Home / IZA KULISA / ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE: MASONSKO PISMO IZ 1871. KOJIM SU NAJAVLJENA I DETALJNO OPISANA PRETHODNA 2 SVETSKA RATA I TREĆI KOJI UPRAVO DOLAZI!

ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE: MASONSKO PISMO IZ 1871. KOJIM SU NAJAVLJENA I DETALJNO OPISANA PRETHODNA 2 SVETSKA RATA I TREĆI KOJI UPRAVO DOLAZI!

Pismo Alberta Pajka upućeno Maziniju (15. avgust 1871. godine) navodi planove za tri svetska rata, koji su viđeni kao neophodnost da bi se napravio Prvi Svetski Poredak. Preciznost događaja iznetih u pismu, koji su se već dogodili je neverovatna.

pismo

Pajk je bio mason, koji je osnovao mafiju 1860. godine.

Verovalo se da je njegovo pismo izloženo u Britanskom Muzeju, što nije istina.

Britanska biblioteka je i pismeno potvrdila da nikada nije imala takvo pismo u posedu.

U pismu se pokazuje kako su sva tri svetska rata bila planirana generacijama.

Prvi svetski rat

„Prvi svetski rat mora biti izveden, kako bi se omogućilo Iluminatima da zbace moć Carske Rusije, i naprave Rusiju kao tvrđavu ateističkog komunizma.

Agenti Iluminata će dovesti do razmimoilaženja Britanskog i Germanskog carstva. Na kraju rata, komunizam će biti izgrađen i korišćen u cilju uništavanja drugih Vlada, i da bi oslabile religije…“

Studenti istorije će prepoznati da politički savez Engleske, sa jedne strane, i Nemački savez, sa druge strane je kovan između 1871. godine i 1898. godine, od strane Oto Von Bizmarka i ko-zaverenika Alberta Pajka. Oni su bili instrument za ostvarivanje Prvog svetskog rata.

Drugi svetski rat

„Drugi svetski rat mora biti podstaknut razlikama između Fašista i političkih Cionista. Ovaj rat mora biti izveden tako da nacizam bude iskorenjen do kraja, a da politički cionizam bude dovoljno jak, da bi pokrenuo jednu suverenu državu Izrael, u Palestini.

Tokom Drugog svetskog rata, Međunarodni komunizam mora da postane dovoljno jak, da bi mogao balansirati između hrišćana, (koji će biti uzdržani), a zatim ga držati na „proveri“ sve do trenutka kada bude bio potreban za konačnu socijalnu kataklizmu.“

Nakon Drugog svetskog rata, komunizam treba da bude dovoljno jak, da počne da preuzima druge slabije Vlade. Na konferenciji, 1945. godine, na kojoj su prisustvovali Truman, Čerčil i Staljin, veliki deo Evrope je jednostavno predat Rusiji. Na drugoj strani sveta, posle rata sa Japanom, Kina je našla svoj put u komunizmu.

Čitaoci koji tvrde da uslovi za nacizam i cionizam nisu poznati u 1871. godini, trebalo bi da znaju da su Iluminati izmislili oba pokreta. Pored toga, komunizam kao ideologija izvire u Francuskoj za vreme revolucije.

Treći svetski rat

„Treći svetski rat mora biti prouzrokovan između političkih cionističkih lidera i Islamskog sveta. Rat mora biti sproveden na takav način da ova dva sveta uništavaju jedni druge, gde će se pridružiti i ostali narodi, naravno, još jednom podeljeni, do tačke potpunog fizičkog, moralnog, duhovonog i ekonomskog uništavanja..

Pustićemo nihiliste i ateiste, i izazvati društvenu kataklizmu, koja će u svom hororu jasno pokazati nacijama efekat apsolutnog ateizma, poreklo divljaštva i najvećeg krvavog previranja. Onda će svuda na svetu, krenuti borba građana sa manjinama i revolucionarima, i uništiće te razarače civilizacije.

Mnogi će tada doći do granice razočaranja u hrišćanstvo, čiji će sveti duh, koji nose u sebi od tog momenta biti bez kompasa i pravca, zameniće anksioznost za idealno, ali neznajući kuda da idu i ko da ih sada vodi, dobiće pravo svetlo kroz univerzalno ispoljavanje čiste doktrine Lucifera.

Ova manifestacija će rezultirati iz opšteg reakcionarnog pokreta. Oni će pratiti uništenje hrišćanstva i ateizma, i oba će biti istrebljena u isto vreme“.

Od terorističkog napada koji se desio 11. septembra, svet je suočen sa rastućim nemirima i nestabilnostima, baš između modernog cionizma i arapskog sveta. To je potpuno u skladu sa Trećim svetskim ratom, borba između dva neprijatelja i njihovih saveznika sa obe strane. Treći svetski rat tek treba da dođe, a ovi događaji nam pokazuju da nije daleko.

Novi svetski poredak (NWO)

Termin Novi svetski poredak korišćen je od strane mnogih političara kroz vekove. Generički termin se odnosi na svetsku zaveru koja je orkestrirana od izuzetno moćnih i uticajnih grupa ljudi, genetski povezanih pojedinaca koji obuhvataju mnoge od najbogatijih ljudi na svetu. Tu spadaju politički lideri i korporativne elite, kao i članovi takozvanog Crnog plemstva Evrope (dominacija od strane Britanske krune). Njihov cilj je da stvore „Jedan Svet“ fašista, bez regionalnih granica, jer oni imaju svoj dnevni red.

Cionista, Paul Warburg izjavio je: „Imaćemo jednu Svetsku Vladu, svidelo se to vama ili ne, samo je pitanje da li će ta Vlada biti osnovana svojevoljnim pristankom ili osvajanjem“. Ovo je izjavljeno 17. februara 1950. godine, kada je svedočio pred američkim Senatom.

Njihova namera je da se izvrši kompletna i totalna kontrola nad svetskom populacijom, i da se dramatično smanji broj ljudi na planeti, na dve trećine.

Iako termin kao Novi svetski poredak najčešće se koristi i za ljude koji nisu ili su labavo uključeni u njega, tačno se zna ko čini ovu grupu ljudi, koja je vrlo složena i kompleksna.

Godine 1992., doktor Džon Kolman je objavio „Hijerarhiju Zaverenika: Priča o Komitetu 300“. Doktor je imao stipendiju vrednu pohvale i bio je pedantan istraživač, identifikovao je igrače i detalje Novog svetskog poretka. Na strani 161 hijerahije zaverenika, Kolaman precizno rezimira nameru i svrhu Komiteta 300:

„Jedna svetska Vlada i jedan monetarni sistem, pod stalnim neizabranim naslednikom oligarhije, kao u feudalnom sistemu. U tom svetkom entitetu „Jedan“, stanovništvo će biti ograničeno o broju dece koju mogu imati, pogođena bolestima, ratovima i glađu, dok će 1 milijarda ljudi koja će biti korisna za vladajuću klasu, u oblastima koje će biti strogo i jasno definisane, ostaju kao ukupna svetska populacija.

Neće postojati srednja klasa. Samo vladari i sluge. Svi zakoni će biti ujednačeni u okviru pravnog sistema svetskih sudova. Praktikovaće se jedan jedinstveni kodeks zakona, uz podršku jedne svetske policije, Vlade i jedinstvene svetske vojske. To će pomoći da se sprovedu zakoni u svim bivšim zemljama u kojima više nema nacionalnih granica.

Sistem će biti urađen na osnovu socijalne države. Oni koji budu poslušni i podređeni jednoj svetskoj vladi, biće nagrađeni sredstvima za život. Oni koji budu buntovni, će jednostavno biti gladni i proglašeni za odmetnike, pa će tako biti i slobodna meta za svakog ko želi da ih ubije. Oružje u privatnom vlasništvu će biti zabranjeno, naravno.“

Čista magnituda i kompleksna mreža prevare okolnih pojedinaca i organizacija, koje su uključene u ove zavere, čini taj um fantastičan, čak i najviše mudar među nama. Većina ljudi reaguje sa nevericom i skepticizmom prema ovoj temi, nesvesni toga da već imaju isprane mozgove da bi reagovali na medije i institucije.

Ono što većina ljudi veruje je da je „javno mnenje“ u stvarnosti pažljivo izgrađen i dizajniran propagandni scenario da se izazvalo željeno ponašanje ili odgovor javnosti. Istraživanja javnog mnenja su stvarno preduzete sa namerom za program Novog svetskog poretka.

NWO modus operandi

Zaverenici Novog svetskog poretka manifestuju svoju agendu kroz veštu manipulaciju ljudskim emocijama, posebno straha. U proteklim vekovima, oni su više puta koristili pronalazak koji je NWO istraživač i autor Dejvid Icke, okarakterisao u najnovijoj knjizi „Najveća tajna, kao Problem, Reakcija, i Rešenje“.

Tehnika je sledeća: Zaverenici Novog svetskog poretka stvore problem, da bi podstakli nemire, tako što će finansirati, obučavati navodnu „opoziciju“ i uzdrmati postojeću političku moć (suverena država, regija, kontinent). Oni su odabrali zemlju koju žele da „ometaju“ i time stvaraju suprostavljene frakcije u sukobu. U poslednjih nekoliko decenija, takozvane opozicione grupe su obično identifikovane u medijima kao „borci za slobodu“.

Istovremeno, lider zemlje, gde je bila uspostavljena politička stabilna moć, a sa druge strane, gde se sukob već orkestrira postaje demonizovan i imenovan kao „drugi Hitler“. Kao Sadam Husein, Milošević, Gadafi, Asad itd.

„Borci za slobodu“ su često sastavljeni od lokalnih krivično gonjenih grupa, kao što je OVK (krijumčara droge).

U duhu prave Makijavelističke prevare, zaverenici Novog svetskog poretka su podjednako uključeni u prikriveno naoružavanje i savetovanje novog lidera. Novi svetski poredak uvek profitira od bilo kog oružanog sukoba, od pozajmljivanja novca, naoružavanja i snabdevanje svih strana uključenih u rat.

Pažnja se odmah stavlja na svetsku medijsku scenu, naravno od strane kontrolisanih medija, sa fotografijama i izveštajima užasnih i krvavih zločina koji su pretrpeli nedužni civili. Krik se proteže kroz svet da „nešto mora da se uradi!“, i to je očekivana reakcija.

Lutkari Novog svetskog poretka će zatim obezbediti rešenje za sukob, tako što će poslati UN mirovne snage, kao u Bosni, ili UN „Kolacione Snage“, kao u Zalivskom ratu, ili NATO bombaredere, pa kopnene trupe, kao na Kosovu, ili na kraju, vojsku da potraži oružje za masovno uništenje, što naravno nikada nije pronađeno.

Ideja Novog svetskog poretka je da kontrolisanjem kopnenih trupa u svim većim zemljama ili strateškim oblastima, gde se oseća značajan otpor za Novi svetski poredak.

Ko stoji iza Novog svetskog poretka?

Korporativni delom Novog svetskog poretka dominiraju međunarodni bankari, vladari nafte, farmaceutski karteli, kao i druge velike multinacionalne korporacije. Kraljevska porodica u Engleskoj, odnosno kraljice Elizabete II i Dom Vindzora (koji su, zapravo potomci nemačkog ogranka evropske kraljevine, Saxe-Coburg-Gotha porodice, i promenili su ime u Vindzor 1914. godine), su visoki igrači u oligarhiji, koja pak kontrolišu gornje slojeve svetskog poretka. Takozvani nervni centar donošenja odluka se nalazi u Londonu, u Bazelu i Briselu (NATO štab).

Ujedinjene Nacije, zajedno sa svim agencijama koje rade pod njenim okriljem, kao što je Svetska Zdravstvena Organizacija (SZO), su igrači, koji stalno učestvuju u svim šemama. Slično tome, NATO je oruđe svetskog poretka.

Lideri svih velikih industrijskih zemalja kao što su Amerika, Engleska, Nemačka, Italija, Australija, Novi Zeland (članice G7/G8), su aktivni i potpuno kooperativni učesnici ove zavere. U ovom veku, stepen kontrole koji vrši svetski poredak je toliko napredovao da su čak pojedinačno izabrali premijere ili predsednike država, poput Engleske, Nemačke ili Vlade Sjedinjenih Država.

Nije bitno da li je Bil Klinton ili Bob Dol osvojio mesto predsednika Amerike, 1996. godine, rezultati bi bili isti. Obojica igraju u istom timu. Svako ko nije timski igrač se eliminiše: Kenedi, Ali Buto (Pakistan) i Aldo Moro (Italija). U skorije vreme, Admiral Borda i Vilijam Kolbi su takođe ubijeni, zbog toga što nisu bili kooperativni u nekim stvarima, ili su pokušali da razotkriju i osujete plan za ostvarivanje.

Uloga Novog svetskog poretka u oblikovanju istorije

Većina velikih ratova, političkih previranja i ekonomske recesije u proteklih 100 godina, pa i ranije, pažljivo su planirane od strane mahinacija ovih elita. Te mahinacije uključuju špansko – američki rat (1898. godine), Prvi i Drugi svetski rat, Velike Depresije, Boljševičke revolucije 1917. godine, uspon nacističke Nemačke, Korejski rat, Vijetnamski rat, „pad“ sovjetskog komunizma, Zalivski rat 1991. godine, rat na Kosovu, i dva rata u Iraku. Čak je i francuska revolucija orkestrirana od elemenata svetskog poretka.

Podsticanje ratova zbog nagomilavanja bogastva, koje datira čak iz 12. veka, kada je postojalo samo jezgro grupe od 9 članova, zvani Templari, pravili su krstaške ratove koji su trajali više od jednog veka.

Godine 1307. kralj Francuske, Filip the Fair, bio je ljubomoran na moć Templara. Kralj Filip je krenuo da uhapsi sve Templare 13. oktobra. Mnogi Templari su tada zarobljeni i mučeni, uključujući i njihovog Velikog Majstora, Žak de Mola, a mnogi drugi su pobegli. Na kraju su se ponovo pojavili u Portugalu, na Malti (Malteški vitezovi), a kasnije u Škotskoj, kao škotski obred masona. Albert Pajk tada igra ključnu ulogu u definisanju plana za uspostavljanje jedinstvene svetske Vlade.

Sticanje i konsolidacija sve većeg bogastva, prirodnih resursa, ukupne političke moći i kontrole nad drugima je ono što definiše odluke lidera Novog svetskog poretka. Ljudske patnje i veliki gubici nevinih života nisu problem ovim individuama.

“Rat se sastoji u tome da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, međusobno ubijaju na zapoved ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju“, rekao je Albert Ajnštajn koji je u par reči sažeo čitavu zaveru koja se nadvila nad čovečanstvom, zato što smo MI to dopustili!

Ko je Albert Pajk?

Rođen 29. decembra 1809. u Bostonu, studirao na Harvardu, zatim došao do čina generala u armiji Konfederacije.

Posle građanskog rata biva uhapšen i zatvoren zbog izdaje da bi bio posle kratkog vremena,1866., bio pomilovan i oslobođen zahvaljujući masonu i predsedniku Andrew Johnson-u (sedamnesti US predsednik 1865.-1869.).

Johnson je nominovan za potpredsednika 1864. i, naravno, godinu dana kasnije, 1865., nakon ubistva predsednika Linkolna postao predsednik.

Pajk je bio vrlo inteligentna osoba, sposobna da piše i čita 16 na jezika! Dogurao je do 33. stepena u masoneriji.

1869.god. je postao glavni vođa Kju Kluks Klana.

1871.god. je napisao masonski priručnik „Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Rite of Freemasonry“.

Pike je, takođe, bio i satanista.

(Vestinet.rs)

Check Also

U EGIPTU, OTKRIVEN 3.000 GODINA STAR PAPIRUS KOJI PRIKAZUJE NLO?! (VIDEO)

Drevni egipatski tekstovi kažu da je egipatski bog Ra doplovio sa zvezda i sleteo u …