji su imali uvid u istoriju koja im je bila blize nego nama danas sa ove tackegledao,mnogi su dokmentiunisteni stoodosvajaca kao i od religijskih mocnika posto biih isti otkrili tko je i sto je te kako je ta religija usla u narod srpski ili hrvatski ili slovenski,sve ostalo si laznjaci bez pedigea,rat znamo kakoje poceo i Koje su sve sle ucestvovale u njegovoj sprovedbi,isti i danas truju jedan narod a pomazu im domaci mali ijadni nacisti fasistickinadojeni zu pomoc klerofasista kojima Konflikt i podjela odgovaraju i obezbedjuju opstanak istih….FUJ…..;(;(;(;((((…!!!

   • tihomir

    dakle NEMA STARIJEG I GLUPAVIJEG NARODA NA OVOJ PLANETI OD NAS SRBA… DEFINITIVNO… ovim tekstom se to potvrdjuje

  • dupin

   i sta sad ti rece.

   • Vesna

    znači,ništa niste razumeli.Hajte ponovo,polako,sa razumevanjem.

  • KRALJ ARTUR

   MAJO LUTKICE,ISTORICAR SALIH SELIMOVIC JE OTKRIO TOPLU VODU.VRAPCI NA GRANI,ZNAJU DA SU DANASNJI TAKOZVANI BOSNJACI POREKLOM SRBI PRAVOSLAVNE VERE.KRALJ STEFAN TVRTKO KOTROMANIC JE VLADAO BOSNOM 1341 DO 1391 GODINE I BIO JE SRBIN PRAVOSLAVNE VERE.KRALJ STEFAN TVRTKO KRUNISAO SE ZA KRALJA BOSNE I RASKE(SRBIJE) U MANASTIRU SPC MILESEVA KOD PRIJEPOLJA 1377 GODINE.SAMO SRBIN PRAVOSLAVNE VERE,MOGAO JE DA SE KRUNISE ZA KRALJA U MANASTIRU SPC,MILESEVA!!!MANASTIR MILESEVA JE CUVEN U CELOM SVETU PO FRESCI BELI ANDJEO!!!

   • Vesna

    Nije on otkrivao toplu vodu,već se nadao da će oni koji neznaju,saznati.Niko se naučen nije rodio.Ako ste vi znali,ima mladih koji neznaju.proces obrazovanja se ne završava sa vama.

    • milka

     Bas tako,treba se stalno vracati KORENIMA…jer mnogi to i ne znaju a ko zna ne zele da znaju…Cudan smo mi narod,koji svoju veru gaze a uzimaju drugu…strasno,strasno…Moj deda je pobegao iz Bosne da nebi bi Turcin…

 • Nikola

  Gospodin Salih Selimovic,je pokazao visok stepen odgovornosti i intelegencije ukazujuci ljudima na toleranciju miran i prosperitetan zivot, ne mrznja i rat. Svakako da je ovaj njegov clanak kapitalan za sve ljude u regionu,naravno ko razume njegovu poruku.

  • rademmm

   Nikola ,tolerancija kao rjec je Produkt iizmisljotina klerofasista i to svetri strane Koje djele i zive od podjele jednog naroda-juznoslavenskog……Bez religije u javnom zivotu pa iu privatnom rjec “tolerancija“ je suvisna,ljudi su bez tolerancije zivjeli do 90’tih ito u ljubavi,miru,bratstvu i jedinstvu,svi vikoji spominjete toleranciju ste prvi kad dolazi do podjela ……………….;););))))..!!!

   • Republika Srpska

    ala si ti neki demagog

    • rademmm

     Demagog je onajkoji drzi politicki govor i njime pali mase-narod,koga to ja plim i otkud ti pravo da se krjs iza RS,uzmi neko drugo ime jer ako gresis i provaljujes se Mladi Muslimani ce kontati da je to cjela RS,nisi ti toliko velik a ni zasluzan pa da se prozivas RS-om…….;););)))…!!!

     • Republika Srpska

      zaslužan jesam,a bogme i poveliki. I ja sam učestvovao u stvaranju RS. I ljepše je moje ime od tvog.

     • rademmm

      OK,predajem se,Brane jel ono tvoj suzuki,dobar je,ja imam bmwr1100rt,,sve najbolje u novoj sezoni…..pozdrav od demagoga

     • Republika Srpska

      Branislav. 🙂 I tebi takođe, nek te služe i motor i vrijeme.

     • visegrad visegrad

      serem ti se na sred onog sto si ti stvarao

     • Republika Srpska

      hahaha Ako si ljut što ti se dedo poturčio,ti se vrati na pravu vjeru. Ionako koristiš ime Srbskog grada. Pozdrav za Srbski grad Višegrad.

  • visegrad visegrad

   on je karina smtrdljiva

 • igor-sk

  kao sto su bosnjaci i crnogorci SRBI tako su i makedonci BUGARI. a naj tuznije je sto makedonci najvise mrze bugare kao i bosnjaci srbe PARADOKS

  • srbin islamske vere

   I bugari i makedonci su srbi – bugari su postali poseban narod sredinom 19 veka a makedonci komunističkim dekretom 45. sofija se do 13 veka zvala SERDIKA – odnosno Srbica
   pogledaj letopis matice srbske iz 1825 godine pa vidi kom narodu pripadaju bugari ali se mora znati i koje godine se bugarska crkva odvojila od srbske crkve nešto slično kao u današnje vreme crnogorska i makedonska

   • dejan

    zavjese zupana Mutimira,,knjiga u kojoj je radnja 8 vjeka,,,pisac Ristanovic,,,uzicanin,,tu imate dosta toga o Bugarima i Srbima,nikako da su Bugari tako novi,,stariji od nas sigurno,,,no pisite sta ocete

    • Radivoje Stojanovic

     Srbi su starosedeoci na Balkanui tu su bili za sve vreme Rima,a najezda Bugara se desila negde u trećem veku kada je Rim oslabio!!!Po zapadnoj istoriji uopšte Sloveni su došli tek u sedmom veku,tako da bi Bugari morali da imaju sasvim ,za nas, nepoznat jezik i drugačije fizionomije,a svi smo u stvari jednaki i razumemo se bez prevodioca!!!

     • rademmm

      One stare skole su nas ucile da su Bugari u trecem vjeku na konjima najbrze zauzeli mjesto na balkanu i potisnuli slavene juzne,po jeziku i fizionomiji kao i nekoj priskosti vlasele srpske i bugarske kao i planovada se na balkanu napravi drzava koja bi zauzimala cjeli Balkan sve do ruskih granica a ime bi bilo “Balkanija“po nekim istoricarimapredpostavljase da je “Crni Djordje“ dosao upravo sa Tom nakanom u Srbiju gdje ga ubijaju po nalogu Engleskih spijuna a djelat nmu rodjeni kum…..;););)))…!!!

     • Nikola

      Potpuno se slazem sa tobom.Svi smo braca i ne treba da dozvolimo da nas iko vise zavadja!Mi smo jedan narod i trebalo bi ako smo pametni,da se ujedinimo,jednom za uvek!I da se manemo podela!Jezik,geni,kao i mentalitet su nam isti.Svi smo Srbi!Voleo bih da se svi probude i oni koji sumnjaju,da sami iztraze i uvere se!Cenim bracu muslimane koji se ne stide ko su i sta su,a takodje i one koji ne znaju.Ne mog mrzeti svoju krv…Hrvati,Musliman i Crnogorci su Srbi,kao i Makedonci i Bugari!A ako necemo da priznamo i ne verujemo,genetika nam je dokaz.To ne moze niko vise da ospori.Cilj koji se do danas sprovodi od strane Vatikana i Turske je da vladaju ovim prostorima.I uvek su nadirali,a narod je placao i ispastao.A ako hocemo istinu,u pocetku smo svi bili PAGANI,Pa su nam sile nametale religije!

   • Esad Dervišević

    Nisam znao,ceo svet je bio Srbin.

    • ref um leks

     ne baš cio! ne treba pretjerivati, samo sa dovoljno ozbiljnosti držati kojekoje tragove po svijetu! zvanična nauka, u najboljoj namjeri, iz opreza debelo je redukovana, što po zvaničnim nepotpunostima, toliko i iz kojekojih vestfašističkih razloga!

     So sind Sie ein Faschist?
     oder auch nicht, aber diese noch nicht formalisiert worden!!!

    • MrMystic90ss

     jes’ vala, i ovaj ga pretera… čuj, i Bugari Srbi, ispašće da su i Aboridžini Srbi, jbt… Ajmo malo realnosti, ljudi, ovi narodi ovde su istog plemena, a kako će se izjašnjavati, to je već druga stvar… Mogu i ja sutra da za sebe kažem da sam džedaj, to bi možda i bilo najpametnije, da se više okanim ovih bulumentalnih vekovnih rasprava… 🙂

    • Nikola

     Nije ceo svet bio Srbin…Brate,ako su nam jezik i geni isti,kako u tom slucaju nismo jedan narod?Sile sa strane su nas vekovima razdvajale i zavadjale,a usijane glave zavodile i gurale u rat.Zato je danas veliko nepoverenje i mrznja kod jednog dela naroda na sve tri strane.Neznanje nas je sve dovelo do ovoga danas.TREBA SVI DA SE PROBUDIMO!Budi mi pozdravljen!

  • Radivoje Stojanovic

   Ljudi grešite,makedonsko ime je mnogo starije od bugarskog,pa je ispravnije reći da su Bugari po krvi Makedonci odnosno i jedni i drugi su genetski najbliži Srbima!!!Vrlo malo ima stranih gena osvajača,zbog što su to uglavnom bili muškarci i što su brojno bili zanemarljivi u odnosu na starosedeoce,Srbe,Račane koje su grci nazvali Tračanima!!!

   • Nikola

    Tako je!Slazem se sa tobom!

 • nikola

  nisam nacionalista,volim svoj narod i svoju zemlju kao sto bosnjaci i crnogorci vole svoje ali te podele donele su nam samo lose a nista dobro sem nekolicini koja se uvalila na vladajuce funkcije,sad samo mozemo da postujemo jedni druge a moje licno misljene je da ce granice svakako nestati kod nas malo kasnije ali hoce,pozdrav svim ljudima dobre volje neopterecenima verskom i politickom mrznjom. :]

  • rademmm

   Ako nisi nacionalista i volis svoju zemlju onda su i Muslimani i Crnogorci tvoj narod kao i Srbi i Hrvati i Slovenci i da vjerujes u narod Juznoslavenski kojeg su religije podjelile Koje su istom narodu silom nametnute i taj narod je u to vreme bio neuk,nepismen i sastojao se od sluga i robova na jednoj strani i vlastele na drugoj,mnogi misle i porede tadasnji narod slavenski sa ovim danas a to ne die…….;););)))…!!!

 • Krste Partaloski

  pa to je brate salih vi ste bili slovenski banovini,duklja raska i zeta,crna gora,srbija i bosna,sve je to bilo pravoslavlje,samo turci su vas podelili.

  • rademmm

   Hriscanstvo je nametano vjekovima i zavrseno je pre sedam vjekova a Islam je prekinuo praksu katolika i pravoslavaca i zapoceli nametati svoju-islam…….;););))))…!!!

  • Nikola

   Brate,citam komentare i potpuno se slazem sa tobom!Turci su nas podelili,a ratovi i izgubljeni zivoti su prouzrokovali mrznju.

 • Susanjin

  Sva sreće te se srbima ne zovu više!

 • Pingback: Muslimani | Pearltrees()

 • ĐOKA

  Kopanje rovova među narodima Svako ima pravo da se izjasni da onako kako sebe doživljava.Po jednoj teoriji život na zemlju stigao je sa Marsa.Znači svi imamo Marsovsko poreklo.No ja se ipak izjašnjavam kao Zemljanin!

 • A.C

  Procitajte malo o Bosanskoj crkvi u srednjem vijeku koja nije bila NI pravoslavska NI katolicka. Zasto te podijele i tad ako smo svi bili isti? Slaveni smo svi, to jest, i mijesalo se, i treba da se fino slazemo sada, ali istorija je vise komplikovanija nego sto je nekih prave. Kralj kojih se spominje je zvao svoj narod „dobri bosnjaci“. Cinjenica. To jest narod iz Bosne, koje god vijere bili. A to da „vidimo koje vere su nam preci bili“, jeli se to odnosi na tu staru Bosansku crkvu ili na pagane? Smijesno da biras vjeru na osnovu sta je neko prije 1500 godina vjerovao inace bi svih u Zeusa i dalje vjerovali.Znam sta su me roditelji ucili i to nikad necu pregaziti, ma da nemam nikakvu mrznju prema pravoslavcima.

  • novosadista

   A.C. nije ovde reč o veri, već o poreklu…

  • cfr

   Bila je povelja koja je pocinjala sa:“U ime,oca i sina i duha svetog ! A kod „bosnjaka“ koji su to preuzeli kao njihovo su ovaj pocetak izostavili. bosanac i bosnjak nije isto a kamoli da se to odnosi na danasnje bosnjake. bosnjak je izvedenica od turske rijeci bos i znaci neko ko je ništavan ! ne znam otkuda „bosanski“ srednjovjekovni manastiri koji su stariji nekoliko stotina godina od Ilije Garasanina. a.c. nastavi izmisljati jer ti je mozak u glavi cuke.

 • rademmm

  Koliko ce ljudi ovo procitati i povjerovati u istinu koju ponavljamkao papagaj a neki nama dragi akademici ovog sajta uporno “njacu“,vjeroreligija je zlo Koje nas izjeda kao sto rak izjeda tjelo i unistava ga,tako i nas ta nametnuta nam religija ubija i tjera u svadju i sukobe,kad bi svi znali svoje porjeklo mozda bi tada bili ono sto su stoljecima“Juzni Slaveni………..;););))))…!!!

  • Nikola

   To i ja odgovaram svima,ali malo nas ko razume.Na zalost!Religije su nas razdvojile i posvadjale.Jer nas narod,kada je se probracao u bilo koju od tri religije,najvise je to cinio da bi sacuvao glavu,ili da bi sebi olaksao zivot i dobio neke privilegije,a vekovi i neznanje su kod mnogih izbrisale poreklo,tako da danas mnoge zavode lazima,a ratovi i zrtve sve vise razdvajaju…!

 • Bosanka

  sandzak rules

  • Dragisa

   Raška sestro,Raška!!!

 • goran

  Profesore,samo nastavite pisati i istrazivati .Istina i zdrav razum treba da budu u prvom planu .Mi moramo jedni sa drugima ,tako smo postali daleki a vjekovne komsije.

 • Albaniann

  Dok ste vi Sloveni (Srbi, Hrvati, Bosnjaci, Crnogorci) iza Karpata sisali ovce…Mi Iliri smo imali drzavu na Balkanu; rame uz rame sa antickim Grcima i Rimljanima…Samo toliko da se zna…

 • Albaniann

  VikipedijA

  Predslavenski korijeni Bošnjaka se mogu pratiti unazad do najranijih dobro poznatih stanovnika prostora danas poznatog kao Bosna i Hercegovina, Ilira. Pretpostavlja se da su ovi drevni narodi stigli na zapadni Balkan oko 2000 godina prije nove ere, zamjenjujući različite stare evropske kulture koje su tu ranije živjele (poput Butmirske kulture) u blizni današnjeg Sarajeva. Uprkos dolasku Kelta u 4. i 3. vijeku p. n. e. Iliri su ostali dominanta grupacija na zapadog Balkanu sve do dolaska Rimljana.

  Rimska imperija je okupirala Iliriju nakon nekoliko serija ratova. Konačni rat je bilo gušenje pobune nekoliko plemena u području koje je danas poznato kao Srednja Bosna oko 9. vijeka nove ere. Doseljenici koji su govorili latinski jezik iz svih dijelova Imperije se naseljavaju među Ilire u to vrijeme. Rimska provincija Dalmacijauključivala je Hercegovinu i veći dio Bosne, kao i pojas sjeverne Bosne, a područje južno od rijeke Save je bilo dio Panonije.

 • novosadista

  Večina komentatora je pobrkala lončiće, ovde nije reč o veri nego o poreklu. Vera je promenljiva kategorija a pripadnost naciji ili narodu je sasvim nešto drugo. Najveći genocid (virtualni) nad srpskim narodom je napravila SPC negirajući da su srbi druge vere Srbi!

  • Ana Lada

   Konacno se neko usudio da kaze istinu! SPC je odigrala ulogu koja joj je dodeljena,i podelila Srbe,isto kao i Vatikan. Sve je jasno kao dan. Srbi,Sloveni,BRACO,osvestite se. Posvadjali smo se oko TUDJIH religija. I hriscanstvo i islam u avramovske religije,nametnute su nam da bi nas zavadili pa vladali. Pogledajte kolike su slovenske zemlje,i zamislite ujedinjene sve Slovene. Kako bi to izgledalo? Propast i razjedinjenje velikog Slovenskog naroda je pocela onoga dana kad je prvi Sloven primio hriscanstvo. To je cinjenica.

   • ref um leks

    onomad sam na jednom od naslova imao gadnog ‘rvanja sa jednim koji se predstavljao kao ukrainac! koja smo mi omađijana stoka – čovjek nema ništa ni protiv amerike, kakva jeste, ni protiv ujedinjene evrope, samo blekne ko tele u šarena vrata kad mu pomeneš da bi i ujedinjeni slaveni značili nešto! prosto za nepovjerovati uprljanost, maloumnost, glupost …!!!

 • Beograd

  Pre bi se reklo da bosnjaci i crnogorci zajedno sa hrvatima imaju isto poreklo jer svi zajedno imaju gotovo isti dijalekt ali takodje dinarsko plemensko poreklo. Interesantno je da se povremeno pozivaju na srpsko aristokratsko poreklo, pri tom negirajuci srpski narod iz Srbije koji je vekovima u uslovima teske turske okupacije uspeo herojski da ocuva svoj nacionalni identitet i veru pravoslavnu… Danas je bolje upravo zbog buducnosti da bosnjaci i crnogorci njihov identitet ucvrste u saradnji sa Zagrebom, Tiranom i Istambulom! Srpski narod iz Srbije neka ostave na miru da sam ocuva svoj jezik, nacionalni identitet, veru pravoslavnu, svoje staroslovensko poreklo i Otadzbinu Srbiju!!!

  • Nikola

   Svako podrucje ima svoj dijalekt.Ali je svima nama jedan jezik.Treba da se ujedinimo i probudimo.Skoro cela zapadna Srbija je govorila jekavski-dinarskim dijalektom,do skora.Cak se i danas moze cuti kod starijih ljudi.

 • miloje veljović

  Ovo treba da nas spaja a ne razdvaja!

 • Milovan Cicvaric

  Sto ce meni Salih Selimovic kad ja znam sve muslimanske famiije koje poticu od mog roda i mojih predaka . A jedne od najuglednijih su Sokolovici , Zvizdici – Kurtovici , Sakovici , Agovici , Nukici .To zna i vecina njih !

 • Husein Redžić

  Savjetujem svima naučnim radnicima koji se bave ljudima na zemlji i jnjihovim porijeklom da prije donošenja bilo kojih zaključaka o njima prouče božiju objavu u kojoj stoji da su svi ljudi na zemlji porijeklom od jedne žene i jednog šovjeka i da su svi oni ustvari braća i sestre. U Božijim knjiba – objavama stoji de je bog stvoritelj svih ljudi na zemlji i podijelio ih u plemena kako bi se mogli međusobno upoznavati. Sve ostalo što nauka dodaje na ove činjenice je naučna izmišljotina koja unosi zabunu i smutnje među plemenima i narodima. Ti naučnici spadaju u ljude visoke inteligencije sumljivog morala.

  • ref um leks

   baš toliko uprošteno, … stvarno je previše! ali, vjera ni ti ne traži razmišljanje, već vjerovanje da je tako što se diktira da jeste! tj., da uđeš na vrata koja se razumu -zatvaraju!!!

 • Aleksandra Stanic

  A katolici poticu od mnogobozaca i jevreja koji su prihvatili Isusa za spasitelja, dok su nomadi od mojsija dobili judaizam, a svi vodimo poreklo od pecinskog coveka / ili od adama, ako cemo po religiji, pa onda treba da se vratis u tu jamu iz koje si izasao serem ti se u diplomu. Ono si sto izaberes da budes – Pravoslavac, Hriscanin, Jevrej, homoseksualac, kreten – tvoj je izbor – sta si bio – koga to interesuje ?

  • ref um leks

   ti si očito već izabrala!
   bože, svake gluposti!!!

 • Bosanski Covjek

  Selimovici su cetobalije (cetnici islamske vjerosipovjesti) od Mese pa do ovih novokomponovanih CETOBALIJA. Mogu se jedino sloziti da je familija Izetbegovic porijklom sa Ade Cignalije i da su oni Cigani a ne bosnjaci sto dokazuju vec evo 25 godina.

  Evo nekoliko historijskih cinjenica objasnjenih od strane raznih historijskih izvora.

  1. KNJIGA: THE ILLIRIANS (John Wilkes)

  Na stranicama ove knige od 184 do 207 stranice John Wilkes iznosi historijske činjenice da su još od Bronzanog doba do stvaranja I pada Rimskog carstva na području Republike Bosne I Herecgovine živejla Ilirska plemena: Japodi, Daorsi, Dalmatei, Pannonians, Ardiaei i td.

  2. NAČERTANIJE: Program spoljašne i nacionalne politike Srbije na koncu 1844. Godine

  -Citat: “U političeskom obziru imalo bi ovo sredstvo ne manju važnost, jerbo će se nov agent srbski nalaziti medu žiteljstvom srbskim i ova prilika prinela bi jače upliv Srbije na sjeverne Arbaneze i na Crnu Goru, a ovo su upravo oni narodi koji imadu ključeve od vrata Bosne i Hercegovine i od samoga mora Adrijatičeskog. Postavljanje ove agencije srbske i utemeljenje njeno onamo mi smo uvereni kao političeski postupak Srbije smatran bi bio od neobične važnosti medu onim narodima i tešnji sojuz ovi žitelja sa Srbijom postigao bi se vrlo lako.

  Francuska i Engleska ne samo što se ne bi tome protivile, nego bi to još potpomagale, a Porta takođe ne bi protivna bila, jer s time bi njeno jedno pristanište na novo procvetalo.

  Na istočnog veroispovedanija Bošnjake veći upliv imati neće biti za Srbiju težak zadatak Više predostrožnosti i vnimanija na protiv toga iziskuje to, da se katolički Bošnjaci zadobijedu. Na čelu ovih stoje franjevački fratri.

  Pored gore spomenutog štampanja knjiga ne bi li dobro i sovjetno bilo da se jedan od ovih bosanskih fratera pri beogradskom liceumu kao profesor latinskog jezika i još kakve nauke postavi. Ovaj profesor morao bi služiti kao posredstvenik između Srbije i katolika u Bosni, jer s tim bi mi prvi poveritelan korak učinili i s tim dali bi na dokazateljstvo tolerancije. Zar ne bi mogao ovaj isti frater ustanoviti ovde jednu katoličesku kapelu za ovde živeće katolike, s čime bi se izbeglo podizanje jedne kapele pod uplivom austriskim koje će ranije ili docnije sledovati morati. Ovu kapelu mogli bi staviti pod pokroviteljstvo ovde stanujućeg konzula francuskog. Ovo bi dalo povoda i priliku francuskom praviteljstvu da se u toj stvari živo zauzme i s tim bi se Srbija oslobodila opasnosti od jedne katoličeske crkve, koja bi pod uplivom Austrije u Beogradu bila.

  Karađorđe je bio vojeni predvoditelj od prirode bogato obdaren i vrlo iskusan; on nije mogao predvideti onu preveliku vojnu važnost koju Crna Gora za Srbiju ima i koju će svagdar imati kad god se o tome stane raditi da se Bosna i Hercegovina od Turske odjele i Srbiji prisajedine. Pohod ovog vojvode na Sjenicu i Novi Pazar još svi Srbi dobro pamte i nije potrebno da mi sledujući predlog novim dovodima podkrepljujemo. Neka Srbija i u Crnoj Gori primier Rusije sleduje i neka dade vladiki pravilnu svakogodišnju podporu u novcu. – Srbija će na ovaj način za malu cjenu imati prijateljstvo zemlje, koja najmanje 10.000 brdnih vojnika postaviti može.” –kraj citata.

  3. KNJIGA: POVIJEST BOSNE ( NOEL MALCOLM )

  -Citat: “Vecina naucnika vjeruje da su i Srbi i Hrvati bili slavenska plemena s iranskom vladajucom kastom, ili da su prvobitno bili iranska plemena koja su stekla slavenske podanike.24 Negdje na pocetku sedmog stoljeca oba su plemena osnovala svoja kraljevstva u srednjoj Evropi: „Bijelu Hrvatsku“, koja je obuhvacala dio danasnje juzne Poljske, i „Bijelu Srbiju“, u danasnjoj Ceskoj. Odatle su se i jedni i drugi doselili na zapad Balkana.-kraj Citata

  -Citat: “ SRBI I VLASI. Dosad nije ovdje bilo mnogo rijeci o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Razlog je tome jednostavan – Pravoslavna crkva jedva da je bila prisutna na teritoriju same Bosne prije dolaska Turaka, samo je u Hercegovini igrala vazniju ulogu. U svojoj ranoj srednjovjekovnoj historije Hercegovina (Hum) bijase dio kulturnog i politickog svijeta srpskih zupa i knezevina, zajedno sa Zetom (Crna Gora) i Raskom (jugozapadna Srbija). Veci dio hercegovackog plemstva bio je u 14. i 15. stoljecu pravoslavne vjere, a vjerojatno je tako bilo i sa samim stanovnistvom.’ U stoljecu katolicke intenzivne djelatnosti prije dolaska Turaka, Katolicka je crkva i u Hercegovini postigla znacajne uspjehe u radu osnovavsi ondje cetiri franjevacka samostana, ali je u 16. i 17. stoljecu doslo do velikog nazadovanja, pogotovo u istocnoj Hercegovini. Godine 1624. bilo je jos 14 katolickih zupnih crkava u istocnoj Hercegovini, a nakon petnaestak godina ostalo ih je jos svega 11, od kojih su cetiri navodno bile u rusevnom stanju.

  Neki katolicki izvjestaji iz pedesetih godina 15. stoljeca govore o izravnom nadmetanju dviju crkava za duse – o prodorima franjevaca u Hercegovinu i o pokusajima obje strane da privuku bivse pripadnike Crkve bosanske.” – kraj citata.

  Kao što možete vidjeti, prema ovim relavantnim historijskim izvorima, može se zaključiti slijedeće:

  Današnji žitelji Republike Bosne I Hercegovine, po svojoj etnogenezi, historiji I kulturi potiču od Ilirskih plemena: Daorsa, Japoda, Panona, Dalmatea, Ardiea i td, i odredjenog procenta Slavena koji su naselili Balkan u prvom talasu, prije dolaska Srba I Hrvata na Balkan (6. vijek ). Oni su, nakon formiranja prve Bosanske kraljevine (12. vijek) dali ime sebi i svojoj državi po rijeci Bosni. Radi se o autohtonom evropskom narodu koji živi tu još od Bronzanog doba a vjerovatno i od ranije.

  Srbi I Hrvati stižu na Balkan, na područje Raške i srednje Hrvatske u 7.vijeku sa područja Azije. Radi se azijskim plemenima, koja su donjela na Balkan elemente azijske kulture I tradicije.

  U predosmanskom period na području današnje Bosne I Hercegovine nije bilo ni Srba ni Hrvata (osim u malim zanemarljvim procentima, trgovci, migranti i td.), već se njihova asimilacija u srbijanski i hrvatski subjekat odvijala od 19 vijeka do danas putem državnih agenata iz Srbije I Hrvatske (Vaso Pelagić, Stjepan Radić) i putem SPC i Katoličke crkve.

  Nažalost danas se ta asimilicaija i dalje provodi putem plačenika velikosrpske I veliko hravtske politike, organizovane u okviru vladajuće šestorke stranaka, njihovih režimskih medija I institucija. Te stranke, kojima upravljaju centri asimilacije i agresije na Bosnu I Hercegovinu iz Beograda I Zagreba, se održavaju na vlasti putem pljačke budžeta, odakle finasiraju svoju izbornu kampanju (eklantan primjer organizovanog kriminala, nigdje viđen u svijetu do sada).

  • ref um leks

   i …?!!!
   jel’ti to ‘oćeš da kažeš da si pametan, ili bar načitan kad nas zatrpa tolikom pisanijom!
   pošto se ovdje radi o pokušaju pljevidbe laži od istine, reklo bi se da se razmatra i o sobraznosti, što bi reklo da se daje i odgovor ko BI, STVARNO da dođe do istine, a ko je LAŽOV!
   pošto nam ovolikim tekstom i mnoštvom činjenica (“ “?) daješ do znanja da te materija izuzetno interesuje, te da si dobro informisan, ali ono što propuštaš da kažeš, a što bi kao toliko zagrijan interesent morao znati, govori i da ti fali nešto – OBRAZ!
   ali, ne sikiraj se, to je endemska bolest, ovdje brižno njegovana, i koja se izvanredno prima u bićima kod kojih popusti onaj dio ‘imunog sistema’ koji se zove HRABROST! ono, doduše, ti si ona uznapredovala faza, oni tipovi koji se izdižu na prste, pa i zaskaču ne bi li doskočili barem pogledom, ili do berlina, londona, njujorka, …! istambul je prošlost, za takve kao ti, doduše lijepa …! zaskačete se, zaskačete, a balkan se trese, … a da li će vam neko od tamo i udijeliti PEDIGRE, … to ni kinolozi još ne znaju!
   da, tako je to s’onima koji obraza nemaju! ima ona pametna – B….. NITI KUĆI VODI, NITI ….!, ali, …tu je pa ga valja ljuljati!
   HTJEDOH REĆI DA JE PLATFORMA SA KOJE TI MOGU OVAKO REĆI ČINJENICA DA NPR. RADO ZABORAVLJAŠ NAUKU ,NPR. GENETIKU, A RADO BI, SUKLADNO SOBRAZNOSTI, DA SE BAVIŠ STAVLJANJEM NA STRANU ONIMA KOJI SU KROZ ISTORIJU MLJELI I USITNJAVALI OVE TERENE, NA SVE NAČINE KOJE si pobrojao! DA, KAO ONAJ KOJI APLICIRA ZA PEDIGRE, TI BI DA PROMOVIŠEŠ DEMOKRATIJU PA DA SE NAĐEŠ NA STRANI JAČEGA! i to bi da tvrdiš da je demokratski!
   JEDNOM RIJEČJU, NE dvoumiš se SE DA PROMOVIŠEŠ ZLO I NESREĆU!
   sreća je, ipak da svijet postoji, što dokazuje da se uvijek nađe i momenat i bitni faktor koji sačuva šansu i bogu i istini, tj. i obrazu! ti, reklo bi se – nikad nisi na toj strani! po tome, poznato je i šta se može očekivati od takvih! nije pohvalno ni za PEDIGRE, a kamo li za šta vrednije!!!

 • Bosanski Covjek

  Ovaj gore primjer s**ka sa titulom profesora je RAK RANA Bosnjackog/Bosanskog bica koja ga ubija vec 2 vijeka. Nama ni cetnici ni ustase ni Rusija ni Amerika nebi mogli nista DA NEMA OVAKVIH S***KA, KOJI ZBOG MALE PLATICE I TAPSANJA PO RAMENU CINI KULTUROCID. Kulturocid je dio genocida odnosno prva faza negiranja identiteta jednog naroda i jedne nacije.

  • ref um leks

   dal’ ti to, našem ‘mislećem’ narodu naređuješ kao mantru, onog tipa – “svakoga dana, u svakom pogledu …“-?
   kako god ti nazivao taj svoj jezik kojim si ovo napisao, nije nam nerazumljivo, a dešifruje se koliko pismo, toliko i ti i tvoje ljudske vrijednosti počevši od dešifrovanja (citiram) -“…koji zbog male platice i tapšanja po ramenu …!
   eto, ubijeđen sam da selimoviću nikada nije padalo na pamet da se upinje na prste ili da se zaskače ne bi li u’vatio kaki PEDIGRE (toga nema u srba), kao, valjda neku garanciju veće platice, i tapšanja, barem po glavi! čovjek, predpostavljam, smatra dovoljnim što je sačuvao to što ima u ovoj poplavi i inflaciji PEDIGREA!

   OD TEBE, PAMETNOM – DOSTA!!!

 • mira

  Zasto nas to ne spaja…….bilo bi divno kad bismo iz ovog izvukli ono najlepse….pruzimo ruke pomirena

 • Musadik Borogovac

  Covjek je u svom pristupu kristi upravo pravoslavni princi – porijekla ( zaveta predaka) kao kljucni za definiciju NACIJE. Nacija je medjutim pravna a ne bioloska kategorija. Ujedinjene nacije po suvremenoj nauci (iskljucuje se „povesni “ ili etnicki pristup, sastoje se trenutno od 193 NACIJE a ne od 3000 etnickih „naroda“ kako Srbi zovu pravne drzave. Najbolji primjesr ove zloupotrebe tj stavljanja etnickog iznad pravnog je pokusaj predefiniranja pravne drzave u etnicku drzau kad su Ustav Tove Jugoslavije u preambuli i Povelju UN tumacili , prevodili pogresno kao „pravo naroda na samoopredjljenje“ a ne pravo Republika koje su se udruzile 1943 i tako stekle pravo na razdruzenja tj na samoopredjeljenje. Pokusaj uvdjenja pravoslavlja u pravo je propao i UN je taj pokusaj pravoslavlja i JNA preoznao kao ilegalnu agresiju i Srbiju iskljucio iz UN . U pravo zbog ovoakvih manipulaija ne samo „versko poreklo “ na kojem pravoslavlje insistira, kao izvoru prava na tudje zemlje ( oni koji su napustili „pradedovsku veru“ gube i pravo na imetak, zemlju , kucu i naravno gube pravo na zivot). Ovo je motiv genocida zaa sta su Srbi u Bosni tj tzv. republika srpska ( a ne nikavi ludi pojedinci) dobili presudu za genocid Svjtsko g suda Pavde 2007 god. Zato je povjest upravo zbog ovih srpsko-ruskih manipulacija inace izbcena iz nomotetskih „mjerodavnih“ naucnih disciplina. Osim sociologijom i pravnom naukom o drzavi i naciji danas je svoje rekla genetika i prepozala Bosnu neoborivo onim sto i jeste a sto su srpski ucitelji kao ovaj jadnik Selimovic sakrivali od ucenika decenijama. Bosna je beznacajno bogumilska ( slavenska) jer je samo jedna naseobina Bogumila u blizini sarajeva, nego je dominantno patarnska ( germansko romanska ) Zato je mrznja prema plavookim „sasima“ iz srebrenice bila tako sviepa i socioloski bezvrijedno bice iz oligomiocena – srpski slavenski sljak je koristeci svetosavlje na silu pokusao da se prepozna kao narod Srbi tako sto ce ubiti svoju bosansku negaciju u ogledalu, Germane kao daleko superiorniju kulturu i civilizciju dominantnu u istocnoj Bosni,.Gentska istraivanja pokazuju da upravo Srbi i to u Srbiji imaju velik problem sa genetikom i to romskom, cincarskom , indo -iranskom i naravno najvise turskom. Slavenski geni su znacajniji samo u Pomoravlju. Pogledajte srpska prezimena i komplekse tih ljudi od Karadzica do raznih Pasica.

  • ref um leks

   -“… Nacija je medjutim pravna a ne bioloska kategorija. Ujedinjene nacije po suvremenoj nauci (iskljucuje se „povesni “ ili etnicki pristup, sastoje se trenutno od 193 NACIJE a ne od 3000 etnickih „naroda“ kako Srbi zovu pravne drzave….“-

   dobro si postavio polazišnu tačku! ne može se od nje pobjeći, a gdje će ko stići, ne zavisi od ‘oštrine vida’, već, reklo bi se, prije od stanja ‘imunog sistema’, tj. koliko mu nedostaje hrabrosti i OBRAZA!
   nauči ti nas tim finesama, objasni što bolje, nije problem i da nas izvedeš u prirodu na očiglednu nastavu, tj. – pričaj ti, sad ću ja doći! ako ti nije jasno – jalova ti priča!… poznata, ali bez suštine!
   ETNIČKI (bez č), ILI PRAVNI?
   ti si, reklo bi se odlučio! naravno da, reklo bi se ni si odlučio pravilno, mada si za pravno! drugim riječima, čučeći pored puta dok čekaš kojeg okupatora ti si istakao transparent da si ti za svako PRAVO dragog nam okupatora, jer, pravo, zakon je ipak ljudska tvorevina koja kao takva ima onespokojavajuće pretpostavke, dok je druga stvar onih koji, još uvijek pobjeđuju! ako mi ne vjeruješ, dokaz ti je da svijet još postoji! MOLIO BIH TE DA NE URGIRAŠ (ULIZIVAČKI) SILEDŽIJAMA DA ISPROBAJU TU TEORIJU, SAD KAD SE BARATA SA OVAKVOM NAUKOM! na kraju krajeva, oni su toga i svjesni, a balkanska nesreća je nesreća što još ima kritična masa takvih stručnjaka za okupatore!
   DA BI TI DO KRAJA BILO JASNO – TAKVI KAO TI SU OPASNOST I ZA MIR (uvijek bili), A DANAS I ZA OPSTANAK SVIJETA!!

 • BošnjakBiH

  Bošnjaci su Srbi,Hrvati su Srbi,Bugari su Srbi,Makedonci su Srbi,Slovenci su Srbi pa vi stvarno niste normalan narod.Čudo i za Arape ne kažete i oni su Srbi.Svima negirate nacionalnost..Ako su stanovnici srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva(dobri Bošnjani- Bošnjaci)bili Srbi pravoslavci zašto ste stalno napadali Bosnu i zašto su obje crkve i katolička i pravoslavna slale križarska ratove na nas.Ako smo mi bili Srbi u srednjem vijeku pa što smo onda formirali vlastitu državu što nismo bili zajedno sa ostatkom svoga naroda? Uostalom gdje postoji dokument u kome se kaže da su stanovnici Bosne Srbi ? Sve do dolaska Austro-Ugarske u Bosni ni u jednom jedinom dokumentu se ne spominju Srbi.U BiH su živjeli Bošnjaci islamske,pravoslavne i katoličke vjere. Pod utjecajem SPC i Beograda Bošnjaci pravoslavci vremenom postaju Srbi,za Hrvate ista stvar. I kako objašnjavate da prezimena Bošnjak,Bošnjakovski i sl. nose pripadnici sve 3 vjere,u Bosni i van nje,da li postoji prezime Srbin,Srpski ili sl.? Negirate nam i jezik pa kažete ne postoji bosanski jezik.Pa kako onda objašnjavate činjenicu da se prvi rječnik bosanskog jezika pojavio 1631.god. a prvi srpski 1818 god. I ako ne postojimo zašto je Ilija Garašanin jedan od najvećih srpskih nacionalista u Načertanijama spomenuo da u Bosni žive Bošnjaci različitih vjera.Toliko je broj dokaza tako da vaše laprdanje u prazno nema nikakv efekat jedino vi bolesnici vjerujete u takve gluposti.

 • visegrad visegrad

  Ti si jedan obicni neobrazovani smrad cije noge vire iz nikoliceve i djukanoviceve guzice jebo ti svi muslimani svijeta mater smrdljivu

 • bosanc istinski

  gospodine Selimoviću niko vam ne brani da ponovo pređete na vjeru svojih pradjedova.Nekima nije jasno da za islam uopšte nije bitno šta si bio prije nego što si istinski priznao šehadet,spoznao istinu u svom srcu, ti postaješ dio jedne cijelokupne globalne zajednice muslimana ,ummet .Tako se Vi srbi i čudite kako to i pored toliko pokolja ,silovanja ,protjerivanja Mi ostajemo već vijekovima u „nametnutoj“nam vijeri,na vijekovnim nam ognjištima,i nedamo ono što je naše ,što je nepobitna istina .Ima u nam a pravim bošnjacima taj jedan fenomen zvani „inat“ da prkosimo zubu vremena,i da ne damo onaj svoj toprak, ni ovim istočno ni ovim zapadnoma koliko ga pokušavali svojatati,pa bili mi došli ili iz Ilira ,jali od krščana ili hriščana bez obzira.

  • ref um leks

   tako ti je to kad se uvreda pretvori u ‘tešku robiju’, pa nema ‘prozora’ ‘sunce’ da se ‘vidi’!
   …ja to o psihološkom, ne o pravnom! ma, znate vi, nego -“…u svakom pogledu ….“-!!!

 • Katarina Belin

  Neko je jednom rekao,nevazno ko,:“Prije nego prospes laz,provjeri,mozda se istina zna!!…bit ce da Gospodin Selimovic ima problem sa istinom…ima istine u njegovom mozganje,kad kaze,da mnogi muslimani imaju srpsko porijeklo,ali…to su muslimani srpskog porijekla,sto znaci neki prethodni Srbi,Srbijanci..kako vec,ali nikako se ne mogu ni logicki utrpati u recenicu,kao sto kaze,da su“nasi’,tj danasnji Bosnjaci,tj Bosanci Bosnjackog porijeka…Muslimani,Bosnjackog porijekla,jedino I samo jesu Bosnjaci iliti Bosanci, I nikako nemogu biti Bosnjaci,srpskog porijekla,jer ako si srpskog,onda si I od Srba,Srbije..itd…koja nebuloza od kad je vijeka…Svi muslimani u drzavi BiH,tacno je I to ,nisu muslimani Bosnjaci..nego kako I sam kaze raznog su porijekla..I zar sam ne vidi..kad s kaze Bosnjak,Bosanac,o kakvom se porijeklu radi…a u tome grmu lezi zec..!.Bosansi muslimani konacno u svojoj istoriji mogu da kazu kojeg su porijekla,dok na prostorima danasnje bivse Jugoslavije,to nije slucj sa muslimanima cije je porijeklo drugacije…srpsko,hrvatsko,crnogorsko,tursko…Iz prostog razloga,sto su to ljudi,koji svoje porijeko tacno znaju,ali su nepriznati od svojih naroda,drzava,pa I danas postojecih…ne treba podsjecati,da je duga vladavina Omanskog carstva iza sebe na ovim prostorima ostavila ljude koji su se iz ranoraznih razloga prihvatili islama,tj vjere..(koliko drzave???),…njihov odlazak sa ovih prostora I sve dozivljeno,napravio je I ostavio bezbroj,bezbroj ljudi koji odjednom,niti su imali zemlje,niti svog naroda…od svog naroda proglaseni izdajnicima..pa sve do protjerivanja,ubijanja,zatiranja…Srbija je sve svoje protjerala,Crna Goora takodje…ostali takodje…I sva se ta masa slivala u Bosnu,glave spasiti..jer u Bosni,i prije dolaska Osmanlija,zajedno I bili I zivjeli I kriscani I muslimani…jer I Bosnjak,ma koji kriscanin bio,pravoslavac ili katolik,znao je ko je njegov uzeo I zasto islam..I oduvjek bilo,brat je mio,koje vjere bio…Uvijek kroz svu istoriju,kad Bosnjak uzme katolicizam,on je I dalje Bosnjak,kad uzme pravoslavlje,on je I dalje Bosnjak,pa I kad uzme islam.!…al ,tako to nije bilo,niti I danas ima nagovjestaja,da se to dogodi,ljudima iz naseg komsilluka,pogotovo,onima,koji I u ta davna vremena dolazili,zivjeli I opstajali u Bosni…Bosna s njima nije imala problem..oni sami imaju problem,dotle,da ovakve teorije koje namece gospodin Selimovic,je mozda neka kulminacija razrjesenja problema koji ima populacija ljudi na ovim prostorima….Neko je,kako I zasto??,u vremenima iza Osmanske vladavine,sav taj zaostali narod,koji je odjednom postao gotovo niciji,pokusao pretvoriti u „neki poseban’,zbog vjere ,poseban narod,s tim da je upravo zbog toga I doslo do zbrka I gungula,te ko su muslimani,ciji su,pa I do ovoga cijeg porijekla,od koga nastali….BiH je odvajkada priznavala I poznavala muslimane,tj sve svoje pripadnike u vjeri islama,kao svoj narod,tacnije,dio Bosanskog naroda u vjeri islama,s tim da je I pravoslavac I katolik jednako priznat,i to bez obzira na neko prebrojavanje…Novija istorija,stvarajuci,neki poseban narod muslimana?,tj muslimane,ali da im ne daje ime,ni koji su ni ciji su?/,isla je dotle,da se u Bosni,kao muslimanski narod priznaju I pod njega podvedu svi muslimani,bez obzira na porijeklo????,svi muslimani na cijeloj teritoriji Jugoslavije,sa izuzetkom Albanaca na Kosovu,(a to se mozralo razlikovati zbog jezika!!), da se na ustrb svih Bosanaca,a u korist Srba,Hrvata,komsijskih drzava, I danas samostalnih drzava, stanovnistvo Bosne,muslimani pretvore u poseban narod??? ..na nekoj teritoriji izmedju njih???pravoslavci I katolici jednostavno,proglase,propisu kao Srbi I Hrvati….tj..ako su Bosnjaci,Bosanci,katolici,sada su svi Hrvati,ako su Bosanci,Bosnjaci pravoslavci,svi su Srbi…elem,da nema Bosnjaka,niti Bosne…bit ce da su se ipak Bosnjaci,Bosanci dosjetili,pa I nazvali konacno sebe imenom koje im nikada nije sugerisano,niti dato da se igdje upise…proglasili su sebe Bosnjacima,a to jedino moze znaciti,da su muslimani ciji korijeni ne dolaze ni otkuda,ne idu dalju od Bosne,niti dolaze u Bosnu.. s jednom velikom falinkom,da „ostatka svog naroda“ nema,da nema katolika,pravoslavaca da uz njih stanu??? I to s nekim razlogom?? .Upravo to I jeste sad problem Gospodinu Selimovicu,a I svim drugima,koji su odjednom progledali…da Srbija nije s Bosanske strane Drine,nego sa Srpske I da tamo teba traziti svoje…jer kako traziti od Muslimana Srpskog prijekla da se nazove Bosnjak??,kako traziti od muslimana Grnogrskog,Hrvatskog,Turkog ,Srpskog..itd..porijekla da se nazovu Bosnjacima,kad njihovo porijeklo nije Bosansko,nego Srpsko.. itd…kako uopste,i kada je I ko?,na takve puteve naveo sav taj narod u vjeri islama,kad svi znali I ko su I odakle su??…Istorija mozda ispravi ove stvari,ali se sa ispravljanje ide krivim putem…nemoze biti izdajnik muslimanskog naroda Bosanca,Bosnjaka,niko ko je musliman,a ima porijeklo Srpsko,Crnogorsko,Tursko..jednostavno nemoze,jer muslimani ovoga svijeta pripadaju razlicitim narodima,i nema logike niti da su muslimani na Balknu pripadnici jednog Muslimanskog naroda,koji je do sada u istoriji bio priznat samo u BiH,ali ne I u drugim Republikama…Na svim ovakvim portalima,diskusijama da se uociti komentarisanje kako su muslimani upravo ovo sto istice I Gospodin Selimovic, I najveci broj potice od komentatora Srpskog korijena…pa bih zaista zeljela znati,ako se I tvrdi I istorijski zna da ih ima I da jesu muslimani,Srpskog korijenja,pa dobro,sta radite sa tim ljudima ??,zasto ih ubijate,nagrdjujete izdajstvom,pljujete po njima..jel vam to zaista stalo ??dokazati njihovo porijeklo ??I ako jeste I ako dokazete,sta cete s njima.??.I dalje ih dbacivati,nepriznavati,pljuvati,ubijati….halo,Srpski,Crnogorski I ostali pravoslavni narode !!,…dje vam ono bude pamet ??? Eto, su Gospoda,i Selimovic,pa I Busatlija sasvim javno,otvoreno izrekli svoje porijeklo, I sta se desilo???…dobili su imena srpska I…dalje??..naravno,znate…nikad nisu mogli biti priznati u Srbiji kao dio Srpskog naroda,a da se ne odreku imena I vjere !,zar ne?..ne postoje Srbi,muslimanske vjere ??,niti ce to ikada biti !!..pa,ka’ka je im je onda razlika ? ..da jednom izdajnik,vazda izdajnik ??…vraceni u svoju Srpsku vjeru,svojim srpskim korjenima,.bit cei dalje isti ljudi…I opet sakriveni..da se nezna,da se na cuje…ko sto I u Bosni,vekovima bilo….Za razliku od ovih ljudi,koje bi konacno trebale I da priznaju I uvaze I njihovi narodi I njihove drzave, muslimani u Bosni,Bosnjackih,Bosanskih korijena,konacno ce I sami moci naci svoj narod,onaj isti od kojeg nikada I nigdje nije otisao,kao sto ni njihov narod nije istinski otisao od njih…konacno,istorija ce I to ispraviti,da svaki katolik nije Hrvat,niti svaki pravoslavacSrbin,vec da je Bosna oduvijek bila I katolickog I pravoslavnog I muslimanskog naroda zemlja,Bosnjackog,Bosanskog , naroda!!! Ne postoji istorija koja ce osporiti tragove tog naroda u njoj….A I vremena nisu ista,nemozes vise palamudit ni narodu, ista vjera isti narod…ovaj narod oduvjek bio ispred..da u svom tom svom narodu svega ima I da nikom nista ne manjaka, a ponajmanje Bosne. pa nek je I drugima….da takav bio nije,ne bi imao danas problem da tudjin sebi pripise,sto najtvoje bilo…BRAT!!..od iste matere I Markan I Alija…I isto prezime I kod Milojice,Matojice I Mujice!!…..Ne nadjoh u istoriji Bosne,da ova zemlja radja izdajice…I to treba progledati..kako jednom Bosnjak uzeo I islam I pod ‘druge se stavio“,tako I katolik I pravoslavac jednom more bit zabludio..I to da se zna…bez shvatanja,razumjevanja,svima jednako,buducnosti nam nema…a,Bosna,Bosna nas upravo sada,sve zajedno,bas najvise I treba!,kao sto I Gospodin Selimovic I svi drugi srpskog porijekla,bilo kojeg projekla trebaju svoje I narode I zemlje I drzave!!

  • ref um leks

   -“…jer ako si srpskog,onda si I od Srba,Srbije….“- a, đe ti, boga ti viđe srbiju?! ja znam da ima neđe šumadija, podunavlje, posavina, raška, bosna, ‘ercegovina, …! đe ti viđe srbiju?!

  • ref um leks

   DA NISI, MORE BIT’ SRBIJU NAŠLA U AMERICI?
   (ko zna, možda i shvati?)!!!

  • zalupetanka

   izmijesa ti sve sto se moglo kao najveci psihopata, citaj sta pises pa vidi da to „mozda“ malo kasnije ponovo u istoj „storiji“ nipodaštavaš ?! hehehe bosnjacko porijeklo , da, kad su vas turci pravili i tako vas nazvali.

 • Lela Savic

  Neka mi samo neka kaze sta smo svi bili pre tog prokletog hriscanstva i islama. Da nismo mozda obicni slaveni?Isti?

  • Ana Lada

   Da. Slavili smo Svetovida,Peruna i Ladu. DAvno je to bilo. Lepo su nas zavadili pa vladaju. Osvestite se Sloveni,vreme je.

   • Lela Savic

    BRAVO ANA. Vreme je da se osvestimo i uvidmo da smo proterivali i ubijali sami sebe. Onda je lako stvoriti zemlju slavena. <3

   • Perun9

    Peruna su slavili Srbi !

 • Lela Savic

  Nasi preci su bili nepismeni, muka mi je vise od ove istorije od hriscanstva naovamo. Negde mora da lezi predak koji je muke mucio uzimajuci jevrejsku i arapsku veru. Njega da zaboravimo jel´?

 • BOSNJAK ALIJA

  PROFESORE AKO SI TI VLASINA,NEMOJ DA LAZES I DA IZMISLJAS PRICE ZA MALU DJECU,JEBO TE VUCIC USTA NA STECKU BOSANSKOM……

  • REF UM LEKS

   iiih, majku mu! pa možeš ti i bolje poskočiti i, … i do berlina dobaciti, koji si kapacitet! MORE BIT’ DA TI O’TAMO POŠALJU I CERTIFIKAT O PEDIGREU!!!

 • Bosnjak

  Gospodo Akademici i ostali meni dedo pricao a njemu njegov dedo ja sam bosanski krstijanin i posto su moje dede bili pismeni i prije dolaska turaka na prostore bosne i hercegovine po njihovom dolasku prihvatili su islam kao vjeru i skolovali svoju djecu u turskoj metropoli tadasnjoj postali su poznati alimi ali se svoje historije nikada nisu odrekli.Znaci mismo imali bosansku crkvu i ako gospodina zanima imam neke pismene zabiljeske nasa vjera je bila cista krscanska međutim i tada su nas proganjali ti isti sto se snjima trpas u jedan kos.Gospodine sto se mene tice budi i vanzemaljac sko hoces ali vi o historiji bosnjaka nemate pojma.Izvinite na ovom mom grubom pristupu ali jel moguce da polu pismeni ljudi znaju vise od vas.Vi mozda jeste to sto pisete ali 95 % bosnjaka su ilirskog porijekla.Ovo pisem da nebi i drugi bosnjaci pali na zablude. Puno hvala.

  • bos

   dakle,tvoje prababe su imale sex sa turcima. hehehe

 • MikiVeliki

  Većina predotomanskih stanovnika današnje Bosne i hercegovine bili su katoličke vjeroispovijesti (ponekad su bili kripto-Krstjani), Vlasi su dobrim dijelom bili grčki (dakle ne srpski) pravoslavci, a pripadnika srpske crkve je bilo samo u sjeverno-istočnoj Bosni.

  • bos

   ma neeeee. odakle sada katolicizam kad je bila bosanska crkva i bosnjaci koji su dolaskom turaka jednostavno primili islam, pa evo to kazu „bosnjaci“ i da ne bude „zabune“, Srba i Hrvata tada nije bilo hehehe,npr Rastko Nemanjic je zivio posle tih turaka a ne pre što se jasno zna. hehe

 • Nikola

  CENIM RAD PROFESORA SALIHA SELIMOVICA!Jer je satelit ISTINE u neznanju na sve tri strane!Neko ko zraci istinom u ovom mraku mrznje,nepoverenja,osuda i neznanja.Ne treba ga osudjivati,vec podrzati!Ako se odreknemo onoga sto smo,onda smo NISTA!BILA BI MI CAST DA UPOZNAM TOG COVEKA!ON JE ZA MENE VELIKI COVEK,JER JE ONO STO JESTE I NE NAZIVA SE ONIM STO NIJE.A RELIGIJA JE NEBITNA.To je kao i stranacko opredeljenje!

  Zelim ti da jos dugo PROUCAVAS I OBJAVLJUJES ISTINU I DA MNOGE PROBUDIS IZ MRAKA!

 • Klaus Stengel

  Veoma je glupo i teško sada posle toliko vekova tumačiti tačno poreklo naroda na Balkanu! Svaka jednostrana tumačenja su notorna glupost! Jedno je samo tačno,narodi na ovim prostorima su do unazad stotinu godina živjeli u mraku totalne nepismenosti i vjerske manipulacije od strane svog pismenijeg vjerskog klera i zahvaljujući tome su postali robovima zaslijepljenosti i ostrašćene naci-gluposti koja nije ništa drugo nego šarena laža. Ko je od koga postao i ko je kome otac na ovim prostorima,to je veoma teško otkriti i dokazati! Tačni podatci o tome su kurizitet i veoma su retki! Moramo biti svesni samo sledećeg. na ovim su prostorima sve od dolaska Slavena vladali stalni ratovi,proganjanja,osvajanja,seobe i okupacije raznih tuđinaca! Rijetko se koji čovek može pohvaliti na ovim prostorima da ima čisto rasno poreklo ( da je čisti Srbin,Hrvat,Bošnjak,Crnogorac,Albanac…. Primarno je samo kako se čovjek svojom voljom sada oseća ( kojim se plemenom smatra)!
  Ali prava istina leži u genetici. Antropološki nalazi i DNA analize koje je nedavno uradio Institut iz Londona na ovim prostorima ,mislim daju stvarnu sliku na poreklo raznih etničkih skupina na ovim prostorima! Za mnoge ostrašćene,sulude klero-nacinaliste na ovim prostorima,ovi su nalazi poražavajući,te ih oni prešućuju i pokušavaju zanemariti ili osporiti! Po ovim nalazima mi smo na ovim prostorima, i Srbi i Hrvati a i ostali jedan konglomerat svega i svačega,a Slavena najmanje. Naprimjer u Hrvatskoj,posebno Dalmaciji kao i u Bosni preovladava Ilirsko-Avarski DNA sa primjesama Turskog ,Germanskog i oko tridesetak procenata Slavenskog! U Srbiji čiji se nacisti posebno prse „čistotom“ svoje krvi,nalaz je zastrašujući! Slavenski DNA je samo petaest posto,Tuski čak tridesetpet posto,ostaloIlirski,Avarski,Grčki,Madžarski… Eto dragi moji,ako laže koza ne laže rog! Stvari stoje tako i to je prava istina (za tu istinu su najveći krivci naše babe!)
  Zato svi oni koji pokušavaju dokazati gluposti o nekakvom sve Srpstvu ili sve Hrvatstvu,prije nego počnu srati neka prvo provjere svoju DNA pa neka se onda jave!

  • MEĐ’JAVOM I MEĐ’ama vukova man

   ti, boga mi nasra, ali pravo!
   osim albanaca, ovde na balkanu smo svi, otprilike jedno, i pored pokušaja kojekojih okupatora da fragmentiraju ove prostore, što i ti pokušavaš! ovdje je, moglo bi se reći i dobrim dijelom i kolijevka evropske kulture i civilizacije! s’obzirom i na duhovnu komponentu entitetnosti, tvoje perverzne pikanterije sa ENGLESKIM DNK nalazima (?), tj. tvojim bolesnim primislima u vezi s’tim samo govore o prirodi i bujnosti tvoje bolesne mašte, takve kakva jeste! sve u svemu, mi jesmo entitetnost sa jakim duhovnim razlozima, ali i opakim prijetnjama i iskušenjima!!!

 • Pingback: bkn login()

 • Pingback: GVK Biosciences()

 • Pingback: DMPK()

 • Pingback: friv 2()

 • Pingback: related url()

 • Pingback: wedding planners()

 • Pingback: online hash bestellen()

 • Pingback: 忠誠?!我第一次請外傭時,上去已經見到有人係到嘈,仲鬧曬交咁,我當然無搵佢請姐姐。()

 • Pingback: agen bola online()

 • Pingback: Law Diyala()

 • Pingback: engineering()

 • Pingback: ADME Services()

 • Pingback: must watch()

 • Pingback: Bonuses()

 • Pingback: iraqi Coe()

 • Pingback: eng_X()

 • Pingback: real estate leads()

 • Pingback: full-time equivalent services in chemistry()

 • Pingback: assistencia informatica lisboa()

 • Pingback: GVK Biosciences()

 • Pingback: gvk bio recent updates()

 • Pingback: Pharmacokinetic studies CRO()