Home / IZA KULISA / OBJAVLJEN I DRUGI (POSLEDNJI) DEO PROROČANSTVA SA SVETE GORE: U NAREDNIM DANIMA POČEĆE..

OBJAVLJEN I DRUGI (POSLEDNJI) DEO PROROČANSTVA SA SVETE GORE: U NAREDNIM DANIMA POČEĆE..

Za kraj evo ponešto od starca. Danas sam ga posetio da bih razjasnio neke stvari o kojima su me pitala braća.

sveta- gora

U narednim danima POČEĆE (veštački izazvana) svetska ekonomska kriza, čija posledica će biti rušenje SISTEMA KREDITIRANJA.

Pošto će na Ignatijevom putu bita zastoja (starac mi je rekao da će vojska brojati oko 3 miliona ljudi), natovci će poslati deo svojih trupa preko Tesalije. Strašne nevolje čekaju žitelje oblasti kojima oni prođu. Biće uništena sela u dolinama, jer nemaju nikakve prirodne zaštite. Spasiće se samo sela u podnožju planina Olimp i Kisamos.

Vojske koje idu preko Tesalije i Ignatijevim putem spojiće se blizu Soluna. Grad će opet biti OSVOJEN.

Svakakva zverstva očekuju žitelje kojih će, srećom, tada malo ostati u gradu.

Tokom kratkog grčko-turskog sukoba neće poginuti NIJEDAN grčki vojnik, ali će biti ranjenih. Vojnici će stalno držati prst na okidaču, biće razmene vatre iz pušaka i topova (naročito na ostrvima), ali sve će to biti neorganizovani napadi. (Pitao sam ga o tome, jer nisam razumeo kakav je to rat u kojem neće poginuti nijedan Grk).

Nas će sačuvati Božija zaštita i prosvećeno Vojno Rukovodstvo koje već priprema Povelju o odbrani Države u skladu sa predstojećim događajima. (Što se tiče vazdušnih bitaka, ne sećam se. Od ovog momenta propuštaću neke događaje, o nekima ću samo kratko reći, a neke ću iz razumljivih razloga prećutati).

Turci planiraju da osvoje mnogo velikih grčkih ostrva. Istovremeno će pokrenuti bunt ekonomskih imigranata, svojih ISTOVERNIKA, dajući im oružje koje je već pripremljeno u nekim mestima u našoj zemlji. Zadatak pobune biće diverzije (dizanje mostova i puteva u vazduh, podmetanje požara).

Našim službama bezbednosti SVE je poznato. (Najopasnije štetočinstvo biće… Kvar vodovoda i zagađenje vode…)

Iz informacija koje će dobijati, Turci će shvatiti da je pokušaj da osvoje grčka ostrva jednak tragediji, zato će pokušati da deluju iznenada, napadajući kontinentalni deo Grčke. Turci će brodovima poslati svoju vojsku u mesta za iskrcavanje – od Kavale do Atine! Misliće da smo svu svoju vojsku uputili na odbranu ostrva, a obalu ostavili nezaštićenu.

Biće na dva koraka od cilja, na šest milja od obale. Tu ih čeka Propast.

Pošto vide da nije moguće da osvoje ostrva, Turci će napasti Kipar. Tamo će biti žestoke bitke i veliki gubici i vojske i civilnog stanovništva. Srećom, brza ofanziva ruskih trupa primoraće Turke da povuku SVE svoje trupe da bi odbranili svoju zemlju.

Tada će grčka armija Kipra osloboditi okupirane teritorije. (Nažalost, biće etničkih čistki).

krst- pravoslavlje- grcka- more

NEKO OD BRAĆE PITAO JE ŠTA ĆE BITI SA AMERIKOM?

Nažalost, Ameriku čeka potpuno uništenje. Od 300 miliona stanovnika koliko ih sada ima, 90% će poginuti zbog raznih uzroka povezanih s ratom. (Naravno, ja se ne sećam svih događaja pošto je od tada prošlo toliko vremena. Kada sam posetio starca, zapisao sam njegove reči na papiru i raspitivao se kod druge njegove duhovne dece).

Sve to biće po Božijem dopuštenju. Kad sam pitao starca: pa kako će Gospod dopustiti da jedan narod – ruski – negde napada, negde silom upada, on mi je odgovorio da će svi ratovi u kojima će Rusi učestvovati biti izazvani provokacijama na koje će Rusi odgovarati.

Tako će biti i sa Turcima. Da posle ne mogu da se opravdaju pred Gospodom govoreći: „Šta smo mi loše učinili, zašto si nas uništio svojim oruđem – ruskom vojskom?“

Gospod će im reći: „Vi ste sami bez ikakvog razloga napali Grke. To vam je – kazna“. Iz ovog odgovora starca shvatio sam da Turci iz sopstvene želje treba da napadnu Grčku da bi zavladao zakon Božije pravednosti. (Zašto ste tako nepoverljivi? Zašto ne verujete onome što su predskazali sveti i proroci naše Crkve? Zar ne vidite da je odbrojavanje već završeno? Vi, koji ne verujete i svraćate na forum samo iz radoznalosti, odgovorite mi na jedno pitanje. Verujete li u vaskrsenje mrtvih?  U slavni Drugi Dolazak Gospoda našeg? Sami sebe upitajte)

Vi ignorišete ono što je rekao moj starac. Zar ne čujete, zar vas ne brine to što sa svih strana dolaze loše vesti? PROBUDITE SE.

Ne mislite da su ovo samo aluzije. Ja mislim da je došao čas da pripremimo naše duše. Ispovešću i Pričešćem.

Jedan veliki SVETAC našeg vremena i vatreni PATRIOTA pred kraj života napisao je tri poslanice i blagoslovio da se predaju trojici Glavnih Komandira. Stvarno, posle petnaest godina (u blagoslovu je naveden tačan dan i mesec) poslanice su uručene primaocima! Dve u leto prošle godine, a treća u jesen.Evo kako su primaoci shvatili SVETE poslanice: Grčki Vladar, iako je u početku malo sumnjao, jer zaista nije lako pročitati da će se za nekoliko meseci sve srušiti, na kraju je prihvatio napisano i ponaša se manje -iše u skladu sa navodima u poslanici.

Pošto je pročitao poslanicu Prvi čovek Armije zaplakao je. Setio se reči koje mu je rekao svetac pre mnogo godina. On je odmah promenio vojni statut zemlje (Tajno i Neprimetno) tako da može da se odupre opasnosti koja dolazi. Iznenađujuće je bilo to što je Prvi čovek Armije zahtevao momentalni susret sa Vladarom da bi ga informisao, a ovaj mu je pokazao poslanicu i pitao: „Nisi li ti zbog ovoga došao?“

Treća poslanica bila je poslata vladaru najveće Pravoslavne Države. Nažalost, prema njoj se nisu poneli toliko ozbiljno…

Vladara su donekle informisali o sadržaju poslanice, a on lično, nije je pročitao. Zato što vladaru te zemlje stalno stižu desetine poruka i sve one su plod prelesti. Zato su i poslanicu našeg sveca shvatili kao nedostojnu pažnje. Eto, šta će njemu biti kazna! POČELA je svetska kriza.

Kriza će se čas povećavati čas smanjivati. Neprijatelji pokušavaju da kod ljudi poseju očajanje i paniku. Koliko će naših građana želeti da posluša duhovne savete duhovnika kad izgube svoja ulaganja i ušteđevine? Kad ih budu otpuštali s posla? Kada se kamate na kredite povećaju desetine puta za jednu noć?

Posle prve eksplozije, nakon nekog vremena izgledaće da se kriza nalazi pod kontrolom. Tada će biti nanet novi udarac, još suroviji i nemilosrdniji. Ljudi će izvršavati samoubistva na radnom mestu i kod kuće. Pljačkaće i paliti prodavnice i banke. Ekonomija će doživeti krah. Biće uvedeni neviđeni porezi. Čak će se i za domaće životinje (KOKOŠKE, MAČKE, PSE) plaćati POREZ.

Međutim, predstojeći rat prevrnuće sve.

Starac je rekao da ne treba da pokušavamo da sačuvamo novac, dragocenosti, drago kamenje. Neka sve to propadne. Te stvari nas neće spasiti. Ne bojte, se, ne strahujte kada nastupe ti događaji, kaže starac. Gospod naš, Njegova Prečista Majka i svi sveti uzeli su se za ruke i okružili Grčku.

Svaki neprijateljski čin protiv nas – pretrpeće neuspeh. Oni koji imaju svog duhovnika neka se s njim savetuju. Oni koji nemaju duhovnika, ne veruju u Gospoda – tih dana crkveni jerarsi Grčke izdavaće spasonosne poučne poslanice. Kad prođe bura neka se svako snabde svime što mu je neophodno.

Neka svaki član porodice ima sve što mu je neophodno. Vi koji imate blagoslovenu prednost, saznanja o predstojećim nesrećama, a takođe i o preporodu našeg naroda (rekao je starac svojoj duhovnoj deci) pamtite svoj sveti dug da pomognete svakom hrišćaninu koji zakuca na vaša vrata. Vi ćete davati od SVOJE SIROTINJE , a ne od onoga što vam pretekne.

Neka je PROKLET onaj ko odbije da pomogne hrišćaninu. Onaj ko misli samo o sopstvenoj deci, a tuđu decu ostavi da umiru. (Opisao je takve događaje).

Ruka onoga koji kuca na vaša vrata biće ne samo ruka gladnog nego i ruka anđela koji će vas proveravati po zapovesti Gospoda. Neka bude proklet onaj koji zatraži novac zato što će skloniti progonjene i pomoći ženama. Neka bude Blagoslov Božiji na sve koji otvore svoje domove. Činiće vam se da su rezerve hrane potrošene, ali one se nikad neće potrošiti. Anđeli Božiji ukazivaće vam gde ćete naći hranu.

Uvek imajte kod sebe svetu vodu. Dovoljno je da dodate samo jednu kap u mutnu vodu i izgovorite molitvu i voda će postati upotrebljiva za piće. KAD DOĐE VREME DA SE JEDE SPANAĆ…

putin

Jednom je grupa vojnika čekala starca kod ćelije. Na kraju su videli da starac ide prema njima. On je otvorio žičana vrata i pozdravio ih. Posedali su ispod drveta i počeli razgovor. Neki oficir je rekao: „Oče, ja više ne mogu, podneću ostavku“… Starac se okrenuo, pogledao ga i rekao: „Ne, nećeš ti otići. Ti ćeš komandovati odbranom naše zemlje kad nas napadnu Turci“… Svi su se začuđeno pogledali.

–  A kad će se to desiti, oče?

–  Kad dođe vreme da se jede spanać… odgovorio je starac i promenio temu.

Od tada je prošlo mnogo godina, starac Pajsije je preminuo, a onaj oficir ostao je u armiji i dobio unapređenje. To je sadašnji načelnik Generalnog Štaba Nacionalne Odbrane g-n Grapsas… Postoje li proročanstva? I ako postoje šta treba da se desi ako je već došlo vreme da se jede spanać?…

P.S. Ovo mi je tek juče ispričao jedan monah – Svetogorac, ne žureći i uz osmeh završio priču sledećom frazom: „Neka se to konačno desi zato što ne može i dalje da traje ono što se sad dešava“.

Moćnici ovog sveta izlaziće pred narod i pretvaraće se da brinu, da žale obične ljude, sretaće se jedni s drugima i donositi mere za rešenje ekonomskih problema. Ali, oni će istovremeno tajno činiti sve što je moguće da dovedu građane i ekonomiju do potpunog rasula. Da dovedu ljude do očajanja i pretvore ih u životinje spremne na sve radi parčeta hleba. Onaj ko bude mogao da nanese više štete dobiće veću nagradu. Njihove gazde, sluge tame, ubeđuju ih da je sve već pod njihovom kontrolom i da ih čeka večita vlast.

Ma kakav Moralni nedostatak imao svaki od vladara, gazde im daju mogućnost da taj nedostatak nadoknade na sve moguće načine. A ako neko ne pristane da ih u svemu sluša? Toga čeka sramota i „skidanje sa krsta“ (videćete za nekoliko dana). Ali, na najvišim nivoima vlasti tame vlada užas i pometnja. Oni vide, čuju, osećaju da su na Istoku počeli da se spuštaju, padaju, lete pukovi hrabrih odevenih u belo.

Spasenje čovečanstva je – u rukama Gospoda našeg.

Pometnja među svetskim vladarima, nateraće ih da čine očajničke pokušaje. Neki od vladara neće sarađivati sa silama tame i neće za njih biti slepo oružje. U njihovim dušama počeće delom da govori hrišćanska vera, delom ljubav prema otadžbini i delom ljubav prema svojim porodicama. Oni će pružati otpor, na njih će se okomiti, ubiće ih (to će biti prikazano kao samoubistvo).

Sve ovo što sam vam napisao, braćo, čuo sam od mog starca prošlog vikenda. Sreo sam se s njim posle mnogo nedelja. Moje sumnje su bile opravdane.

Starac se krije. On izbegava javnost.

Pripremite svoje duše, rekao mi je. Predstojeća iskušenja zahtevaju veliku veru i velika trpljenja.

Sa nama je Gospod naš Isus Hristos. (KLIKNITE NA OBELEŽENI DEO TEKSTA I PROČITAJTE- OBJAVLJENO JEZIVO PROROČANSTVO IZ SVETE GORE: Svet čeka 7 ratova, Albanija, Hrvatska, Bosna, Amerika i NATO napašće Srbiju, ali će doći Rusija…)

(za Fakti.org prevela Ksenija Trajković)

Check Also

U EGIPTU, OTKRIVEN 3.000 GODINA STAR PAPIRUS KOJI PRIKAZUJE NLO?! (VIDEO)

Drevni egipatski tekstovi kažu da je egipatski bog Ra doplovio sa zvezda i sleteo u …