Home / IZA KULISA / OBMANA SRBA: POVEĆANJE BROJA OBOLELIH OD KANCERA POČELO MNOGO PRE BOMBARDOVANJA, EVO ŠTA SE KRIJE..

OBMANA SRBA: POVEĆANJE BROJA OBOLELIH OD KANCERA POČELO MNOGO PRE BOMBARDOVANJA, EVO ŠTA SE KRIJE..

rakete- bombardovanje

Piše: Tomislav Krsmanović

Obmana stanovnika Srbije- stvarni vinovnici žele da skinu odgovornost sa sebe,   šire defetizam, zastrašuju i prete im da će zbog bombi oboljevati još hiljadu godina.

U Srbiji se stvara vrlo mučna atmosfera i širi paničan strah, iz različitih izvora iz zemlje i spolja, umnožavaju se tvrdnje da je tlo u bivšoj SR Jugoslaviji zbog bombardovanja sa osiromašenim uranijumom  trajno zagađeno otrovnim materijama sledećih hiljadu godina, Tvrde da će naredne generacije koje žive na bombardovanom tlu, patiti od kancerogenih oboljenja, leukemije, da će biti povećan broj spontanih pobačaja i deformiteta novorođenčadi ..Prema ovim izvorima više toksičnog radio-aktivnog materijala je bačeno na Srbiju nego li na Hirošimu.

Ovakvi zaključci nisu zasnovani na objektivnoj i sveobuhvatnoj proceni zasnovanoj na primeni naučnog metoda.

Broj rasta obolelih od kancera je bio enorman iz godine u godinu i pre 1999.godine, jer je  delovalo  sve razornije dejstvo uzročnika  koji su u razvoju. Sa rastom krize 1980-ih, sa raspadom Jugoslavije, sa ratovima na teritoriji bivše države, sa sankcijama, svetskim rekordom inflacije, osiromašenjem, krahom pravne države i drastičnom kriminalizacijom zemlje, zbog zloupotreba u zdravstvu i medicini i sa nacionalnim zdravljem, sa pratećim strahom i sve intenzivnijim stresom,  su sve snažnije delovali uzročnici nadolazeće nacionalne zdravstvene katastrofe, dobijajući obeležja blage, ali ubrzane geometrijske progresije. Rat, bombardovanje, sankcije, razaranja, ali  ponajviše nepravična i pljačkaška tranzicija, i sve ono što ona nosi, su razorno delovali na zdravlje.

Dokazi: Da je pre 1999.godine nastalo, naročito od 1970-ih godina , ubrzano slabljenje zdravlja iskazano sve većim stopama morbiditeta i mortaliteta, i kancera, je široko poznato, pogledajte zdravstvene statistike, alarmantne izveštaje  raznih medicinskih komora, udruženja, NVO, pojedinaca,  hrabrih lekara, prelistajte novine,  čujte narod. Pronađite negde list Dnevnik, Novi Sada od 1985/08/25, godine, prema kome Komisija Veća saveza sindikata SR Hrvatske za zaštitu samoupravnih prava radnika upozorava da mnogi građani dok traže pravdu oboljevaju, u tolikoj meri i intenzitetu, da to opterećuje zdravstvo i bolnice.

Ako pažljivo proučite zdravlje izvesnog broja vaših bliskih, srodnika prijatelja, ,poznanika,suseda,otkrićete viziju istinske nekrofilije, koja je započeta pre 1999.godione.

Niko ne negira da su NATO bombe vrlo štetne po zdravlje. Srbi su sasvim opravdano ogorčeni na NATO zbog bombardovanja 1999.godine. Oni imaju pravo da istaknu štete i da traže naknadu, da dobiju podršku da se uklone radio-aktivni  materijali, jer je to moguće, da budu obeštećeni.

Nisam nikakav NATO i SAD  lobista niti  advokat, ja sam objektivista, i patriota, zalažem se za objektivno procenjivanje, u interesu opšteg dobra.

U mojim knjigama i izveštajima koji se nalaze u Arhivu SANU i Narodnoj biblioteci Srbije, su prikazani zvanični i drugi podaci i dokazi o zdravstvenoj kataklizmi u periodu od početka 1970-ih godina do danas. Zbog čega sam bio hapšen, suđen i osuđivan  i nada mnom je primenjena kaznena medicina, bio sam  smešten  nasilno u ludnicu juna 1975.godine, nastali su kasniji višedecenijski progoni. Dokaz: O tome sam napisao i knjigu ( pisac sam više knjiga) :  Kaznena psihijatrija-ko je  ovde lud-http://www.psihijatrija-ubija.info-tomislav-krsmanovic/.

Nije se smela reći istina.  Mi smo što smo još tada ovaj mrak obelodanili, završavali u kazamatima.

Da sam kao pojedinačna žrtva bio u pravu , priznao je i Viši sud u Beogradu, decembra 2012.godine sam Rešenjem Višeg suda u Beogradu rehabilitovan kao žrtva verbalnog delikta i zloupotrebe medicine u političke svrhe.

Svesti  nacionalnu zdravstvenu katastrofu započetu u komunizmu, pojačavanu od 1970-ih, kroz 1980-ih, intenziviranu i ubrzavanu do današnjih dana, pod dejstvom sinergije pomenutih brojnih i isprepletanih uzročnika-na  NATO bombardovanje  mart-juni 1999.-godine, je ne samo nenaučno, nego je krajnje nemoralno.

Rast brojke bolesti, morbiditeta i mortaliteta,u Srbiji, u ovom vremenskom periodu se nije kretao po aritmetičkoj progresiji. Nego  je pod uticajem sve intenzivnijeg delovanja sinergije vrlo brojnih i složenih uzročnika, nastala na delu blaga  geometrijska progresija rasta oboljenja. Kad se radi o aritmetičkoj progresiji broja obolelih, to ide po načelu, iz godine u godinu: 2 pa onda 4, pa .6, itd. Geometrijska progresija se ne odlikuje svake godine istim povećanjem, nego po načelu: prva godina računanja 2, druga 4, treća 16, četvrta 16 puta 16, itd.

Tako se stiče utisak rasta brojke, to tumačeći isključivo  koincidencijom sa NATO  bombama.

Činjenično  stanje se može neoborivo utvrditi .Treba ustanoviti stopu porasta  ovih oboljenja iz godine u godinu iz decenije u deceniju, pre 1999.godine, naprimer od 1972 godine. I uporediti stopu  trenda oboljenja do 1999.godine, sa trendom porasta oboljenja od 1999.godine do danas, uzimajući u obzir svojstva statističke nauke, kada se radi o geometrijskoj progresiji oboljenja i uzročnika. Da bi se tako ustanovilo  da li postoji, ili ne,  statistički značajna  korelacija između NATO bombi 1999.godine i rasta kancera.

Ona ne postoji. Dokaz su zvanične zdravstvene statistike.

Takođe postavlja se i pitanje tačnosti mišljenja o intenzitetu štetnosti NATO bombi sa uranijumom.Naučna istina je jedna. Ako je primenjen naučni metod, svi istraživači moraju doći do istoga nalaza. A tako nije, ima razlika u tumačenjima. Jedni kažu jedno a  drugi suprotno.Znači dosada u jednoj ovakvoj proceni nije primenjen naučni metod.

Ne dozvoljavamo da danas stvarni  vinovnici zdravstvene katastrofe  obmanjuju javnost i lekare. To je krajnje amoralno i uvreda svih nas koji smo se borili, to je ponižavanje cele nacije, enormnog broja obolelih, takoreći u Srbiji je malo porodica u kojoj nema ili nije bilo obolelih od kancera još pre 1999.godine, to je lešinarska trgovina sa mrtvim dušama i grobovima .Srbija nestaje, smanjuje se iz godine u godinu odavno..

Činjenice žele da  krivotvore vinovnici, da prikriju svoju odgovornost pred uspaničenim narodom Srbije. I da krivicu sa sebe prebace na druge. Zna se koji su uzroci kataklizme nacionalnog zdravlja, ko ih je proizveo, kako i zašto, i ko je obespomoćio narod da tako sačuva STATUS QUO, ko i kako  se ućario  tranzicijom. Ruiniran i obespomoćen narod se ne može suprotstaviti enormnim bogatašima: DA MOGU BEZ OTPORA PRIVATIZOVATI ZA BAGATELU, DA PLjAČKAJU  NEMOĆNE GRAĐANE, DA SPREČE ONE KOJI  IH MOGU TUŽITI  ZA NEDELA, DA ONEMOGUĆE RESTITUCIJU, REHABILITACIJU, LUSTRACIJU, DA SPREČE SNAŽAN OTPOR. DA SAČUVAJU ZAUVEK status quo.

Ono što je najtragičnije je poruka koju ovako šalju ostarelom i obeshrabrenom narodu Srbije : još hiljadu godina ćete oboljevati i umirati kao zamorčići, rađaćete decu bez očiju, sinovi će vam biti sterilni i impotentni.Na delu je sejanje defetizma, zastrašivanje, ubijanje nade.Da prihvate jaram zauvek. Znači, oni imaju nameru da nastave genocidna dejstva započeta već nekoliko decenija unazad, da tako pljačkaši zauvek upropašćavaju ovu jadnu zemlju i da njen narod zbrišu..

To bi bio rekvijem za Srbiju i Srbe.

Budući da se zna da je Amerika najjača sila na planeti, i da će takva biti i u budućnosti, prema njoj se treba ponašati diplomatski i sa taktom, ne gurati prst u oči, koga je mititi nije ga ljutiti. Veliki i bogati Japan,  koji je pretrpeo užasne posledice po zdravlje od atomskih bombi, se oduvek prema Americi odnosio sa dužnim  poštovanjem i uvažavanjem, sa rafiniranom diplomatskom učtivošću. Vreme je pokazalo da je to bilo najmudrije rešenje.

Nažalost, snage zlobe i  mržnje prema Srbima, u svetu, i unutar Srbije, naročito u bliskom geo-okruženju, guraju ozlojeđenu i silovanu Srbiju u suprotnom smeru, u nastavljanje konfrontacija, umesto mudre diplomatije.  Da tako Srbe opet osame u sledećim godinama, ili decenijama?

Na Kosovo je bačeno daleko više NATO bombi nego li na Srbiju.? Zašto Albanci ne krive Ameriku?

Danas se vodi odlučna borba da se svet svrsta u dva tabora: POBEDNICI i ONI KOJI TO NISU.  Srbiji  je mesto u Pobednicima. A nju smušenu i ozlojeđenu, zlobnici i mrzitelji,  guraju protiv Pobednika, a da se oni uližu i sebe izvuku iz blata Gubitnika.

Ako emocije ustupe mesto razumu, i podršci kroz pridruživanje Pobednicima, kao što to čini većina zemalja Evrope, ne zanosimo se, i Rusija i Kina, Iran, Sirija, Venecuela, svi oni iz potaje, vidljivo ili diskretno, zagovaraju mudru diplomatiju pomirenja i saradnje, učtive diplomatije, (a nas neki zlobnici guraju da budemo „Srbi hrabri momci“) , nećemo biti gubitnici ni poniženi, poraženi. Nego će Srbija tako uzimajući svoju sudbinu  u svoje ruke, sebi obezbediti BUDUĆNOST, PROSPER ITET, SLAVU I PONOS, i mesto Srbije koje joj pripada među narodima i državama planete. Našom mudrom politikom mogu biti I VUCI SITI  I OVCE NA BROJU. I TOROVI, i BROJ STANOVNIKA i DEMOGRAFIJA.

Na našoj strani su ne samo pravičnost  i pravda, nego i ISTINA i ARGUMENTI. Tako je uvek bilo kroz istoriju, tako će i biti, ISTINA NA KRAJU IZAĐE NA VIDELO.

Ima simptoma da se na planeti nešto kolosalno kuva . Donald Tramp, je u pravu kada kaže „Srbi su naši prijatelji“ . Natanijahu: „Srbi i Jevreji su prijatelji od Rimskog doba“.

Izgleda da dolazi makoliko stidljivo,  čas osvešćenja,  da se naš narod spašava. Mi ovu šansu treba da iskoristimo, potrebna je velika mudrost.Uzmimo svoju sudbinu u svoje ruke.

Ako kormilo Srbije ne uzmu u ruke pragmatični eksperti, Srbija će opet u godinama i decenijama koje nailaze biti postvarena  u neprijatelja,satanizovan narod bez budućnosti, u strašilo, u  učionicu, u sveopšteg krivca-žrtvenog jarca „Srbi jaki momci“..

Nova nezamisliva SRPSKA TRAGEDIJA.

Mi ovu šansu treba da iskoristimo, potrebna je velika mudrost. BITI ILI NE BITI!

Predlozi:

Oformiti KOMISIJU EKSPERATA sastavljenu od predstavnika iz Srbije, Amerike, Rusije, OUN i Svetske zdravstvene organizacije, pored lekara i zdravstvenih radnika, sociologa i politikologa,  političara, treba uključiti naučne radnike matematičare i statističare. Ova Komisijabi bi trebala :

  1. Proučiti trend rasta inkriminisanh oboljenja od 1972 do danas, ustanoviti da li postoji statistički značajna korelacija između rasta oboljenja do 1999.godine u poređenju sa onim od 1999.godine do danas
  2. Ustanoviti toksičnost bačenih bombi.
  3. U međuvremenu se učtivo obratiti SAD  i mećunarodnoj zajednici da pomognu Srbiji  da precizno locira i ukloni bačeni uranijum i radio-aktivni otpad, i da vinovnik isporuči razumnu naknadu štete.
  4. Sprovesti naučnoistraživanje da se oktkriju uzroci nacionalne zdravstvene kataklizme, i prepišu MERE.

(Vidovdan)

Check Also

IZRAELSKI ISTORIČAR GIDEON GRAJF ŠOKIRAO SVET: OVO JE PRAVA ISTINA O ZLOČINIMA NAD SRBIMA U 2.SV. RATU

Pisac knjige “Jasenovac –Aušvic Balkana”, dr Gideon Grajf izjavio je da je u period od …